Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
STRIDEN FORTSETTER: Legene tapte i Rikslønnsnemnda i vår, men vil nå kjempe videre i rettssystemet. Saken er berammet i arbeidsretten 2. til 5. oktober. Arkivfoto: Vidar Sandnes

– Grunnløse og udokumenterte påstander

Spekter slår tilbake mot Legeforeningen etter å ha blitt stevnet for retten.

Publisert: 2017-06-13 — 09.40
Denne artikkelen er over fire år gammel.

I vår ble det kjent at Akademikerne, som representerer Den norske legeforening, bringer Spekter inn for arbeidsretten. Bakgrunnen er konflikten om sykehuslegenes arbeidstid, som legene streiket for i fjor høst.

Regjeringen grep til slutt inn med tvungen lønnsnemnd, som resulterte i at Rikslønnsnemnda videreførte avtalen mellom arbeidsgiverforeningen og legene. Dette nekter Akademikerne å godta, og krever nå at deler av tariffavtalen skal kjennes ugyldig.

– Ikke konsekvent
De mener Rikslønnsnemnda gikk utover sin kompetanse da de fastsatte en tariffavtale som inneholdt unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser, uten fagforeningens tilslutning.

– Saksøker er imidlertid ikke konsekvent i sitt syn, skriver Spekters advokat, Tarjei Thorkildsen i advokatfirmaet BA-HR, i tilsvaret som nylig ble oversendt Akademikerne og arbeidsretten.

Han viser til at Akademikernes opprinnelige påstand for Rikslønnsnemnda innebar at unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel ville bli fastsatt av nemnda uten at det forelå noen enighet mellom partene.

«Forskjellen mellom anførselen Akademikerne hadde for Rikslønnsnemnda og deres anførsel i nærværende sak er således bare knyttet til hvilken av partene som støtter den aktuelle løsningen», skriver advokaten.

Advarer mot følgene
Dersom Akademikerne vinner frem i arbeidsretten vil dette få betydning utover denne saken, advarer Spekter. «Et negativt svar på Rikslønnsnemndas kompetanse i denne saken vil sette en vesentlig begrensning på meklingsinstituttets mulighet til å fungerer etter sin hensikt», skriver arbeidsgiverforeningen.

Akademikerne har hevdet at arbeidsgiversiden har stått for en «kursendring» der legenes forutsigbarhet svekkes, det kollektive vernet svekkes og tillitsvalgte mister muligheten til å sikre forsvarlig utformede arbeidstidsordninger.

– Dette er grunnløse og udokumenterte påstander, skriver Spekters advokat.

De viser til at vernebestemmelser og bestemmelser om lik fordeling av vaktbelastning gjelder uavhengig av om vaktene settes opp i en rullerende arbeidsplan, eller ut fra såkalt kalenderplanlegging. Spekter mener dessuten at arbeidsplaner med den matematiske likhet som Legeforeningen beskriver, i hovedsak «kun eksisterer på papiret».

– Bindende overenskomst
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, ønsker ikke å uttale seg om saken, men informasjonsdirektøren sier følgende:

– Etter at Rikslønnsnemnda fattet sin kjennelse, håpet Spekter at partene kunne se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan vi enda bedre kan forstå hverandres behov knyttet til arbeidstid frem mot hovedoppgjøret i 2018. At Legeforeningen valgte å stevne oss for Arbeidsretten tar vi til etterretning. Som det fremgår av vårt tilsvar, er vår oppfatning at Rikslønnsnemnda har kompetanse til å fatte sin kjennelse, og at de fastsatte overenskomstene dermed er bindende mellom partene for perioden 2016- 2018, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.

Spekter oppgir at de lenge har ønsket å få arbeidstiden til legene innenfor arbeidsmiljølovens regler om normal arbeidstid.

– Tariffhistorien synes å vise at Legeforeningen ikke har vært noen pådriver for dette arbeidet i tiden før helseforetaksreformen. Spekter har også flere ganger anmodet Legeforeningen om en forpliktende prosess (…). Legeforeningen har avvist et slikt partsarbeid både i 2014 og 2016, skriver Spekter i sitt tilsvar.

– Videre siktemål
Dersom Spekter vinner frem, krever de at Akademikerne betaler saksomkostningene i saken. De antyder at Legeforeningen har flere hensikter med søksmålet.

– Legeforeningen, som Akademikerne i saken opptrer på vegne av, har fremholdt at de har et videre siktemål med saken enn å oppnå en ordinær rettslig avklaring partene imellom.

De viser at Legeforeningen, i en presentasjon lagt ut på hjemmesiden til ett av fylkeslagene, skriver at «rettslige prosesser vil føre til et vedvarende press» og at «søksmål også er et virkemiddel for å nå frem på andre arenaer».

– Spekter vil påføres betydelige kostnader ved bruk av søksmålet i denne overordnede interessekamp. Det synes sågar noe tilfeldig at det er Spekter som trekkes for retten, da det opprinnelig ble kommunisert offentlig at Legeforeningen hadde bestemt seg for å saksøke staten, skriver advokaten, og viser til en artikkel i Dagens Medisin.

Akademikerne: Gode argumenter
Leder av Akademikerne helse, Rune Frøyland, svarer slik på prosesskrivet fra Spekter:  

– Akademikerne har et helt legitimt grunnlag for å få prøvd gyldigheten av Rikslønnsnemndas kjennelse. Vårt søksmål bygger på velfunderte og gode argumenter som Arbeidsretten nå skal ta stilling til.

Partene møtes i arbeidsretten 2. oktober, og det er satt av fire dager til saken. 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • William Jørgen Koren 14.06.2017 03.06.16

  Spekter er ikke fremmed for tanken på å legge ned lokalsykehus. Anne-Kari Bratten har ved én anledning uttalt at pasienter må tåle litt lenger reisevei til sykehuset. Med hvilken rett bestemmer hun slikt ? Hun sier derved samtidig at hun finner det passende å redusere pasientsikkerheten noen hakk for å spare noen lusne kroner. Dersom Spekter ikke er villig til å legge seg på en linje som kommer sykehusene og pasientene til gode, så har sykehusene ingenting i arbeidsgiverforeningen Spekter å gjøre. Et konkret eksempel på Spekters ødeleggende virksomhet, er at pasienter i Follo sliter med et lokalsykehus (Ski) som mangler det vesentligste, deriblant døgnåpen legevakt og palliativ sengepost. Alt dette har vi å takke Spekter og Helse Sør-Øst for. Både måltallene og NPM-ideologien holder stand i Helsevesenet.

 • B:T 13.06.2017 13.01.26

  Advokatene blir vinnerene her som i dei fleste andre saker som helse norge er innvolvert i og dei syke blir dei skadelidne om vanleg. Når arbeidsgiver og dei ansatte kan oppføre seg slik mot hverndre så lurer eg på hva dere er i stand til mot pasientene.

 • Overlege 15.06.2017 07.32.49

  Se på dette som legenes kamp for å opprettholde et godt pasienttilbud. Et tilbud som svekkes hvert år.

 • knut 13.06.2017 12.19.22

  Så Spekter, med lite kunnskap og forståelse om helsevesenet, har nå en ekstern advokat som sannsynlig har enda mindre erfaring med samme vesen. Lol. Dokumentasjonen foreligger så absolutt, selv om Spekter ikke har evnet å se den. Håper flere sykehus ser lyset og ser etter en annen arbeidsgiverorganisasjon.

 • Lege 13.06.2017 12.54.20

  Det er som kjent flere leger som er med i andre arbeidstagerorganisasjoner enn DNLF allerede. En trenger altså ikke lage en ny legeforening for å unngå å være bundet av DNLF sine avtaler.

 • knut 14.06.2017 12.37.16

  Kjenner ikke til noen kolleger som er medlem i andre arbeidstagerorganisasjoner. Hvilken skulle dette i så tilfelle være? Og hvorfor vil man velge en mindre og svakere forening? Siktet forøvrig til Virke som alternativ til Spekter (arbeidsGIVERorg).

 • lege 13.06.2017 10.03.05

  Om dette trekker i langdrag, med stadige anker mm kan sykehusleger melde seg inn i den nye "Sykehuslegeforeningen" og melde seg ut av DNLF. "Sykehuslegeforeningen" har da ikke noe avtale med Spekter, og Spekter må da følge arbneidsmiljøloven. Det blir lærerikt.

 • Ikke-lege 13.06.2017 15.23.49

  Da er jeg redd du har gått av noen basale arbeidstvistelementer. Legeforeningens avtaler vil kunne gjøres gjeldende for mindre organisasjoner i en slik situasjon. Sekundært så kan jeg også minne om at både Spekter og helseforetakene er flinke til å bryte AML, uten at det får nevneverdige konsekvenser. Prøv heller å påvirke legeforeningen fra innsiden dersom du er uenig i politikken deres.

 • lege 13.06.2017 15.54.20

  Interessant. Det ville i så fall ytterligere illustrert hvordan Spekter misbruker sin makt, og definitivt fjernet den evt siste rest av tillit til arbeidsgiveren, om den fortsatt finnes. Samarbeidet og innsatsviljen i sykehussektoren vil i så fall bli nokså annerledes enn det vi har vært vant til i Norge.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!