Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Sparer 355 millioner på å fjerne diagnoselisten ved fysioterapi

Fysioterapi kan bli dyrere for pasienter som i dag fritas for egenandel ved at de har en sykdom som står på diagnoselisten. Helseministeren mener forslaget vil gi en mer rettferdig fordeling av helsetjenestene.

Publisert: 2016-06-20 — 14.44
Denne artikkelen er over seks år gammel.
Jeg mener at dette forslaget bidrar til en riktigere prioritering, og gir en mer rettferdig fordeling av helsetjenestene.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sender mandag ut på høring et forslag om avvikling av sykdomslisten ved fysioterapi samt forslag om innføring av automatisk tilsendt frikort.

I dag omfatter denne sykdomslisten (diagnoselisten) nesten 100 ulike diagnoser, som alle gir fritak for egenandel ved behandling hos fysioterapeut som er ansatt i eller som har driftsavtale med kommunen.

Nå vil HOD fjerne listen for å bidra til bedre prioritering og ressursbruk og for å redusere risikoen for overbehandling.

Utgjør 80 prosent
I høringsforslaget vises det til at dagens ordningen fremstår urettferdig for diagnosegrupper som ikke er innlemmet på listen, og at dette i dag blant annet gjelder en stor gruppe muskel- og skjelettlidelser.

Departementet skriver også i høringsforslaget at sykdomslisten kan bidra til feilprioriteringer og at det er en risiko for overbehandling eller unødvendig fysioterapibehandling når skjermingsordningen med egenandelsfritak er knyttet til diagnose.

Skjermingsordningen utgjorde i fjor over 80 prosent av de totale refusjonskostnadene til fysioterapi, som var 1,9 milliarder kroner.

Isolert sett vil en innføring av egenandeler for personer over 16 år, som tidligere var omfattet av sykdomsliten, gi folketrygden en besparelse for cirka 355 millioner kroner.

«Mer rettferdig fordeling»
Helseminister Bent Høie er overbevist om at endringen vil føre til en bedre fordeling av helsetjenestene:

– Jeg mener at dette forslaget bidrar til en riktigere prioritering, og gir en mer rettferdig fordeling av helsetjenestene. Mange, blant annet 9000 barn under 16 år, vil slippe egenandel og bli skjermet. I tillegg er automatiseringen en stor forenkling for pasientene som slipper å samle på kvitteringer. Opp mot 17.000 personer med krav på refusjon sender ikke dette inn i dag – det forteller oss at det er tungvint, uttaler Bent Høie til Dagens Medisin.

Senker egenandelstak 2
I fjor fikk om lag 236.000 personer over 16 år fritak for egenandel hos fysioterapeut, begrunnet i at de hadde en sykdom som var oppført på diagnoselisten.

Forslaget om å fjerne diagnoselisten vil føre til dyrere behandling for pasienter som i dag får dekket egenandelen gjennom å omfattes av diagnoselisten – dersom de ikke når egenandelstak 2., som gir rett til såkalt frikort.

Egenandelstaket foreslås samtidig redusert fra 2670 kroner til cirka 2000 kroner, for å begrense merutgiftene til dem som mister fritaket.

Disse skjermes fortsatt
Som ved dagens ordning, blir enkelte grupper fremdeles skjermet, det vil si at de slipper å betale egenandel. Disse vil fortsatt være barn og unge opptil fylte 16 år, personer med yrkesskade.

I tillegg beholdes egenandelstak 2, som innebærer at når dette taket er nådd, er det fritak for egenandel.

Skjerming ut fra inntekt har vært diskutert, men departementet finner det ikke formålstjenlig å innføre.

Automatiserer frikort
Forslaget som HOD nå sender på høring omfatter også innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2.

Departementet foreslår blant annet et pålegg om elektronisk innsending av egenandelsopplysninger for alle behandlere og virksomheter som yter tjenester omfattet av egenandelstak 1 og 2.

Omleggingen med elektronisk innsending av data fra tjenesteytere samt automatisk utsendelse av frikort til pasientene, gir ifølge HOD grunnlag for effektivisering av ressursbruken i helseforvaltningen.

Antallet frikort anslås å øke fra dagens nivå på om lag 45.000 til cirka 300.000.

Økte utgifter for fysioterapeutene
Ifølge HOD vil den økte saksmengden til Helfo kunne håndteres med eksisterende bemanning når ordningen med elektronisk innsending er helt på plass.

Selv om Helfo får mindre administrasjon ved at sykdomslisten bortfallet, vil saksinngangen samtidig øke fordi det må etableres en oppgjørsordning mellom kommunene og Helfo.

Endringen vil innebære økte kostnader for fysioterapeutene, knyttet til blant annet kjøp av programvare og tilkobling til Norsk Helsenett.

Ifølge HOD dreier deg seg om 15.000-25.000 kroner per år per praksis samt engangsutgift på om lang 20.000 kroner for oppkobling.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Roar Aarud 09.12.2016 22.54.33

  Først tok dere særfradrag så ble jeg skattlagt som en arbeider nå må jeg også betale for fysioterapi de blå blå må bare reise sin vei Hilsen ufør

 • Klaus Årsteinvåg. 11.10.2016 12.42.39

  Hva med oss som er rammet av Hjerneslag?

 • Anne Grete Hegelstad 10.09.2016 17.53.10

  Dette rammer kronisk syke,som kanskje ikke har anledning å gå til fysioterapi,rammer en svak gruppe.Dette vil igjen gi dårligere helse som kan koste mye mer enn dagens ordning. Håper dagens ordning blir ståenede.

 • Stig Idsal 08.09.2016 13.46.32

  Tittelen burde ha vert: Vil spare 355 millioner ved å rane kronisk syke for 472 millioner Oppfordrer alle til å fortelle sine pasienter/brukere om aksjonen https://www.facebook.com/diagnoseliste/

 • Gerd Engø 25.08.2016 18.57.33

  Nå må Høye og Høyre finne på noe annet.Vi er vel ikke handicapet for morro.Dette høres helt idiotisk ut. Tror de kan få låne kroppen vår et døgn,så ville jeg ha hørt kommentarene.slutt med slik tullete påfun.

 • Mette Maude 25.08.2016 12.09.41

  Det står ingenting om de 6 mnd med fysikalsk behandling man får etter operasjoner. Faller dette også bort?

 • Hennie 23.08.2016 12.16.03

  Dama mi har MS. Hun har henvisning fra legen hennes til fysio. Men hun får det ikke, Hun Står allerede på en ventelist i over 4,5 År ! Så det er vel ikke så viktig om det er en egenandel eller ikke når du får ikke engang fysioterapi.

 • Kristina 04.07.2016 23.44.48

  Høie, høyre og andre politikkere som er enige i dette, skam dere. Hvordan kan dere i det hele tenke tanken på besparelser når det gjelder borgere med smerte tilstander og andre invalidiserende lidelser? Hvordan kan dere rettferdiggjøre dette for dere selv? Hva med å ha litt mer medmenneskelighet? De syke er skattebetalere de og som har bidratt til samholdet og som nå uheldigvis må benytte seg av ulike tilbud de ønsker de kunne vært foruten, men som blir umulig grunnet en ny livssituasjon. Dette er ille og helt forferdelig.

 • Doc2 23.06.2016 12.02.16

  skammelig forslag fra regjeringen. viser med tydelighet hva slags holdninger som råder i forhold til mennesker med langvarig sykdom. Egenandeler er prinsipielt en skattlegging av sykdom

 • Doc 23.06.2016 11.27.15

  Takk til Grete Dafne Røe for et godt innlegg - som jeg selvsagt er enig i innholdet i.

 • Grete Dafne Røe 23.06.2016 00.13.44

  Jeg er psykomotorisk fysioterapeut og har mange ulike pasientgrupper. Jeg synes det er tragisk for pasientene at regjeringen ønsker å fjerne diagnoselisten, mange er avhengig av behandling for å klare seg i hverdagen og får å oppleve noe livskvalitet. Dette er pasientgrupper som ofte er uføretrygdet pga. sin sykdom, det kan være celebral parese, multippel sklerose, hjernelag, Parkinsson, psykiske lidelser, leddgikt, KOLS, brystkreftopererte, som bruker hverdagen på å håndtere sin sykdom i tillegg til å mestre hverdagen. Disse gruppene, samt minstepensjonister, har dårlig råd, og det som kommer til å skje er at de ikke har råd til å få behandling. Dermed blir de dårligere og havner på sykehus eller institusjon, eller sykehjem. Og det er dyrt det! Tenk å betale skatt hele livet og bli rammet av slag som 80 åring, og være minstepensjonist og ikke ha råd til å gå i fysioterapibehandling? Hvordan er det mulig at regjeringen gjør dette? Og å begrunne det med at noen ikke får gratis beh.

 • Doc 22.06.2016 23.24.34

  politikerne hevder de vil ha mennesker i jobb og aktivitet; alle skal med. Det eneste de gjør, er å gjøre det verre for de som er syke. Det er ikke bare alle som står anført på denne listen, som er problemet; hva med alle de som ikke står oppført på denne listen, og som ikke får behandling i det hele tatt, lenger? Samhandlingsreformen har gjort det umulig for pasienter med betydelige ryggtilstander og andre muskelskjelettilstander som ikke sorterer under denne listen, å få tilgang til behandling i det hele tatt. Nå skal de som får gratis behandling, ikke lenger få denne. Dette vil ikke bedre situasjonen for de som er utenfor listen. Disse må vi dope ned på b-preparater, slik at de mister førerkortet, skvise ut av arbeidslivet og livet - i stedet for fysioterapi. Hvor er fysioterapeutene oppi dette? De går kommunenes ærend og nekter pasientkategorier å stå på venteliste- uten å protesetere høylydt. Og fastlegene- hvorfor protesterer ikke de når pasientene deres ikke får fysio?

 • Toril Enger Harink 22.06.2016 21.59.07

  Jaja hvem blir vel overrasket at dette kommer fra Høyre; partiet for de ultrarike og for å tilrettelegg for TISA/TTIP ol. Jeg har MS ,fysioterapi er da viktig for trening feks, stretching pga muskelspasmer,feilstillinger ol. Hvis han mener at det er så ille at vi får gratis fysioterapi kan han få min sykdom og betale sjøl. Jeg vil ikke ha råd til fysioterapi hvis dette blir innført. Mange av oss lever nemlig på uførestrygd ,den trygden de fleste partier på stortinget så lettvint reduserte.Dette er et forslag som vil koste mange penger siden mennesker ikke har råd til fysio og dermed trenger mer legebehandling,hjelp i hverdagen og hjelpemidler...det er dyrt det. Men kronikerne har vel ikke den riktige diagnosen tenker jeg ikke noe nytt i det.Et bedre forslag ville ha vært å få alle fysioterapauter over på Helfo avtaler slik at det faktisk er nok av disse,det er det langt fra nå!Gratulerer med å bevise at Høyre ikke har noen fornuft og styres av sine rike onkler og EU

 • May Ananiassen 22.06.2016 09.41.01

  Må myndighetene hele tiden vanskeliggjøre de nødvendige behandlingene, for oss som er avhengige av det for å fungere? På grunn av uførereformen er årlig inntekt drastisk redusert og med det også behandlingen. Hjelper ikke med lavere frikortgrense når man ikke kan betale opp til den!

 • Nina Fjærtoft 21.06.2016 16.17.20

  Jeg forstår at mange reagerer på dette. Jeg har slitt med Fibromyalgi i mange år, og har gått til fysio hver 14 dag i alle disse årene. Har betalt alt selv, da fibromyalgi ikke gir fri behandling. Jeg er glad for at frikortgrensen går ned.

 • Asbjørn Pettersen 21.06.2016 15.15.14

  Dette er enda et at de pinlige eller kanskje ynkelige forslagene fra regjeringen som rammer de syke. For kort tid siden kom forslaget om fjerning av tilskuddet til utstyr fro de stomiopererte. I siste valgkamp lovte regjeringen å videreføre ordningen med skattemessig fradrag for store sykdomsutgifter, men nå kommer det fram at også dette løfte har de heller ikke til hensikt å holde, ordningen avsluttes i år. Det kan virke som om regjeringen det er har et politisk ståsted hvor de mener at det er de syke som skal dekke skattelettelsen til de aller rikeste i Norge. Regner med at de av oss som stemte borgelig ved siste valg ikke gjør det igjen.

 • Trønder 21.06.2016 14.52.46

  Glad jeg har noe som heter pappa jeg, ikke vanskelig å skjønne hvilken vei det kommer til å gå i fremtiden. Første problem er å finne en FT/MT som skjønner at passiv knaing/knekking hjelper på en måte all verdens trening ikke gjør, så blir andre problem at man må betale det selv. Resultatet blir mer inaktivitet og flere på trygd vil jeg tro. Igjen, glad jeg har noe som heter pappa.

 • lege 21.06.2016 12.08.33

  Til Pasient: Høie tilhører Høyre. Høyre er generelt ikke partiet for de syke, uføre, fattige osv. De taler de friske, rike og vellykkedes sak, dvs. de forsøker å få det til å fremstå som om de ønsker syke mennesker vel- men i handling og i prioritering er det en ganske annen sak. Man burde ha flere fysioterapueter med høyere kompetanse generelt, så både denne gruppen som er aktuell her, og andre pasienter får et bedre tilbud uten for store kostnader.

 • Pasient 21.06.2016 10.04.41

  Håper forslaget blir nedstemt. Høie har utviklet seg til å bli de sykes uvenn, og de friskes venn.

 • lege 2 20.06.2016 22.57.09

  Det er mulig vi skriver litt forbi hverandre her, Shcelderup. Det er fort gjort i korte kommentarer; når man ikke snakker sammen. Men alder er ikke noe kriterium i seg selv, vanligvis, men 16 år er grensen mellom voksen og barn i helsesektoren; derfor har de vel valgt den- slik at barn ikke skal lide for foreldrenes mangel på vilje eller inntekt. Min mening er i alle fall at det er mange pasienter i Norge- også som ikke trenger fysioterapi- som har altfor mye utgifter pga. sykdommer. Det er utrolig mye som faller utenfor frikortløsningene. Men å gjøre alt verre for alle- ved å vise til at det er urettferdig å gjøre det eneste riktige for noen- er selvsagt ikke et vettugt argument, synes jeg heller. Da må man heller gi andre fritak, også, eller endre på hele løsningen med egenandler, egenbetaling av andre utgifter osv. Poenget er vel at man skaper ikke rettferdighet og god helse i samfunnet ved å gjøre det like dårlig for alle. Rettferdig fordi det blir like dårlig for alle?

 • Nils Backer-Grøndahl Schjelderup 20.06.2016 21.58.11

  Det er jo nettopp mitt poeng!! Alder kan umulig være det beste kriterie å legge til grunn for fritak for egenandel eller ei! HOD bør gå en runde til!!

 • lege 2 20.06.2016 20.27.01

  Og jeg er Scjelderup i at 2000 kr er mye for unge uføre; jeg tar uføres levekår på største alvor. Men det er mange som er uføre, og som har høye utgifter. Men det rettferdiggjør selvsagt ikke å legge enda mer økonomisk byrde på denne, aktuelle gruppen. Her burde man få flere fysioterapeuter med kompetanse og kapasitet til å behandle denne gruppe- og dårlige ryggpasienter; utgiftene burde den rike, friske og heldige delen av befolkningen ta- og være takknmelige for sin helse. Man burde ha egenandelstak for alle medisinske utgifter- og ikke kunstige skiller mellom tak 1 og tak 2. Mange andre gebyrer og utgifter burde også inn under et nytt tak for sykdomsutgifter, dvs. maksutgifter for sykdomsbyrden. Egenandeler er skattlegging av sykdom

 • Lege 2 20.06.2016 20.22.04

  Det vises ikke til 15 årige ungdommer fra Oslo Vest med litt vondt i ryggen; det vises til mennesker med invalidiserende ryggtilstander etter f.eks. et traume (f.eks. diskogene smerter) osv. Mennesker i beste yrkesaktive alder som ikke får tilgang til treningshjelp eller lindrende behandling slik at de i stedet dopes ned på b-prep. til tross for at de er flinke til å være i aktivitet selv og gjør det beste ut av situasjonen. Det er mange pasienter som lider av ryggtilstander, og som blir bagatellisert. Alle har ikke bare folkesykdommen "litt vondt i ryggen"- selv om man ikke har kommet særlig langt i subklassifiseringen av tilstandene. Innlegget var heller ikke ment som et innlegg for å fjerne fritak fra egenandeler. Mer et hjertesukk over mangel på kompetanse, innsikt og ressurser. Hjertesukket blir ikke mindre hvis fysioterapeuter tror at alle med ryggtilstander, har bagatellartede ryggtilstander. Mange sliter med sitteintoleranse og dårlig livskvalitet.

 • N:N 20.06.2016 19.36.59

  Spare 350mill? Får håpe det ikke er folkene som skulle gå med mange hundre mill. i oveskudd på OUS som har lagt dette frem for Høie da ender det med tragedie for mange syke.

 • nils backer-grøndahl schjelderup 20.06.2016 19.10.19

  Som fysioterapeut behandler jeg mange unge mennesker med alvorlige kroniske lidelser ofte med store funksjonsmessige konsekvenser. Dette kan være kroniske muskelsykdommer, CF og CP. Dette er ofte lidelser som medfører uførhet i ung alder. For disse pasientene vil en ekstrautgift på 2000 kroner året ha en betydelig innvirkning på deres økonomi. Mye mer en for en 15 åring fra Oslo Vest med vondt i ryggen. Med andre ord; her er det viktig å se nærmere på nødvendigheten av å skjerme flere grupper fra en slik dramatisk endring.

 • lege 2 20.06.2016 18.14.54

  Denne redselen for overbehandling er jo betimelig; ikke noe er bedre enn når man kan spare penger på behandlingen av kronisk syke ved å legitimere sparingen med at man skåner pasientene for overbehandling. Ingenting er så lett å akseptere og mestre- enn andre menneskers lidelse. Det er jo også betimelig at en del sentrale leger i foreningen gjerne promoterer mindre behandling til de som har det verst fra før, dvs. mennesker med muskel-og skjelettilstander- under dekke av at man overbehandler og passiviserer pasientene. Dette til tross for at mange blir mer aktive, når de kan få litt smertelindring; livskvaliteten heves. Det er jammen ikke greit for pasientene som befinner seg nederst på rangstigen ved statusundersøkelser; man forsøker til og med å definere muskel-skjelett-tilstander som normaltilstander; normaltilstander skal ikke behandles, selvsagt; mer penger til brød og sirkus; mindre liv for pasientene i lavstatusgruppene. Pinlig uærlighet fra byråkrati og helsepersonell.

 • lege 20.06.2016 17.39.00

  Problemet her er at det ikke er nok fysioterapeuter (FT) eller manuellterapeuter (MT) med driftstilskudd- eller at driftstilskuddsordningen eksisterer i det hele tatt. Problemet er ikke overbehandling- men at pasientkategorier sjablongmessig, ikke får tilgang til manuell behandling eller treningshjelp i det hele tatt -til tross for god og avgjørende effekt. Det foretas ikke individuelle vurderinger, men FT og MT nekter pasientkategorier å stå på venteliste i det hele tatt, f.eks. pasienter med langvarige og invalidiserende ryggtilstander. Dette til tross for at behandlingen er avgjørende for prognose; det er avgjørende for livskvalitet, søvn uten vanedannede medikamenter, redusere medikamentforbruk med tilhørende bivirkninger og yrkesdeltakelse. FT og MT feilfører til og med journaler for å nedtone behandlingsbehovet til pasientene og konsekvensene av mangel på fysioterapi. Så her er MT og FT en vesentlig del av diskrimineringen av pasientgrupper. De går den rike befolkningens ærend.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!