Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

LEDERANSVAR: Kommuner og helseforetak må nå ta større ledelsesansvar for å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, fastslår helseminister Bent Høie (H).

LEDERANSVAR: Kommuner og helseforetak må nå ta større ledelsesansvar for å jobbe systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, fastslår helseminister Bent Høie (H). Foto: Per Corneliussen

Stiller krav til helselederne i ny forskrift

Den nye lederforskriften omfatter både spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenester i kommunal sektor, inkludert private helseaktører.

Annons:

En ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring trer i kraft 1. januar 2017.

- Lederansvar
Denne stiller krav til ledelse og styring i helse- og omsorgstjenesten, og erstatter dagens forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.

Den omfatter både spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenester i kommunal sektor, inkludert private helseaktører.

Formålet er, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet å bidra til «faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.»

Dette kommer frem i Stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet 2015 som ble lagt frem fredag.

I meldingen presiseres det at det er et lederansvar å bygge en kultur for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

- Ikke utpek syndere
Det vises til at forskning på organisasjoner som har lykkes med kvalitetsforbedring, tyder på at blant annet følgende faktorer er avgjørende:

 • Ved uønskede hendelser og svikt er ledelsens oppmerksomhet rettet inn mot å lære for å unngå svikt i framtiden, ikke mot å utpeke syndere.

 • Ansatte som ser betydningen av å engasjere seg, i motsetning til maktesløshet eller fryktkultur.

Uønsket variasjon
Meldingen, som utgis på tredje året, vender denne gang oppmerksomheten rundt uønsket variasjon i tilbudet om helsetjenester.

Nylig ble det lansert et nyfødtmedisinsk helseatlas, som viser at det er store forskjeller i behandling av nyfødte på norske sykehus, og det lanseres også et liknende atlas om KOLS neste år.

 

 

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 6 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • fastlege Sven Richard Haugvik 17.12.2016 17.58.43

  Meld. St. 13 (2016–2017) oser av Demings sirkel, TKL, CAF, EFQM oppi NPM med uvanlig naiv konsesus fra Dnlf som skriver at "kvalitetsforbedringsarbeid bygger på Demings syklus, også kalt PDSA-sirkelen". Total kvalitetsledelse (TKL) er en av flere ingredienser i ledelsessøylens verktøyportefølje. Bent Høie erkjenner at helseforetaksreformen gir større mulighet for standardisering og tilbudslikhet enn i kommunal sektor. Pussig, fordi standardiseringen nå også skal bredde pasientens helsevesen under kommunesammenslåinger. Temaet er variasjon i forbruk, og forskjeller mellom kommuner kan tyde på uønskede kvalitetsforskjeller. NS-ISO 8402 definerer kvalitet slik: "Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte eller underforståtte behov". Ut fra dette kan forenklede definisjoner av kvalitet tas i bruk: pasient og lege skal kvernes likeverdige i en kompetanseprosess uten en krone (innenfor nåværende rammer, slutter meldinga). Trøste og bære!

 • Lege 16.12.2016 18.17.03

  Jeg tror ikke alle helseledere forstår forskjell på styring og ledelse. Så lenge vi fortsetter med NPM og hard HR vil en ny forskrift være like effektiv som et vanlig julebrev med nisser på i å gjenreise tilliten som nå er borte.

 • KH 16.12.2016 16.09.07

  Jeg synes ordet "forsvarlig" burde bannvises fra norsk helsevesen. At noe må forsvares antyder det er minimum, at det er akkurat innafor, at man må være forberedt på at må forsvare det.

Nyheter fra startsiden

STYREVERV I STRID MED ETISKE REGLER

Ber statsråden rydde opp7

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Norge med internasjonalt helse-initiativ

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Ambisøse mål for verdenshelsen fra WHO

GENÈVE: WHO - Helseforsamlingen 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

TRØNDEROPPRØRETS FASTLEGEUNDERSØKELSE

Fastleger frykter å gjøre feil2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

Annonse: