Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
RETTIGHETSSAKER: Nær 84 prosent av helsesakene på enkelte saksfelt innen rettighetsområdet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde lengre saksbehandlingstid enn det som er anbefalt i fjor. Foto: Lisbeth Nilsen

Helsesaker månedsvis i kø

Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus strever med kapasiteten.

Publisert: 2016-05-11 — 15.40 (Oppdatert: 2016-05-11 — 15.50)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

I fjor fikk helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus en økende saksmengde, og på noen rettighetsområder tok saksbehandlingstiden lengre tid enn de anbefalte tre månedene. Det fremgår av årsrapporten for 2015.

Nær 84 prosent av sakene på enkelte saksfelt innen rettighetsområdet hadde lengre saksbehandlingstid enn det som er anbefalt.

For hendelsesbaserte tilsynssaker har helseavdelingen i noen tilfeller en saksbehandlingstid på over ni måneder, mens kravet til median saksbehandlingstid for slike saker er fem måneder.

Ifølge rapporten har produktiviteten likevel økt siden 2014.

Vil ikke kommentere
Kommunikasjonssjef Liv Ødegaard hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier at de ikke vil kommentere kapasiteten.

– Jeg har ingen kommentar til kapasitetssituasjonen. Det står noe om kapasitet i årsrapporten for 2015. For øvrig forholder vi oss til overordnede departement og direktorat når det gjelder ressurssituasjonen, sier Ødegaard til Dagens Medisin.

– Hvordan ligger dere an i år?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Kan du tilbakevise at dere nå ikke har kapasitetsproblemer?

– Ingen kommentar.

Stor arbeidsbelastning
De ansatte i Helseavdelingen skal nylig ha fått beskjed fra ledelsen om at de ikke skal uttale seg til media.

Ansatte Dagens Medisin har vært i kontakt med forteller imidlertid at svært mange saker ligger i kø. Særlig skal dette gjelde såkalte rettighetsaker – saker der pasienter har rett til nødvendig helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven, får Dagens Medisin opplyst.

De ansatte forteller også om stor arbeidsbelastning.

Klagesaker sosiale tjenester
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har heller ikke oppnådd målet for saksbehandlingstiden på klagesaker etter lov om sosiale tjenester.

Årsaken skal i hovedsak være lengre vakanser og sykefravær. I gjennomsnitt var saksbehandlingstiden 2,9 måneder, og 56 prosent av sakene ble behandlet innen tre måneder. 

Ustabile IT-løsninger
Årsrapporten for 2015 vises også til at flere avdelinger er blitt berørt av ustabile IT- og kommunikasjonsløsninger og at det ikke er tilfredsstillende med den omfattende nedetiden på telefon- og e-postsystemene i fjor.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland skriver i årsrapporten at bemanningssituasjonen i flere avdelinger er sårbar og at administrasjonsavdelingen jobber med gode systemer for å hindre at det blir hull i kompetansen når medarbeidere slutter eller går av med pensjon.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Ellen Landmark 20.05.2016 10.49.37

  Det er avgjørende at det blir ryddet opp på en anstendig måte når det er begått feil. Men desverre, økende antall saker hos Fylkesmannen, er antagelig bare et symptom på det som er minst like ille. Institusjonene må ikke bare sikres ressurser, men de må også ta ansvar for å finne årsaken til feilene, og de må sørge for å endre eller forbedre praksis. Dette er et overordnet lederansvar som bare kan ivaretas av institusjonen der feilen/avviket ble begått.

 • Anne-Lise Kristensen 12.05.2016 09.58.16

  Det er tjenesteyterne selv som har ansvaret for at tjenestene er trygge og forsvarlige og for at alvorlige hendelser følges opp. Tilsynsmyndighetene er et viktig korrektiv til hvordan dette ansvaret følges opp og har en sentral rettssikkerhetsfunksjon. Pasienter og brukere må kunne ha tillit til at klagene som fremsettes overfor Fylkesmannen blir behandlet raskt, riktig og uavhengig. Og tjenestene må få raskere tilbakemeldinger enn et de får i dag om det skal bidra til læring. Ombudet har over år registrert stadig lengre saksbehandlingstid hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det er ikke tilstrekkelig å ha politikere som stadig fyller på med nye pasient- og brukerrettigheter og ulike former for retningslinjer. Institusjonene må sikres ressurser til å følge opp sine forpliktelser.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!