Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
VIL BORT FRA PRISLAPP: - Dette er ikke i henhold til vårt forslag til rutiner, sier Harald Johnsen, administrerende direktør i HINAS, om apotekenes praksis prisetikett på medisinpakningene. Foto: Lasse Moe

– Prislapp bør fjernes

– Dersom RHF-ene vedtar dette skal det selvfølgelig etterleves, sier HINAS-direktør Harald Johnsen.

Publisert: 2016-09-23 — 10.30
Denne artikkelen er over fem år gammel.

HINAS vil at apotekene skal slutte å klistre prislapp på legemidlene. Da de varslet helseforetakene om at enhetspriser på legemidler skal holdes unna offentligheten, var de ikke klar over apotekenes praksis med påklistring av pris.

– I dag får pasienter tilgang til prisen via apotekene. Er prisene hemmelige da?

– Det er et godt spørsmål. Dette er begrenset til de pasientene som får prisen påklistret sin medisin, det er ikke publisert på noen annen måte. Men det er ikke i henhold til vårt forslag til rutiner, sier Harald Johnsen, administrerende direktør i HINAS.

Opp til RHF-direktørene
– Hva vil dere gjøre?

– Arbeidsgruppen foreslår å fjerne prisen som påklistres medisinpakningen, og mener det lar seg greit implementere. Nå avventer vi høringsuttalelsene før vi legger frem et forslag til endelig rutine for de regionale helseforetakene. Dersom dette blir vedtatt skal det selvfølgelig etterleves, sier Johnsen.

Han er en del av arbeidsgruppen som har konkludert med at enhetspriser for legemidler må anses som «forretningshemmeligheter omfattet av lovbestemt taushetsplikt» på lik linje med andre varer og tjenester. De mener det ikke er juridisk hold for at legemidler står i noen særstilling som gjør at det kan gjøres unntak fra forvaltningsloven.

Krever samtykke
Det at LIS tidligere har offentliggjort prisene er ikke en god nok grunn. Prisene kan dermed bare offentliggjøres dersom leverandørene samtykker, ifølge rapporten.

«Endring av dagens praksis har ikke vært ønskelig, men anses som nødvendig for at helseforetakene og HINAS skal følge gjeldende regelverk», skriver arbeidsgruppen.

– RHF-ene ønsker mest mulig åpenhet, men de er også opptatt av å følge norsk lov. Dette har vært praktisert på alle andre innkjøp i spesialisthelsetjenesten. Innkjøp av legemidler er spesielt, men ikke så spesielt at det kan heves over norsk lov, sier Johnsen.

Vet ikke om det gir innsparing
Arbeidsgruppen presiserer at «intensjonen med forslaget til ny rutine ikke er å bidra til mindre åpenhet rundt offentlig ressursbruk enn det gjeldende regelverk åpner for».

– Dere har utredet det juridiske ved rutinen, men vet dere at hemmelighold vil virke for å oppnå lavere priser?

– Det finnes ingen dokumentasjon på at åpenheten har ført til billigere medisiner, eller vice versa. Utgangspunktet vårt er som sagt å følge norsk lov, sier Johnsen.  

– Er du trygg på at det blir lavere priser med de nye rutinene?

– Det har jeg ikke sagt, men jeg er trygg på at vi følger norsk lov.

At enhetsprisene unntas offentlighet er likevel ikke til hindre for at prisinformasjon synliggjøres på et mer generelt nivå, ifølge rapporten. Johnsen sier det ikke er aktuelt å oppgi prisforskjell på legemidler i anbud, men at samfunnets totale innsparing i løpet av et år skal kunne offentliggjøres. 

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Karianne 23.09.2016 17.12.42

  Apotekene klistrer aldri prisen på legemiddelpakningen. Etikett med pris klistres på resepten i de tilfeller det er papirresept. Dette i henhold til Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Kap. 7. Ekspedisjon av legemidler etter resept og rekvisisjon. § 7-1. Opplysninger som skal påføres resept "Ved hver ekspedisjon av reseptpliktig legemiddel skal resepten påføres pris, dato, farmasøytens egenhendige kvittering og apotekets stempel (identifikasjon)." Vi er lovpålagt å påføre pris på resepten.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!