Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
ADVARER: Kommunelege Tom Willy Christiansen i Ørskog kommune, her ved siden av fastlege Anette Fosse, advarte om at ordningen kan være historie om fem år. Foto: Lars Åke Andersen

Frykter fastlege-kollaps innen fem år

Fastlegeordningen kan bryte sammen i løpet av de neste fem årene, advarer Tom Willy Christiansen, én av ordningens fødselshjelpere. Han krever 600-800 flere fastleger.

Publisert: 2016-09-09 — 06.00
Denne artikkelen er over seks år gammel.

TROMSØ: Tom Willy Christiansen var prosjektleder i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) da fastlegeordningen ble iverksatt i 2001. Mandatet til gruppen han ledet, var å utforme og iverksette reformen.

I dag – 15 år senere – mener Christiansen at statlige myndigheter ikke har fulgt opp løftene som ble gitt den gangen – og som staten forpliktet seg på i avtaler som er gjeldende i dag, nemlig at det skulle være et samsvar mellom oppgaver og antall fastleger.

Kan kollapse
På et jubileumsseminar om fastlegeordningen i Tromsø sist uke snakket Christiansen om tilblivelsen av ordningen. Han advarte imidlertid sterkt om fremtiden for fastlegeordningen:

– Jeg frykter at hele fastlegeordningen kan kollapse om fem år dersom man ikke tar radikale grep. Antallet nye oppgaver som har kommet til for fastlegene, har bare økt – uten at man har økt antallet fastleger. Det er helt greit at fastlegene får flere oppgaver, dersom samfunnet som helhet mener det er fornuftig, men da må kapasiteten også opp. Jeg vil anslå at behovet er 600–800 flere fastleger enn i dag, sier Christiansen, som i dag er kommuneoverlege i Ørskog kommune i Møre og Romsdal.

Nye oppgaver
Det Christiansen er mest skuffet over – etter å ha fulgt utviklingen etter innføringen av fastlegeordningen i 2001 – er hvordan avtaler og ditto løfter ikke har blitt fulgt opp, og at lover og forskrifter underveis har blitt neglisjert. 

– Det har skjedd en rekke større endinger i helsetjenesten siste 15 år. Det har blitt langt flere eldre og kronisk syke i kommunene. Det foregår en stadig oppgavefordeling fra spesialisthelsetjeneste til fastleger – samhandlingsreformen økte denne overføringen. Fastleger skal bruke mye tid på oppfølging av sykmeldte, og en velfungerende kommunehelsetjeneste forutsetter at vi fastleger kan delta i tverrfaglig samarbeid og i større grad være med på pasientrettede samarbeidsmøter. Nye førekortfortforskrifter som trer i kraft 1. oktober, fører også til mer arbeid for fastlegene. Et mindre omfattende, men nylig eksempel på hva andre instanser pålegger oss, er oppgaven med å attestere sykefravær for elever i videregående skole.

«Nok er nok»
Nå mener en av fastlegeordningens fødselshjelpere at «nok er nok»:

– Pasientene ser også dette, og vi som fastleger opplever det på kroppen. Pasientene ser at fastlegene er lite tilgjengelig, men samtidig at de kommer tidlig og jobber til klokken 17 eller 18, og da gjenstår det en masse arbeid som må gjøres på kveldstid. Dette har vært en svært uheldig utvikling over tid. Den er ikke bærekraftig, og det er dette som nå ikke går lenger, sier Christiansen.

– Ingen betydelig vekst
Petter Øgar, ekspedisjonssjef i kommunetjenesteavdelingen i HOD, snakket til forsamlingen i Tromsø ved å vise til Primærhelsetjenestemeldingen – og Stortingets behandling av denne: 

– Fastlegeordningen har bred støtte, men den må integreres bedre i de øvrige helse- og omsorgstjenestene. Vi ser at noen pasientgrupper får et for dårlig tilbud. Generelt er det et problem at vi vet for lite om tjenestene i kommunene og kvaliteten på dem, ifølge Øgar, som tilføyer: – Det er ingen politiske løfter om en betydelig vekst i antallet fastleger. Det arbeides med å utforme pilotforsøk for primærhelseteam, med planlagt oppstart i 2018.

Ga terningkast
Samhandlingsdirektør Daniel Haga i Helse Midt-Norge drøftet spørsmålet om hvorvidt fastlegeordningen har gitt bedre samhandling i helsetjenesten. Han snakket ut ifra fire perspektiver: Mellom lege og pasient, mellom aktørene i kommunehelsetjenesten, mellom nivåene, og mellom fag og politikk. 

– Jeg vil gi terningkast seks til samhandlingen mellom fastlege og pasient. Dette er fastlegeordningens absolutte styrke. Man har ett fast ansvarspunkt – med et langsiktig perspektiv og helhetlig ansvar.

Dårligst stilt er det i samhandlingen mellom fag og politikk: Her ga Haga terningkast én. 

– Fastlegene har i for liten grad evnet å samhandle med kommunene. Mange har kjempet for fastlegens selvstendighet og uavhengige rolle, uttrykte Haga. 

Han avsluttet med et retorisk spørsmål: – Men kan denne uavhengigheten også bli fastlegenes største problem?

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • pst 09.09.2016 20.06.34

  Fastlegekollaps,,,, ja det var i så fall jammen på tide. I hovedsak legene selv som tjener på denne ordningen, ellers en hel haug med byråkrati Få tilbake friheten til å velge hvilken lege man ønsker, hvor ofte man ønsker å skifte og når man ønsker, uten at byråkratiet legger nesa si opp i det.

 • Lei fastlege 09.09.2016 19.51.05

  Jeg har nå jobbet 6 år som allmennpraktiker.... Ser stadig økt oppgaver, eldrende demografi på listen som fordrer økt oppfølging. Økt ønske om å utrede og til dels utrede/undersøke symptomer/plager som høyst sannsynlig er selvbegrensede og ufarlig... Jeg har prøvd i noen tilfeller gå over til mer målrettet presis utredning (tidligere hjemmeinnehaver var ekstremt liberalt og drev nesten sine egne personlig vill-screenings program, og henviste til MR av alt mulig på ekstremt lav terskel...) Dog blir jeg nå kun oppfattet som 'vanskelig' / 'doktor tar meg ikke seriøst'..... :/ Nå er jeg lei, og føler jeg står alene i ønsket om å drive en noe mer rasjonell, målrettet medisin, dog uten at det skal være uforsvarlig.. jeg tror faktisk jeg slutter å jobbe som lege og jobber innenfor en annen bransje, evt, bytter til en spesialitet som ikke stadig skal effektivisteres og få økte oppgaver.. dette til tross for at lønnen som fastlege er ekstremt bra.. gidder ikke å bli utbrent heller.... :/

 • Fastlege 09.09.2016 17.12.16

  Leger er smarte folk. Når de en dag kalkulerer at det ikke lønner seg å jobbe som fastlege med alt det ansvar og arbeidsmengde som tilfaller, kommer det Norske folk til å få enda lengre helsekøer. Behandle oss pent, og betal oss det vi er verdt, så vil det bli et ettertraktet yrke. Slik det er nå planlegger jeg min egen exit fra helsevesenet.

 • Feil 09.09.2016 13.56.50

  Nå elsker jo fastleger å skrive lange og omfangsrike prosa blogg journaler, slik at de kan dokumentere kvelds virksomheten sin, i lange baner... Hadde man derimot pålagt fastlegene å kun bruke korte maler, ala, kjerne journaler..., Så kunne både de og samfunnet spart tid og penger, slik at den effektive arbeidstiden kunne vart, så mye lenger.... Pluss at kvaliteten da hadde drastisk gått opp, selv for (p)syke elever, uten fritak stopp.... http://www.treningsfrue.no/2015/07/08/helt-sykt/

 • Fremtiden 09.09.2016 12.59.04

  Først og fremst: hva i verden har kommunehelsetjeneste å gjøre med akutt medisin? Tar legevakten fra kommunene og fastlegene og gir dem til de heleseforetakene å drive.

 • ufårståelig 09.09.2016 12.04.12

  Falsk forsikring Helseforsikring er eit produkt som ikkje virkar og som det ikkje er bruk for. Likevel blir det stadig vanlegare. INGEBJØRN BLEIDVIN Lege og søndagsgjest i BT Noen leger skryter arbeidsplassen opp i skyene andre advarer mot kollaps hva er rett og hva er gale blir det vist opp til brukerene og finne ut av. Galskapen i Helse_Norge

 • Anne-Lise Kristensen, pasientombud 09.09.2016 09.21.28

  Pasient- og brukerombudene i Norge har i flere år etterlyst en evaluering av fastlegeordningens helhetlige funksjon i forhold til pasientene. Tilgjengelighet og mangel på god samhandling med andre hjelpeinstanser er et tilbakevendende tema i henvendelser til ombudene. Min oppfatning er at ordningen ikke oppfyller sine forpliktelser.

 • Lege 09.09.2016 08.40.38

  Dette er ingen nyhet. Vikarstafetten har allerede de siste årene vært økende, og flere ledige stillinger må utlyses flere ganger for å få stort sett ferske og uerfarne søkere, som blir i stillingene i kort tid. Kvinnelige leger er kloke nok til ikke å velge seg et yrke med økende arbeidsbelastninger, gjennomsnittlig arbeidsuke ca 45 timer, + legevakt, og synkende inntekt. Det er interessant at myndighetene later som de ikke forstår dette.

 • Magne Hagen 09.09.2016 07.47.20

  Paradoks; Øgar som bidrar til å redusere kapasiteten til fastlegene med pålegg, etterlyser flere møter med kommunen. Grunnen til at ordningen blir ødelagt er at departementet ikke ser den viktigste oppgaven. At fastlegen må være tilgjengelig for pasientene. Det er dette som er årsaken til at de må beskytte seg mot alle nye påfunn.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!