Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Tillitskrisen

–  Norsk helsetjeneste trenger sårt en Bleikelia-reform.

Annons:

STREIKEN i sykehussektoren har i skrivende stund snart vart i to uker. Konflikten virker dyp, uforsonlig og fastlåst. For begge parter handler den om viktige prinsipper. Således er det vanskelig å se for seg at Akademikerne Helse og Spekter klarer å finne en vei ut konflikten. Løsningen finnes i alle fall ikke gjennom et kompromiss av typen «la oss møtes på midten».
 
En arbeidskonflikt er en kamp om å tegne et bilde av virkeligheten som passer ens mål og ønsker – samtidig med at man forsøker å karikere motstanderen og deres motiver. Således har både Marit Hermansen og Anne-Kari Bratten løftet frem økt pasientsikkerhet som fremste argument for at deres syn bør få gjennomslag.

BEGGE parter har også forsøkt å spille «verdikortet»: Hermansen og Bratten har fortalt at de jobber for å støtte opp om «den norske modellen». Underforstått: Man jobber for at samfunnet skal styres gjennom et respektfullt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. All den tid vi står midt oppi en arbeidskonflikt, har noe åpenbart gått galt underveis i prosessen.

Å forsøke å ramme motstanderen, har imidlertid en potensiell bakside: Spekter-sjefens utspill i Dagens Næringsliv før streiken var et faktum, har ikke hjulpet Anne-Kari Bratten. Skal man først kjøre løpet og være tøff leder for arbeidsgiversiden, vinner man ikke tillit om man samtidig ikler seg offerrollen. Det gjorde Bratten gjennom utspillet «De kaller meg for søppelfylling». At Legeforeningen vennlig ba om unnskyldning – og ikke falt for fristelsen til å slå tilbake – var et klokt trekk.

OPINIONENS vurdering av en streik, er av avgjørende betydning for hvor lenge partene ser seg tjent med å holde konflikten gående. Meningsmålingen som Ipsos MMI har gjort for Dagens Medisin, tyder på at Akademikerne Helse og Legeforeningen så langt har lyktes best. Argumentasjonen om at «en trøtt lege er en farlig lege», har vunnet gehør hos folk fremfor Spekters tolkning om at legene først og fremst jobber for sine gode overtidsordninger.

Samtidig er Legeforeningen en mektig spiller i norsk offentlighet – særlig gjennom den dualistiske rollen som fagforening og faglig forening. I styrende organer har man sett seg lei av at foreningen og dens tillitsvalgte setter seg på bakbeina når nye reformer eller systemer skal vedtas. Derfor er det en krevende øvelse for godt betalte leger – frontet av mektige Legenes Hus – å få støtte fra folk om at de kjemper for noe mer enn seg og sine.

DET meste er et spørsmål om perspektiv: Forskere ved Legeforskningsinstituttet skriver i en kronikk i dagens avis om hvordan gode arbeidsvilkår har gjort det mulig for norske leger å få mange barn. De viser til Tyskland som eksempel på det motsatte. Ordninger som er allmenne for norske arbeidstakere – som barnetrygd, fødselspermisjon og barnehagedekning – har muliggjort dette.

Samtidig er det ikke urimelig at norske leger forholder seg til at man lever i likestilte Norge i 2016 – og ønsker seg et arbeidsliv som kan kombineres med et familieliv. Så vil sikkert Spekter innvende at det er nettopp en slik løsning de tilbyr, blant annet gjennom færre timer med overtid. Problemet er bare at løsningene Spekter-sjefen foreslår – som ansettelse av flere leger dersom mindre betales gjennom overtid – ikke står til troende.

DERSOM individuelle turnuser blir en realitet, innebærer det en forskyving av makt i retning av arbeidsgiver. Mange steder kan det sikkert bety bedre bruk av ressursene, høyere kvalitet på tjenestene – og være gode løsninger for en rekke ansatte. Men legene ønsker ikke å sitte i baksetet og se på at arbeidsgiver både svinger, styrer, gasser og bremser.

Sånn blir det når man ikke stoler på sjåføren. Norsk helsetjeneste trenger sårt en Bleikelia-reform.

 

Lederen ble først publisert i Dagens Medisin, utg. 15/2016

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Nils S 28.11.2016 14.21.54

  Jo høyere lønn - jo færre liv blir reddet. Hva er det som feiler enkelte av oss? Jeg ble ikke lege for å tjene penger. Det er ingen grunn til at leger skal tjene mer enn andre offentlig ansatte med mastergrad. Studiet vi har vært gjennom er ikke spesielt krevende sammenlignet med en rekke andre studier. JA TIL LAVERE LØNN FOR LEGER. MER TIL PASIENTENE.

 • Lege P 30.09.2016 15.59.22

  Til sykehuslege: Noen leger forlater nok sykehuset, men det er ikke plass til alle andre steder. Så foretakene får nok tak i leger, riktignok demotiverte, litt langsomme, litt uinteresserte. Feedbacksløyfene er lange, det politiske ansvaret korrigeres litt ved valg hvert 4. år. Det er derfor det har tatt 40 år å ta fatt i norsk grunnskole. Og nå er norsk helsevesen der norsk grunnskole var ca 1975. Vel bekomme.

 • Sykehuslege 29.09.2016 00.55.55

  Tilliten er brutt! Gleden og motivasjonen til å komme på jobb hver morgen skyldes pasienten, og muligheten til å hjelpe han/hun. Den gode samtalen og behandlingen skjer ikke på grunn av, men til tross for vår arbeidsgiver som driver sykehusene. Denne kampen må vi selvsagt vinne, om ikke er det norske velferdssystem rasert. Spesialister vil slutte, og søke private alternativ (bedre betalt og høyere verdsettelse). LIS vil finne seg i situasjonen og holde ut, inntil de blir spesialister og kan forlate den sønderskutte skuta. Offentlige sykehus blir annenrangs, og hvermansen blir villig til å betale ekstra for bedre ivaretakelsen i det private. Vipps har vi en amerikansk modell. Vi leger kommer jo selvsagt bedre ut (økonomisk), så det vi kjemper for nå er ikke vår egen lønn, men det er hele det norske helsevesen. Igjen, tilliten er brutt, den kan ikke repareres. Veiskillet er her, sykehusene og pasientene består, men enten må Spekter forlate sykehuset, om ikke gjør legene det...

 • Biffen 28.09.2016 17.45.48

  Legelønnen I sykehus er ikke høy sammenliknet med andre yrkesgrupper. Eneste grunnen til at vakans lønnes godt, er at vaktene er stygglange; dvs man jobber en halv uke ila en vakt. Feks vil både en lærer i vgs og en elektriker tjene som en lis. Og de har gjerne diverse goder på jobben og en arbeidsgiver som bryr seg...

 • Feil 28.09.2016 14.33.27

  Ja, dersom dette handler om ett veivalg som betyr bedre bruk av ressursene, høyere kvalitet på tjenestene og gode løsninger!!!.... http://presse.no/blogg/jeg-er-sensurert/ .... Skal man da allikevel stole på sjåføren dersom vedkommende ønsker ett helt annet veivalg, ved å styre skuta - i en annen retning?... https://www.nrk.no/kultur/aftenposten-redaktor-advarer-mot-facebooks-makt-1.13127122 ..... Er det ikke bedre da heller å plassere vedkommende i baksetet slik at vedkommende slipper - å svinge, styre, gasse og bremse!!!.... http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/08/08/avhengighet-til-sterke-behandlere/

 • Ung lege 28.09.2016 14.30.34

  Er vi godt betalt altså? Sist jeg sjekket var grunnlønnen for turnuslege og LIS på mellom 500 - 600 000. Det kaller jeg ikke godt betalt for 6 års utdannelse og massivt ansvar. Vaktbetalingen/vakansbetalingen er heller ikke spesielt god sammenliknet med andre yrkesgrupper, det er kun på grunn av vaktenes lengde det høres mye ut. Uten helgetillegg og helligdagstillegg. Sammenlikner man timelønnen mot det som finnes innenfor andre yrker med tilsvarende ansvar (...) vil jeg tro vi kommer _særs_ dårlig ut.

 • lege 28.09.2016 11.03.07

  Det er overveiende sannsynlig at Spekter forstår at med sine utspill ødelegger de tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Ødelagt tillit varer lenge, har alvorlige bivirkninger, og gir oss bl.a et dårligere helsevesen. Da må Spekter ha en annen agenda som er viktigere enn tillit og samarbeide, dvs den Norske modellen. Det er også mulig at Spekter ikke forstår dette. Kanskje tror de på First House. Uansett hva som er riktig, Spekter er en trussel mot vårt velferdssamfunn og bør behandles deretter.

Nyheter fra startsiden

NORSK UNDERSØKELSE BLANT FORSKERE

Medisinere strengest på forskningsetikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!