Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
KASTET STYRET: - Sykehuspartner går nå inn i en uvanlig arbeidskrevende fase, og det er viktig å få på plass et styre som kan involvere seg tungt, sier styreleder i Helse Sør-Øst, Ann Kristin Olsen. Foto: Vidar Sandnes

Bytter ut styret i Sykehuspartner

– Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuspartner HF, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst.

Publisert: 2017-05-31 — 11.29

Forrige uke måtte administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, konstatere at jobben med å modernisere IT-infrastrukturen i Norges største helseforetak får slakt i en ny rapport.

Sykehuspartner HF, som har ansvaret for moderniseringen og som skulle overlevere prosjektet til en ekstern leverandør, har liten kontroll på hva som skjer med pasientopplysninger, konkluderte konsulentselskapet PwC i en foreløpig rapport.

PwC er det eksterne konsulentselskapet som nylig fikk i oppdrag av Helse Sør-Øst å granske prosjektete, etter at det ble avdekket at utenlandske IT-ansatte hadde hatt tilgang til pasientopplysninger.

Onsdag var det foretaksmøte i Sykehuspartner HF, der de fikk i oppdrag å utrede mulige alternativer for moderniseringen.

Samtidig skiftes styret ut.

– Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner går nå inn i en uvanlig arbeidskrevende fase, og det er viktig å få på plass et styre som kan involvere seg tungt, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst RHF, i en pressemelding.

– Jeg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier Olsen.

Nå skal Sykehuspartner HF utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst.

Som kjent er hele prosjektet satt på vent.

Styret i Helse Sør-Øst vedtok forrige uke at prosjektet – inkludert virksomhetsovedragelse og overdragelse av driftsansvar fra Sykehuspartner HF til ekstern leverandør, stilles i bero «inntil videre».

I oppdraget til Sykehuspartner heter det at de også gi en overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med ekstern leverandør.

«Sykehuspartner HF skal videre utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet dersom dette videreføres. Det skal særskilt vektlegges at gjennomføringen av prosjektet skjer på en kontrollert måte, med et forsvarlig risikonivå.

Dette er de nye eieroppnevnte styremedlemmene  i Sykehuspartner HF:

 •  Leder Morten Thorkildsen
 • Nestleder Anne Kari Lande Hasle
 • Styremedlemmer: Eivind Gjemdal, Anita Schumacher og Just Ebbesen

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Jarle Larsen 07.06.2017 10.30.32

  Fryktfatet flyter over. Se en god beskrivelse sett med Telemarks øyne. http://www.varden.no/magasin/fryktfatet-1.1370116 Aktuelt. Underskrifts kampanje: KINSERDAL UT AV HELSENORGE!!http://www.underskrift.no/vis/6594

 • Alle helsebyråkraters gudmor (pensjonist) rir igjen. 01.06.2017 01.11.21

  Sånt skjer når kampen mellom H og DNA er en putekrig. De (H +DNA) er begge ansvarlige for at Helseforetakene i alle år har stått over loven og vært fritatt for ansvar. Lande Hasle er for lengst pensjonert toppbyråkrat. Hun er definitivt ingen IT ekspert, men flytting og skjuling av ansvar har hun vel sett før?

 • La pensjonistene heller få nyte sitt otium 31.05.2017 23.42.19

  William Jørgen Koren

 • Ansvarsflytting? 31.05.2017 21.37.33

  Det er HSØ som har tatt initiativet til denne anskaffelsen. Det er styret til HSØ som har signert kontrakten og overlatt oppdraget med forvaltning av den til Sykehuspartner. Det er vel og bra at styret i Sykehuspartner kastes, men det er ikke nok! Styret i HSØ burde ha vært kompetente nok til å se at den informasjonen de fikk ikke stemte og tatt grep når dette dukket opp i den offentlige debatten. Det er også grunn til å tro at eHelse og teknologi avdelingen i HSØ inkludert viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen (personer som burde vite bedre) har holdt både Lofthus og styret for narr.

 • Per Egil 31.05.2017 12.58.39

  https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/02/16/-arsaken-til-fryktkulturen-finner-man-i-profesjonen/

 • Leder 31.05.2017 12.48.57

  Kan være nødvendig med et skifte men hvorfor Lande Hasle. Hun som har bidratt til en voldsom vekst i helseforvaltningen delvis med hjelp av personlige venner (Bjørn Inge Larsen), som først ble direktør i Hdir og siden departementsråd, og slekt (Wisløff). Lande Hasle ser ikke den dype konflikten som skapes gjennom mistrohet til ansatte og deres organsisasjoner, se intervju i DM. Her trengs det nye krefter.

 • Lege 31.05.2017 12.52.37

  Det går neppe så mye bedre med Lande NPM Hasle ved roret. Men det kommer sikkert til å bli publisert mye papir og inngått dyre konsulentkontrakter.

 • T.B 31.05.2017 16.39.33

  Burde ikke tatt Hasle inn i styre nå var det tid for fornying og da tar en ikke inn en pensjonist.

 • lege 31.05.2017 12.24.16

  - og så kan styret i Helse Sør-Øst kastes, før styret i Helse Nord kastes, osv, Disse styreplassene kan så stå ubesatte på ubestemt tid, og penger spart på styrehonorar kan isteden brukes på viktigere ting, som f.eks pasientbehandling. Evaluering kan så skje etter f.eks 6 mnd, av interne krefter. Dette forslaget er gratis, dvs penger spart også på konsulenthonorar.

 • Ingeniør 31.05.2017 12.48.03

  Enig! Hele gjengen bør skiftes ut! Dette er jo både sløsing av penger og interne ressurs! å modernisere IT-infrastrukturen kan også utføres her i landet, men feilen ligger hos styret som ikke har peiling på noe som helst! Hele avtalen bør avlyses og heller satse på nye strategier

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!