Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

I alt 17 familier med til sammen 18 barn har prøvd ut 22 ulike teknologier i alt fra en uke til ett år.

I alt 17 familier med til sammen 18 barn har prøvd ut 22 ulike teknologier i alt fra en uke til ett år. Foto: Thinkstock

Opplevde økt mestring med velferdsteknologi

Velferdsteknologi kan gi økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser, ifølge ny rapport.  

Annons:

Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet ved Nasjonalt velferdsteknologiprogram har iverksatt prosjektet «Utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser».

Nasjonalt senter for e-helseforskning har i perioden 2016-2017 hatt som oppgave å gjennomføre en kunnskapsoppsummering og en forskningsstudie knyttet til velferdsteknologiutprøvinger for målgruppen som er i alderen 9 til 26 år og bosatt i Drammen og Horten kommune. I alt 17 familier med til sammen 18 barn har prøvd ut 22 ulike teknologier i alt fra en uke til ett år.

Bedre oversikt
Resultatene, som er oppsummert i en ny rapport, viser at velferdsteknologien har økt barnas selvstendighet. Den har gitt barna og ungdommene bedre oversikt over tid og gjøremål, hjulpet dem til å utføre aktiviteter selv, bidratt til at de i større grad kunne være alene hjemme eller på andre arenaer, og styrket deres språklige ferdigheter.

«Uavhengig av hvilken type velferdsteknologi familiene har prøvd ut, har foreldrene både i Drammen og Horten kommune i all hovedsak svært gode erfaringer med å prøve ut teknologi som redskap for barnas deltakelse og mestring,» heter det i rapporten.

Nasjonalt satsingsområde
Forskerne bak rapporten påpeker at det er viktig å sette brukeren av teknologien i sentrum og at den tilpasses alder, behov og interesse, slik at bruken blir meningsfull og lystbetont og fremmer motivasjon, engasjement og samarbeid.

«Dette krever at man unngår stigmatiserende teknologiutforming og gir god opplæring, oppfølging og har et langsiktig perspektiv for utprøving», heter det i rapporten.

Teknologien er prøvd ut dekker områdene språk og kommunikasjonsteknologi, teknologi til tid, planlegging og struktur, lokaliseringsteknologi og samhandlingsteknologi.

Forskerne påpeker at bruk av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser fortsatt bør være del av et nasjonalt satsningsområde.

«Feltet er fremdeles uutforsket og vil ha nyte av kunnskapsgenerering på flere plan - teknologiutvikling, utprøving i praksis, samt evaluering og forskning,» skriver de

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: