Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

DELTE MENINGER: Førde sentralsjukehus (t.v.), Stavanger universitetssykehus og Hammerfest sykehus er blant sykehusene som har uttrykt sin mening om tallet på abortnemnder. Foto: Helse Førde/Helse Stavanger/Finnmarkssykehuset

DELTE MENINGER: Førde sentralsjukehus (t.v.), Stavanger universitetssykehus og Hammerfest sykehus er blant sykehusene som har uttrykt sin mening om tallet på abortnemnder. Foto: Helse Førde/Helse Stavanger/Finnmarkssykehuset

Dette mener sykehusene om fjerning av abortnemnder

Regjeringen vil kutte i antall abortnemnder ved norske sykehus for å få mer likebehandling.

Annons:

Loven sier i dag at det skal være såkalte primærnemnder ved alle sykehus som utfører senaborter. Regjeringen ønsker nå å endre lovteksten til at det skal være minimum én nemnd i hver helseregion.

Forslaget har nylig vært ute på høring, og flere organisasjoner mener dette vil svekke kvinners rettigheter. Blant de ni sykehusene som har levert høringssvar, er meningene delte.

Abortnemnda ved Nordlandssykehuset Bodø er skeptiske til at en reduksjon av nemnder vil bidra til økt likebehandling, slik regjeringen hevder. «Man er ut fra vedlagt dokumentasjon usikker på om færre antall nemnder nødvendigvis vil utjevne nasjonale forskjeller, da dette vel så gjerne kan skyldes personlige, kulturelle eller geografiske forhold», skriver nemnda i sitt høringssvar.

Frykter pasienten blir skadelidende
De er kritiske til at det kun skal være én abortnemnd i Nordland.

«De store reiseavstandene kan vanskeliggjøre behandlingen for dissen kvinnene og kan føre til at de ikke får en likeverdig helsetjeneste som kvinner som bor nærmere et større sykehus», skriver legene.  

De mener heller ikke at videokonferanse kan «bøte» på personlig oppmøte.

«En viktig del av nemndbehandlingen er samtalen mellom erfarent helsepersonell og pasient. Den gode samtalen vil absolutt være vanskeligere å få til ved videooverføring, og vi frykter at pasienten vil bli skadelidende», skriver legene i Bodø.

Les også: Mener nemnd-kutt vil svekke kvinners abort-rett

I dag er det primærnemnder ved disse sykehusene:

Finnmarkssykehuset Kirkenes
Finnmarkssykehuset Hammerfest
Universitetssykehuset i Tromsø
Universitetssykehuset i Harstad
Universitetssykehuset i Narvik
Nordlandssykehuset Bodø
Nordlandssykehuset Vesterålen
Nordlandssykehuset Lofoten
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Sykehuset Namsos
Sykehuset Levanger
St. Olavs hospital
Kristiansund sjukehus
Molde sjukehus
Ålesund sjukehus
Volda sjukehus
Førde sentralsjukehus
Haukeland universitetssykehus
Haugesund sjukehus
Stavanger universitetssjukehus
Sørlandet sjukehus, Kristiansand
Sørlandet sjukehus, Arendal
Sykehuset Telemark
Sykehuset Vestfold
Drammen sykehus
Ringerike sykehus
Bærum sykehus
Gjøvik sykehus
Lillehammer sykehus
Sykehuset Elverum
Kongsvinger sykehus
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus Ullevål
Akershus universitetssykehus
Sykehuset Østfold

Kilde: Helsedirektoratet

Kjemper for nemnd i Hammerfest
Finnmarkssykehuset støtter derimot regjeringens forslag, men her er det duket for en intern maktkamp mellom Hammerfest og Kirkenes. Helsedirektoratet har foreslått at abortnemnden bør legges til Kirkenes, men Finnmarkssykehuset viser til at Hammerfest sykehus «har størst pasientgrunnlag, tilknyttet sosionom i nemnda og har allerede en velfungerende nemnd».

Også gynekologisk avdeling i Hammerfest har levert et høringssvar hvor de argumenterer for at abortnemnden i Hammerfest opprettholdes.

Skepsis på Vestlandet
Heller ikke Helse Førde vil miste sin abortnemnd.

«Avstand og tilgang for kvinnene må være et viktig kriterium i samband med vurderingen av antall nemder som skal opprettholdes i Norge. Ser man avstandene i Sør-Øst opp mot antallet nemder der, vil det være åpenbart at man i Sogn og Fjordane og skal kunne gi dette tilbudet til kvinnene som befinner seg i en utsatt sårbar posisjon», skriver Helse Førde til departementet.

Helse Møre og Romsdal, Klinikk for kvinner, barn og ungdom tror ikke en reduksjon i antallet primærnemnder vil gi kvinnene en mer likeverdig behandling. De mener én nemnd i hver region vil svekke tilbudet til kvinner som søker abort. De foreslår i stedet minst en nemnd i hvert helseforetak, mens helst to i Helse Møre og Romsdal.

«Hvis man velger kun én primærnemnd i hele helseregionen vil den nemnden få altfor mange vurderinger, noe som heller vil svekke kvaliteten», skriver legene ved klinikken.

Sørlandet: Vil bedre kvaliteten
Sørlandet sykehus støtter derimot regjeringens forslag.

«Vi slutter oss til konklusjonene til ekspertgruppen og helsedirektoratet og ser det som et godt forslag å redusere antallet primærnemder. Det vil bedre kvaliteten på nemdarbeidet og føre til større likebehandling for abortsøkende i landet», heter det i høringssvaret fra overlegene ved Gynekologisk avdeling, Sørlandet sykehus Arendal.

Universitetssykehuset Nord-Norge og Kvinneklinikken i Stavanger har heller ingen innvendinger mot kuttene.

«Vi har allerede beregnet at vi har kapasitet til å behandle saker vi regner med vil bli overført fra Helse Fonna til oss», skriver avdelingsoverlege Astrid Rygh ved Kvinneklinikken i Stavanger.

Vestre Viken har levert et høringssvar uten merknader.

Overlater kutt til RHF-ene
I høringsnotatet går det ikke frem nøyaktig hvor mange abortnemnder regjeringen ser for seg, men Helsedirektoratet har tidligere foreslått at dagens 35 nemnder reduseres 15. Folketallet tilsier at åtte av nemndene bør være i Helse Sør-Øst og tre i Helse Nord grunnet store geografiske avstander, ifølge direktoratet.

Regjeringen vil overlate til de regionale helseforetakene å avgjøre hvilke sykehus som skal ha abortnemnd og ikke. Antallet sykehus som utfører abort, skal bestå.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!