Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Norsk psykiatrisk forening deler de danske psykiaternes oppfatning av at det er forskjell på somatiske og psykiske lidelser både når det gjelder behov for individuell tilpasning og mulighet for å forutsi behandlingseffekt. Foto: Colourbox

– Psykiatrien er ikke egnet til pakkeforløp

De danske psykiaterene Torben Heinskou og Francisco Alberdi mener pakkeforløp egner seg dårlig i psykiatrien. – De målbærer mye av vår skepsis, vi har aldri vært med i vurderingen av om pakkeforløp er en god idé, sier Anne Kristine Bergem, leder for Norsk psykiatrisk forening.

Publisert: 2016-01-08 — 11.00
Denne artikkelen er over seks år gammel.
– Min oppfordring vil være at Norge venter med å innføre pakkeforløp innen psykiatrien til danskene har evaluert ferdig, slik at vi kan dra nytte av deres erfaringer, sier Anne Kristine Bergem.

Heinskou og Alberdi, som er overleger og spesialister i psykiatri i Region Hovedstaden, skriver i en kronikk i Ugeskriftet at behandlingspakker i psykiatrien er problematiske.

Danmark innførte pakkeforløp i psykiatrien i 2013. Det er vedtatt at dette skal innføres også i Norge.

Sier lite om behandlingsbehovet
Overlegene mener tankegangen bak pakkeforløpene er adoptert fra de somatikken.

– Problemet er at en psykiatrisk diagnose sier meget lite om det enkelte individs behandlingsbehov, skriver Heinskou og Alberdi.

Tar ikke hensyn til ulik respons
Mye mer enn diagnosen er av betydning for om en pasient vil ha utbytte av psykoterapi, skriver de, for eksempel tidligere terapeutiske erfaringer, motivasjon og sosialt nettverk.

De sier også at de danske pakkene ikke tar hensyn til at behandlingen virker ulikt på de enkelte pasientene.

Mindre fagbasert
Heinskou og Alberdi mener at pakkeforløpene har ført til mindre fagbasert fokus og mer effektivitetstenkning.

Psykiatrispesialistene påpeker også at det ikke er timer nok til å gi alle pasienter et fullt pakketimeantall, og at det er blitt et suksesskritere å avslutte behandlingen av pasienter så hurtig som mulig.

– Pakkene, som var tenkt som et effektiviserende redskap, har vist seg å bli fulgt av tung, tidsrøvende administrasjon, skriver de.

Skepsis
Anne Kristine Bergem, leder for Norsk psykiatrisk forening, sier de danske psykiaterne målbærer mye av den samme skepsisen som norske psykiatere har til pakkeforløp i psykisk helsevern.

– Norsk psykiatrisk forening har aldri vært med i vurderingene av om pakkeforløp i psykisk helsevern er en god idé, dette ble presentert som noe som allerede var bestemt fra sentrale helsemyndigheters side, sier Bergem.

Bør vente med å innføre
Hun påpeker at det gjøres en sentral evaluering i Danmark i første del av 2016.

– Min oppfordring vil være at Norge venter med å innføre pakkeforløp innen psykiatrien til danskene har evaluert ferdig, slik at vi kan dra nytte av deres erfaringer, sier hun.

Vil sikre at pasienter ikke salderes
– Npf er forberedt på å delta i arbeidet med pakkeforløp dersom det kommer, for å sikre at pasienter og fag ikke salderes for å fremme effektivitet og innsparing, sier hun.

Bergem sier også at Npf deler de danske psykiaternes oppfatning av at det er forskjell på somatiske og psykiske lidelser både når det gjelder behov for individuell tilpasning og mulighet for å forutsi behandlingseffekt.

Vil se på erfaringer
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier det vil være viktig å se på erfaringer fra pakkeforløp med psykisk helse i Danmark, og erfaringene fra pakkeforløp med kreft i Norge.

– Hvordan vil pakkeforløpene ta hensyn til at pasienter med samme diagnose kan trenge ulik behandling?

– Pakkeforløp skal gi mer forutsigbarhet for pasienter som venter på utredning og behandling. Vi har mye forskning når det gjelder hva som fungerer best som behandling for psykiske lidelser. Så må selvsagt behandlingen tilpasses den enkelte, sier Erlandsen.

Hun sier målet ikke er å sørge for at alle får samme behandling, men at alle får like god behandling.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • kollega 10.01.2016 21.07.12

  En spesiell takk til Vogt for engasjement i denne prinsipielt viktige saken. En utmerket nettside som jeg skal følge med på. Og det var en utmerket kronikk i Morgenbladet. Pasienter i somatiske avdelinger forteller også om opplevelser av "ikke å være noen"- i møte med store virksomheter som har samlebåndsliknende forløp. Med vennlig hilsen kollega.

 • Henrik Vogt 10.01.2016 13.44.46

  Debatten om pakkeforløp er viktig. Her er en samleside for debatten om pakkeforløp, det vil si standardiserte pakker for diagnostikk og behandling, i psykiatrien og rusomsorgen. Saken berører viktige faglige, vitenskapsteoretiske og etiske spørsmål som «hva slags menneskesyn fremmer pakkeforløp?», ”hva er en sykdom eller lidelse?”, ”hvordan kan vi best skjønne og behandle dem”, ”hva vil faglighet si?” og «hvor mye bør fagpersoner styres av retningslinjer og byråkrati»?. Innlegg vil bli lagt til på denne siden ettersom de dukker opp. http://henrikvogt.com/2015/09/21/dette-er-en-samleside-for-debatten-om-pakkeforlop-i-psykiatri/ Les saken som fikk debatten om pakkeforløp til å ta av i Norge og også fikk Heinskou og medarbeidere på banen. https://morgenbladet.no/ideer/2015/09/likeverd-pa-samleband

 • Jan Olaf Ellefsen 09.01.2016 12.26.54

  Frivillige pakkeforløp kjemper mange mot, men at pakker blir gjennomført med tvang kjemper dessverre færre mot.

 • Lege 08.01.2016 20.21.39

  Det er helt uholdbart at byråkrater og politikere skal legge så sterke føringer omkring fag som de ikke jobber daglig med. Hvordan er det mulig å innføre noe slikt når psykiaterne ikke har vært forespurt om dette er en god løsning? Og hvordan kan det ha seg at byråkratene skal ha så stor makt og så lite sunn fornuft til at det ikke kan ventes til danske fagfolk har kommet med sin vurdering? Pasienter er ikke objekter i en statistikk, jf. henvising til forskning- og hvis behandlingen likevel skal tilpasses den enkelte- hvorfor skal alle i utgangspunktet få "samme pakka"? Jeg synes ikke det fremgår hvordan alle skal få like god behandling, og hvordan det skal måles. Her er jeg redd alle får samme- dårlige- behandling. Objekttenkning er tildels et problem i helsvesenet, allerede, vedr. andre tilstander (og løsninger) hvor pasientene får standard behandling og råd uten at man tar hensyn til pasientenes behov.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!