Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Eivind Valestrand, her under Legeforeningens landsstyremøte i mai, mener det må utredes hvor mange legespesialister Norge trenger i fremtiden.

Eivind Valestrand, her under Legeforeningens landsstyremøte i mai, mener det må utredes hvor mange legespesialister Norge trenger i fremtiden. Foto: Arkivfoto/Marius Simensen

– Meningsløst at flere står i kø når behovet øker

Lederen av Norsk medisinstudentforening mener antallet LIS1-stillinger må øke så fort som mulig.

Annons:

Dagens Medisin skrev nylig om en ny turnusrapport, som viser at det er blitt en økning i antall søkere til turnusstillinger mellom 2013 og 2016. På de tre årene har antallet søknader økt med 11 prosent, mens antall turnusplasser har stått helt stille.

Leder for Norsk medisinstudentforening, Eivind Valestrand, er oppgitt over den manglende økningen av turnusplasser.

– Det er meningsløst at flere og flere leger skal stå i kø for å starte spesialisering, når vi vet at Norge ikke klarer å dekke sitt eget behov for legespesialister. Det er frustrerende for nyutdannede leger å stå i kø for å starte legeyrket skikkelig, når en vet at i andre enden står også pasientene i kø og trenger deres kompetanse, sier han.

Han påpeker at med økte pensjonsavganger og økt etterspørsel av leger, så vil også behovet for legespesialister også øke de neste årene.

– Antallet LIS1-stillinger må økes så fort som mulig. Samtidig må det utredes hvor mange legespesialister Norge trenger i fremtiden. Dette mener vi Helse- og omsorgsdepartementet må gi Helsedirektoratet et oppdrag om å gjøre en åpen utredning om, sier han. 

Kommentarer

 • Undrende 21.07.2017 15.55.08

  9 % av legene som fikk LIS1-stilling i siste runde, er av utenlandsk nasjonalitet. Og i løpet av de 3 siste rundene med ansettelse av LIS1-leger, er det bare 20 leger av norsk nasjonalitet som ikke fikk tilbud om stilling (hvis man søkte i alle tre runder). LIS1-stillingene er finansiert av tilskudd fra Staten, og det kan ikke være Norges ansvar å utdanne spesialister fra andre land? Når det nå er ca 90 LIS1-leger av annen nasjonalitet, er det vanskelig å skjønne at Valestrand kan begrunne økning i antall subsidierte stillinger. Selv om noen norske leger må vente inntil 1 år på å starte sin spesialisering.

 • Morten Noreng 21.07.2017 15.12.31

  For en læge ansat i udlandet virker dette helt forkert. Mon ikke det er på tide at norske myndigheder sørger for at blive selv forsynet med speciallæger. At vore yngste kollegaer skal vente på at komme igang med en reel "turnus uddannelse" er helt uforståeligt. Dette burde være en selvfølge når lægemangelen er stor. Kom ind i kampen både regering og direktorat. Vh Morten Noreng

 • Doc 18.07.2017 21.58.06

  Samtidig tar det 7 måneder for å få søknad om spesialistgodkjenning i Helsedirektoratet. Snakk om byråkrati.

 • Kjell O.Skavdal 18.07.2017 20.09.34

  Valestrand kommer med en klar oppfordring til HOD. Helsedirektoratet må få en oppgave med å vurdere behovet for spesialister i de forskjellige fagdisipliner. Det bør skje snart slik at vi kan få en nødvendig oversikt på landsbasis for en nærmere bestemt tidsperiode.

 • Marit Rike 18.07.2017 18.15.54

  Det er totalt meningsløst at nyutdannede leger ikke får gå direkte inn i turnusplass! Det er ikke faget , pasientene og helsevesenet verdig. Dette må det straks gjøres noe med!

 • Spesialist 20.07.2017 18.53.02

  Turnustjenesten var tidligere en avslutning på studiet i Norge. Nå er det begynnelsen på spesialisering. Og Norge kan ikke avvise søkere fra resten av verden. Det er derfor ikke bare å øke antall turnusplasser, som allerede er fordoblet siden 90-tallet. Men Norge bør bli selvforsynte med spesialister, og legge opp integrerte løp for nye spesialister. Men glem begrepet "turnustjeneste". Det er historie.

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!