Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Turnustall fra høsten 2016 viser at 77 prosent av søkerne med utdanning fra Norge er tilsatt.

Turnustall fra høsten 2016 viser at 77 prosent av søkerne med utdanning fra Norge er tilsatt. Foto: Arkivfoto

11 prosent økning i turnussøknader på tre år

Antall stillinger har imidlertid stått stille, viser rapport fra Helsedirektoratet. 

Annons:

En ny rapport fra helsedirektoratet viser at antall turnussøknader mellom 2013 og 2016 har økt. Fordelt mellom utdanningsland er det en økning på 13 prosent med utdanning fra EØS-land, og en økning på 55 prosent med utdanning fra land utenfor EØS.

Antall tilsatte i turnusstillinger med utdanning fra Norge har imidlertid gått ned samme periode. For søkere med utdanning fra EØS-land er det en økning på 21 prosent, og for leger utdannet utenfor EØS er det en økning på 39 prosent, noe som tilsvarer 7 personer.

Ikke tilsatte
Rapporten viser at det fra høsten 2013 til høsten 2016 er en økning på 69 personer som ikke er tilsatt i utlysningsrunden. Dette er en økning på 24 prosent.

For søkere med utdanning fra Norge er det en økning på 40 prosent, noe som tilsvarer 21 personer. For søkere med utdanning fra EØS er økningen på 7 prosent, tilsvarende 12 personer. For søkere utenfor EØS er økningen på 60 prosent, tilsvarende 36 personer. 

Ny ordning
Videre viser rapporten turnustall fra høsten 2016, der 77 prosent av søkerne med utdanning fra Norge er tilsatt. 57 prosent av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning innenfor et EØS-land er tilsatt, mens 11 prosent av søkerne med norsk nasjonalitet med utdanning utenfor et EØS-land er tilsatt.

Vestre Viken HF var det helseforetaket med flest unike søknader høsten 2016, med 585 søknader. Deretter følger Sykehuset Innlandet HF med 525 søknader og Sykehuset Østfold HF, med 511 søknader.

Turnustjenesten for leger ble fra 1. mars 2017 erstattet med «Del 1» i ny spesialistutdanning for leger (LIS 1). LIS 1-stillingene vil bli lyst ut på samme måte som de tidligere turnusstillingene i Helsedirektoratets stillingsportal.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Realist 20.07.2017 20.14.07

  Av de legene som ikke fikk turnusstilling i noen av de tre siste rundene, var 28 av norsk nasjonalitet. 9 av disse var over 40 år, og er kanskje ikke i målgruppen for begynnerstilling. Og 9 % av de som fikk stilling i siste runde, var av utenlandsk nasjonalitet, så det er fortsatt åpning for leger fra andre land enn Norge. Dette tyder på at antall turnusstillinger er godt tilpasset dagens antall norske nyutdannede leger. Omtrent halvparten av stillingene gikk til leger utdannet utenfor Norge, og viser at Norge bør øke antall studieplasser. Samtidig må det også være mulig for norske leger å ta spesialisering i andre land.

 • med. stud 17.07.2017 11.43.22

  Galskap at legeforeningen vil øke antall studieplasser i Norge, spesielt når det ikke ligger noen begrensning i antall som får støtte til å studere utenlands. Dette problemet kommer bare til å øke.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: