Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
SLIPPER EGENANDEL: Dagens såkalte diagnoseliste omfatter nær 100 diagnoser som gir rett til fritak for egenandel hos fysioterapeuter ansatt i eller som har driftsavtale med kommunen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Budsjettforliket er et svik mot kronisk syke

Det mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norsk Revmatikerforbund, CP-foreningen, MS-forbundet og Norges Parkinsonforbund om at regjeringen fastholder forslaget om å fjerne diagnoselisten for fysioterapi.

Publisert: 2016-12-07 — 13.52

Per i dag omfatter diagnoselisten nær 100 diagnoser som gir rett til fritak for egenandel hos fysioterapeuter ansatt i eller som har driftsavtale med kommunen, er ikke endret etter budsjettforliket.

Regjeringen har foreslått å fjerne diagnoselisten.

Les saken: Sparer 355 millioner på å fjerne diagnoselisten ved fysioterapi

I sine alternative budsjetter gikk derimot KrF og Venstre inn for å beholde diagnoselisten. Også opposisjonen på Stortinget har vært imot å fjerne sykdomslisten. Men i budsjettforlik om statsbudsjettet for 2017, står regjeringen fast ved forslaget om å fjerne diagnoselisten.

– Kraftig svekkelse
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norsk Revmatikerforbund, CP-foreningen, MS-forbundet og Norges Parkinsonforbund står bak en felles uttalelse om at budsjettforliket er et svik mot kronisk syke.

– Dette medfører en kraftig svekkelse av viktige tjenester for kronikere. Konsekvensen blir at egenandelen øker kraftig, noe som går hardt utover personer med mindre god økonomi. I verste fall kan det gå utover folks helse, uttaler generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad på FFOs hjemmeside.

Mener rehab-plan er svak
FFO mener regjeringen i samme statsbudsjett har levert en svært svak opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering.

– Opptrappingsplanen skulle sette kommunene i stand til å yte mer på disse feltene, men det vil ikke være mulig med den svake satsingen det legges opp til i budsjettet. Vi mener at samarbeidspartiene må løfte både diagnoselisten og opptrappingsplanen i helse- og omsorgskomiteen, og sørge for en kvalitetsmessig bedre plan i revidert nasjonalbudsjett. Helsetilbudet til kronikere må sikres, sier Elvestad.

– Undergraver rehabiliteringsløftet
Leder av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Fred Hatlebrekke, mener det er pasientene og fysioterapitjenesten i kommunene som betaler prisen for forliket om statsbudsjettet.

Forbundet viser på sin nettside til at det i budsjettet ligger en reduksjon i kommunenes rammetilskudd på 175 millioner kroner – og at inntektstapet skulle kompenseres ved at kommunene tar egenandeler fra pasienter som får fysioterapi.

– Vi har fått høre fra mange kommuner at de ikke vil klare å kompensere inntektstapet gjennom egenandeler alene, og derfor ser seg nødt til å kutte i fysioterapitjenesten neste år. Tilbudet til befolkningen innenfor kommunal fysioterapi blir dermed ikke bare dyrere, men også svakere. Dette er svært alvorlig, og undergraver det rehabiliteringsløftet som opptrappingsplanen skulle gi, mener forbundslederen.

Også Blindeforbundet reagerer på at diagnoselisten fjernes.

– Det betyr mye for særlig svaksynte i arbeid og som sliter med stive skuldre og nakkeproblemer, at man kan gå regelmessig til fysioterapi og på den måten lettere stå i jobb, uttaler leder i Norges Blindeforbund Unn Ljøner Hagen i en pressemelding.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • May-Lisbeth Orskaug 20.12.2016 16.30.08

  Jeg er rematikker og astma mm . Og gå til fysioterapi fast hjelper meg i dagliglivet . Men etter de nye reglene så har jeg ikke råd til og betale egenandel . Så nå må jeg forvente meg at helsa blir dårligere og blir derfor mye ihjemme . Da jeg ikke orker og være sosial p.g.a. Smerter så da blir jeg mye mer isolert en jeg er i dag 😞😢

 • lege 08.12.2016 18.14.21

  Det er alltid gunstig med bedre kommunikasjon - både mellom helsepersonell - og mellom helsepersonell og pasienter. Enig, Ølstørn. Og så det er sagt: Også vi leger har en lang vei å gå for å få til en bedre klinisk kommunikasjon med pasientene - og vi bør få bedre holdninger overfor pasientgrupper, alle sammen, generelt, i helsevesenet, tenker jeg. Et felles løft for mindre krenkelser og mer omsorg overfor våre medmennesker som har vært uheldige i livet. Vennlig hilsen lege. Og vedr. anonymitet- så har det faktisk vært noe av det mange kolleger har syntes har vært greit og nyttig med DM- b. l.a. i andre sammenhenger hvor man diskuterer forhold som har med administrasjon og ledelse- og fryktkulturer i helsesektoren. Det kan komme fram forhold som ellers ikke kommer frem av frykt for problemer i jobbsammenheng. Det er ikke gull alt som glimrer - og helsevesenet kan av og til være "juggel".

 • Vegard Ølstørn 08.12.2016 15.59.08

  Til lege: Enig. Det der høres ikke bra ut. Har likevel vanskelig for å se at bedre kommunikasjon mellom helsepersonell, iallefall delvis, kan være et spor mot å rydde opp i disse tilfellene. Sidespor: Hvorfor skriver dere anonymt? Og hvorfor tillater DM anonyme innlegg? Bedre debatt med å vite om det er mennesker med et navn man debatterer med :)

 • lege 08.12.2016 14.35.18

  Til Ølstørn: Dette er en utfordring som pasientene møter hos fysioterapeutene. Og pasientene kommer vettskremt tilbake pga. oppførsel som ikke er i tråd med krav til å yte omsorgsfull helsehjelp, etter mitt skjønn. Dette er ikke kommunikasjon helsepersonell i mellom - men mellom fysioterpeuter som sukker over grupper av pasienter de ikke vil ha, kaller dem håpløse osv.- ansikt til ansikt. Pasientene er troverdige. Dette er pasienter med potensiale, pågangsmot og som er hverdagshelter, og som blir nedbrutt av dårlig oppførsel i helsevesenet. Og til slutt ikke våger å oppsøke helsehjelp fordi de gjennomgående blir møtt dårlig, jf. seminar om "sykt upoplære" pasienter i helsevesenet, i regi av ekstrastiftelsen i vinter. Der tas det opp hvor belastende det er å møte helsepersonell som gjennomgående har dårlige holdninger, ikke tror pasientene på symptomer osv. Det er traumatisk for pasientene. Traumer i helsevesenet er det pasienter trenger minst av i slike livssituasjoner. Det bør tas opp

 • N.N 08.12.2016 09.54.09

  Fjern grattis frukt og all gratis møte -mat på sykehusene så har en tatt inn noen titalls mill. Hører ikke noen plass hjemme at høgt lønna folk skal har fri frukt og mat.

 • Vegard Ølstørn 08.12.2016 06.53.15

  Til oppgitt lege: Jeg leser hva du skriver. De erfaringene kan jeg forstå du blir oppgitt av ja. For meg virker dette også som en kommunikasjonsutfordring helsepersonell imellom. Den må bli bedre, det fortjener pasientene. Det er vanskelig å diskutere dette overordnet.

 • oppgitt lege 08.12.2016 00.22.53

  Til Ølstørn: problemet som vi har erfart, er at pasienter som faktisk ikke har behov for kognitiv tilnærming (screening og evalueringer), kommer til fysioterapeuter som skal leke psykolog - og som ikke en gang har normal folkeskikk i møte med pasientene. Jeg har ikke oppfattet at disse fysioterapeutene har noen skolering i kommunikasjon eller psykologi - og langt mindre kognitiv terapi. Pasientene som har vært aktuelle, har vært av de som faktisk har riktig kunnskap, trener og ikke er redde for smerter, men som kunne trenge noe treningsveiledning for å få til progresjon og ev. noe triggerpunktbehandling og bløtdelsbehandling som gjør at de kunne vært i jobb og deltatt i livet. I stedet møter de psykologiserende og bagatelliserende fysioterapeuter som overtolker pasienter som utvikler helsepersonellangst. Fysioterapeutene forteller til og med pasientene at de er uønsket i helsevesenet blant mange fysioterpeuter, slik at de skal være glad at noen vil ha dem til behandling.

 • Grete Dafne Røe 07.12.2016 23.00.23

  Husk at de som har medfødt funksjonshemming/ sykdom betaler behandling gange antall leveår, i tillegg til svært mange andre utgifter. Er plagene forbigående i voksen alder og pasienten er i jobb har de gjerne råd til å betale.Jeg for min del som fysioterapeut har mange pasienter med ralativt dårlig funksjonsnivå som får god hjelp av fysioterapi til å klare seg hjemme( unngår institusjon), eller på jobb.Jeg vet at en del privatprakstiserende fysioterapeuter ikke hadde tatt inn disse pasientene privat, for de vil heller ha " friske " pasienter med plager og idrettskader. Da er det jo greit at dekan jobbe helt privat uten offentlige midler og velge selv hvilke pas. grupper du vil jobbe med. Men har du tilskudd er du forpliktet til å ta inn pasientene som står på ventelisten.

 • Vegard Ølstørn 07.12.2016 22.57.07

  Setter man seg litt inn i høringssvaret til NFF ser man at NFF ikke er imot en endring av diagnoselisten. Den er nok helt klart moden for oppdatering, og en kraftig krymping. Men poenget er at dette bør skje gjennom en konsekvensanalyse. Som lege kommenterer her så faller absolutt de langvarige og komplekse MSK smertepasientene utenfor dagens liste. Det så også NFF, og støttet derfor en endring. Det er skuffende å lese inntrykket av at fysioterapeuter ikke ønsker å ta inn denne typen pasienter. Håper virkelig det er i endring da fysioterapeuter står i en god posisjon til å kunne hjelpe disse. Siden rygg er nevnt så kan vi også skryte av at CFT rammeverket sin første RCT kom utifra Fersum sitt arbeid delvis via UIB. Dette viser lovende resultater i oppfølgingsstudier i UK, også på andre populasjoner. Dette er arbeid fysioterapeuter bør være kjent med, spør de :) Jeg tror ikke fjerning av diagnoselisten er utelukkende negativt. Mvh Leder Faggr for manuellterapi, NFF

 • lege 07.12.2016 14.32.45

  Utmerket skrevet, dr. Suhrke. Jeg reagerer akkurat på det samme som du så fint beskriver. Det er mange grupper som er enda svakere enn de som står på diagnoselistene. De er svakere fordi de ikke synes. De snakkes ikke om .De får ikke stå på ventelistene. De faller ut av yrkeslivet og av livet. Ingen taler deres sak. Det er lavstatus pasientene med muskelskjelettilstander, f.eks. betydelige ryggtilstander, de såkalte "kroniske ryggene"- som veldig mange har særlig god effekt av korrekt opptrening og bløtdelsbehandling. De får ikke tilgang til behandling i det hele tatt. Fysioterapeutene fnyser hvis man forsøker å få disse utestengte og uteglemte pasientene inn til behandling og help: "Nei, en kronisk rygg" vil de ikke ha. Og en påminning om at også "kroniske rygger" er mennesker- og ikke objekter.Så full støtte til Suhrkes innlegg. La pasientgruppene som også har lav status i pasientforeningene, få tilgang til behandling - og støtte fra pasientforeningene og fysioterapeutene.

 • Oddmund Suhrke 07.12.2016 14.17.12

  Fysioterapeutforbundet (NFF) beskytter de etablerte fysioterapeutene, som har trukket stigen opp på sine tak og stort sett lever av å behandle pasienter på diagnoselista. Dermed må alle som ikke står på denne lista gå til private terapeuter, og betale kanskje 10000 kroner for en behandlingsperiode. Uten rett til en krone i refusjon eller frikort. NFF burde kreve at alle fysioterapeuter får rett til refusjon, slik det var fram til 1992. Selv om egenandelstaket gjerne kunne vært lavere, blir det nå en viss mulighet for alle til å få fysioterapi. Det antas at pasienter med gratis fysioterapi i noen grad blir overbehandlet, og i alle fall er det som regel lang ventetid for andre pasienter. Det er derfor feigt av NFF å skyve kronikere foran seg for å beskytte medlemmer med offentlig avtale. NFF vet utmerket godt at mange medlemmer ønsker endring i dagens urimelige ordning med 2-delt system (enten gratis eller full pris).

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!