Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DELE KUNNSKAP: Kjell Åsmund Salvesen mener det er viktig at helseforetakene lærer av hverandre.

DELE KUNNSKAP: Kjell Åsmund Salvesen mener det er viktig at helseforetakene lærer av hverandre. Foto: St. Olavs Hospital/Helse Midt-Norge (montasje)

– Sykehusene må lære av St. Olavs Hospital

Helse Midt-Norge oppretter innsatsteam for å få ned ventetidene i helseforetakene. – St. Olavs lykkes, de andre må lære av dem, sier fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen.

Innsatsteamet består av én deltaker fra hvert helseforetak i Helse Midt-Norge, i tillegg til deltakere fra RHF-et.

– Vi har fått i oppdrag fra statsråden å etablere team for å måle kvalitet og bedre læringen på tvers. Det er spesielt viktig for oss å unngå fristbrudd og redusere ventetiden, sier Kjell Åsmund Salvesen, fagdirektør i Helse Midt-Norge, til Dagens Medisin.

Lære av St. Olavs
Teamet skal sørge for at helseforetakene lærer av hverandre. Og Salvesen legger ikke skjul på at det er St. Olavs Hospital det er mest å lære av.

– St. Olavs er motoren som får det til, det er en kjent sak. De andre må lære av det arbeidet St. Olavs har gjort for å få ned ventetidene og antall fristbrudd. , sier han.

Ikke vært flinke nok
Også tidligere har en gruppe fra RHF-et jobbet med helseforetakene for at de skal nå målene sine.

– Men vi har tydeligvis ikke vært flinke nok til å lære av hverandre hittil, det viser resultatene fra de andre sykehusene i regionen. Nå skal vi følge opp sykehusene tettere, vi formaliserer og styrker innsatsen, sier Salvesen.

I oppdragsdokumentet fra statsråden lå en forventning om systematisk og tettere oppfølging av helseforetakene.

Kommentarer

 • Lege 31.08.2015 09.20.17

  Hva med overbelegg og utskriving / overføring av pasienter til andre sykehus før de er ferdig utredet? Dette er tidligere dokumentert i pressen. Har andre sykehus også her noe å lære av St Olavs?

 • Rette feil (i journal lag) 31.08.2015 08.48.11

  Vi har jo alle, noe, i epilogen, å lære..... http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ifolge-kjernejournalen-har-33-aringen-vart-innlagt-i-avdeling-for-rus-og-psykiatri-Problemet-er-at-hun-aldri-har-vart-der-8144701.html .... Det er jo bedre, enn, å la det, være..... http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nar-gravide-tar-medisiner-mot-depresjon_-kan-barnet-fa-adferdsproblemer-8139004.html

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!