Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

STYRENE: – I enkelte deler av landet er det en opplevelse av at styrene ikke er sammensatt godt nok for å kunne stille relevante spørsmål, sier Torgeir Micaelsen (Ap).

STYRENE: – I enkelte deler av landet er det en opplevelse av at styrene ikke er sammensatt godt nok for å kunne stille relevante spørsmål, sier Torgeir Micaelsen (Ap).

Vil se på samhandlingsreform som går enda lengre

– Skal vi få til ytterligere samhandling enn dagens, må vi organisere dette annerledes, sier Torgeir Micaelsen (Ap).

Annons:

Mandag la Arbeiderpartiet (Ap) frem sentralstyrets forslag til nytt partiprogram for 2017-2021. Helse er ett av de viktigste områdene i planen.

Blant annet vil Ap vil vurdere forsøk med kommuner og sykehus som får et samlet ansvar for alle helsetjeneste i sitt område.

– Hvis noen vil, og det ligger til rette for det i kommuner i et område som kommet langt med samhandling, vil vi se på om det er mulig å prøve ut en samhandlingsreform som går enda lengre enn dagens. Dette blir en vertikal samhandling, med felles styring av alle helsetjenester i et område. Vi lover ikke noe, men ønsker å se nærmere på dette. Skal vi få til ytterligere samhandling enn dagens, må vi organisere dette annerledes, sier Torgeir Micaelsen til Dagens Medisin.

Han er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité.

Ro rundt sykehusorganisering
Styrking av felles helsetjeneste er ett av de fem viktige satsningsområdene på helse. Ap vil skape ro rundt organiseringen av sykehusene.

Landsmøtet i 2015 gikk inn for å utrede en oppsplitting av Helse Sør-Øst. Dette står Ap fremdeles ved.

– Vi foreslår å vurdere dette i forbindelse med behandlingen av Kvinnsland-rapporten i Stortinget. Det sykehusene nå trenger er ikke ny stor omorganisering av hvordan man rent formelt, juridisk og teknisk eier og styrer sykehusene. På grunn av størrelsen på RHF-et vil vi vurdere om kontrollspennet i Helse Sør-Øst og legitimiteten til beslutningene kan skje på en bedre måte ved å splitte opp i mindre enheter.

De andre satsningsområdene er: sikre alle en god alderdom, raskere hjelp ved psykiske plager, forebygge dårlig helse hos barn og unge samt reformere norsk ruspolitikk.

Vil styrke styrekompetansen
Styrekompetansen bør styrkes ifølge forslaget til partiprogram og partiet vil sørge for tung fagkompetanse og god samfunnsforståelse i sykehusstyrene.

– I enkelte deler av landet er det en opplevelse av at styrene ikke er sammensatt godt nok for å kunne stille relevante spørsmål. Dette kompenseres i dag mye gjennom høy medisinsk kompetanse i sykehusadministrasjon og ved oppegående styreledere. Men viktig å påpeke at vi ønsker mer innsikt hos fagfolkene i styrene, sier Micaelsen og legger til:

– Høie har kastet de folkevalgte ut av styrene. Det er en svakhet at styrene ikke har folk med erfaring fra et helhetlig samfunnsansvar fra ulike posisjoner i samfunnet.

Vil redusere ISF
Arbeiderpartiet vil tilbake til den gamle fordelingen av innsatsstyrt finansiering (ISF). I dag finansieres sykehusene 50 prosent gjennom ISF og 50 prosent gjennom rammefinansiering.

– Denne typen innsatsstyrt finansiering er ikke ment å ha noen påvirkning på de kliniske vurderingene og prioriteringene. Men vi erfarer at mange mener det påvirker avdelingslederne. Vi mener at en reduksjon av ISF-andelen kan være fornuftig. Vi ser også for oss en gjennomgang av markedsbegreper som mange i sykehusene opplever fremmedgjørende. Dette gjelder for eksempel ord som produksjon og foretak. Vi ser også for oss dedikerte foretaksmøter til bare fag, kompetanse og ledelse – ikke økonomi.

Vil bli ledende på IKT
Ett av de konkrete målene i planene er at Norge innen 2025 skal være det ledende landet i Europa e-helse.

– Hvordan skal dere få til det?

– Dels ved å ha en politisk ledelse som setter dette som en av de viktigste sakene, som gir et sterkt styringssignal. Norge har egentlig et veldig godt utgangspunkt, og det er ingen grunn til at Helse-Norge og sykehusene ikke skal klare dette. Det er gjort mange store grunnlagsinvesteringer allerede, som vi vil høste mye av i årene fremover. Dette trekker i retning av muligheten for å sette en så hårete ambisjon. Sykehusene er i ferd med å bli store digitale organisasjoner, og vi trenger også folk i styrene med god digital kompetanse i så store og komplekse spørsmål, svarer Micaelsen.

Opptrappingsplan psykisk helse
Ap vil også ha en tverrfaglig opptrappingsplan om psykiske lidelser, forebygging og tidlig helsehjelp.

– Den nåværende regjeringen har gått seg bort i den gylne regel, og det er strid om den har hatt effekt og i så fall hvilken effekt. Vi mener vi må finne andre verktøy for å få den effekten vi ønsker, kommenterer Micaelsen.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Erfaren lege 08.02.2017 17.27.41

  Det er en god ide å prøve vertikal organsering av helsetjenestene. Kommunene overtok ansvar fra stat og fylkeskommuner på 80-tallet, men har ikke klart å ta ned "ballen". Gi ansvar tilbake til regionsnivå eller et nedslagsfelt omkring sykehus som dekker størsteparten av området. Og da må ansvaret omfatte sykehjem, rehabilitering, fastleger, legevakt og ellers alt av relevans for et sømløst system, hvor pasienten hele tiden er i fokus og ikke blir sendt som svarteper mellom aktørene. Samhandlingsreformens største problem er asymmetrien mellom ørten kommuner uten reell styring av sine helsetjenester, og et delvis innsatsstyrt sykehus som belønnes for å skrive ut pasienter så raskt som mulig.

 • lege 07.02.2017 13.14.32

  Samhandlingsreformen var og er en pengesparingsreform hvor de langvarig syke, "kronikerne", og eldre har tapt: mistet helsehjelp, fått dårligere kvalitet, døende sendes i skytteltrafikk mellom helsehus med ansatte som har dårlig kompetanse, og sykehus hvor de av og til har litt bedre kompetanse- men ikke noe tid. Pasienter blir ikke hørt, blir ikke trodd, blir ikke tatt på alvor av helsepersonell som stadig har fått det verre- noe som får frem det verste i dem. Som frisk lege ser jeg med gru frem til den gang jeg vil trenge helsehjelp i dette landet. Det er kanskje på tide å stemme "Helsepartiet"

 • Lege i uhelsevesenet 07.02.2017 11.37.56

  Bare prat. Det eneste som har kommet ut av samhandlingsreformen, er at de som hadde det ille fra før, har det enda verre nå. De som trengte spesialisert rehabiltering, har blitt sendt til fysioterapeuter som slett ikke vil jobbe sammen med andre helsepersonell, og som ikke har nødvendig kompetanse til å drive rehabilitering av f.eks MS-pasienter osv. De andre uønskede kasteballene i helsevesenet, dvs. f.eks. pasienter med invalidiserende ryggtilstander som utgjør store deler av uførestatistikken, vil ikke fysioterapeutene ha noe med å gjøre. " Æss, en kronisk rygg- vil jeg ikke ha", svarer de. Dette er pasienter hvor mange har en veldig god effekt av lindrende bløtdelsbehandling og egentrening under veiledning- gitt at den er kompetent. Kompetansen er dårlig hos fysioterapeutene og legene, fordommene overfor pasientene har økt etter samhandlingsreformene,pasientene dopes ned på bprep og blir uføre i stedet- og skal "motiveres" til arbeid- uten helsehjelp- via lave NAVytelser

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: