Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Kan LP forsvares som ME-behandling?

Enkelte leger og andre har latt seg forføre av mirakelhistoriene om Lightning Process (LP). Hvem har ansvaret når ME-pasienter blir sykere etter LP-kurs som er anbefalt av offentlig helsevesen?

Publisert: 2015-05-18 — 08.33 (Oppdatert: 2015-06-08 — 07.08)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Venke Midtlien, ME-syk, Telemark

LIGHTNING PROCESS-instruktør Live Landmark mer enn antyder at man kan bli frisk av ME ved å tenke slik hun selv mener er riktig. Slik jeg oppfatter Landmark, mener hun nå også at barn kan bli friske av at mor endrer tankemønster etter hennes anvisning.

LP har lenge versert i media som en virksom kur for ME-syke. Tidligere skulle man bli frisk etter tre dagers kurs. – Bli frisk med lynets hastighet, sto det på forsiden i en avis. Påstanden har blitt moderert etter hvert som erfaringene med kurset har kommet frem: Mange blir sykere, mange har ingen endring og ingen blir friske etter tre dager.

UDOKUMENTERT. Dokumentasjon på at folk i det hele tatt blir friske eller friskere, har aldri blitt vist. Men fremdeles påstås det at LP kan gjøre deg frisk fra ME, bare at det tar litt lengre tid. Man må ta litt flere kurs.

Forskning viser at ME har sammenheng med infeksjoner og et unormalt immunforsvar, dette i tillegg til mange andre fysiologiske avvik. Sykdommen kan føre til alvorlig funksjonshemming, det finnes opphopning i familier, også hos barn, og det har vært flere epidemier. Noen ME-syke er fullstendige pleiepasienter. Andre er ikke rammet like hardt, og en del kan klare en viss aktivitet.

UNDERKASTING. Det som forskere og ME-spesialister imidlertid ser ut til å være enige om, er at hvis man går over sin tålegrense, fører det til forverring og man kan lande på et enda lavere funksjonsnivå enn tidligere. Det betyr at behandling av ME-pasienter må tilpasses individuelt.

LP tar ikke hensyn til dette, men bruker det samme opplegget uansett diagnose og funksjonsnivå. Det stilles ingen krav til veilederne om helsefaglig utdanning, og man trenger ingen diagnose for å delta. Men det kreves fra kursdeltakeren at denne underkaster seg veileders opplegg og ikke opponerer, eller stiller kritiske spørsmål, for da ødelegger man for andre deltakere som ønsker å fokusere på å bli friske. Og LP virker således ikke.

METODEN. Phil Parker, som utviklet metoden og får royalty fra kursene, opererer med en tilfriskingsprosent på 85–90. Måten man finner dette tallet på, skjer slik: Tredje kursdag må alle svare på spørsmål, og ett av dem lyder: – Har du ME? Da har du gjennom tre dager fått gjentatt gang på gang: Du har ikke ME, du gjør ME. Og budskapet er: «Dersom du svarer ja på dette spørsmålet, vil ikke metoden virke».

Hva svarer du da? Selvfølgelig: -Nei, jeg har ikke ME, og vips: du har en tilfriskingsprosent på 90. Og dette tallet blir brukt av LP-veiledere over hele kloden. Lurt, for da blir det raskt en sannhet, ikke sant?

Du får også beskjed om å fjerne alle følelser, gjenstander og evt. mennesker som bidrar til å opprettholde sykdomstanker samt overse alle symptomer og late som om du er frisk. – Ellers gjør du prosessen feil, og metoden virker da ikke. Altså; det er du som gjør/tenker galt – og derfor er du fortsatt syk.

SYSTEMKOLLAPS. Vi var noen norske deltakere på LP-kurs i England for noen år siden, alle med ME-diagnose. Vi fikk plass etter utsiling, for det ligger i LP-konseptet: Kun dem som er 100 prosent motivert, får delta. – Ellers virker ikke prosessen.

Vi gikk inn for LP med stort alvor, vi brukte metoden som lært. Vi proklamerte at vi var friske. Men: Ett år etter var vi like syke. Én ble i løpet av det første halvåret livstruende syk av alvorlige infeksjoner. Vi ga alle opp LP da.

Det finnes mange ME-syke som har fått stor forverring av sykdommen etter LP. Forverringen kan komme etter kortere og lengre tid, jeg har sågar hørt om folk som har fått total systemkollaps etter ett–to år. Dette forteller ikke LP-veilederne om i sin markedsføring. Hvorfor ikke?

ANSVARET. Det er med tristhet jeg ser at enkelte leger og andre har latt seg forføre av mirakelhistoriene om LP. Det er trist å se hvordan ansvarlig helsepersonell plutselig ikke forholder seg til evidensbasert behandling, men i stedet velger historier fra mediene som begrunnelse for valg av behandling for alvorlig syke pasienter.

Hvordan er dette mulig? Jeg setter spørsmålstegn ved om de virkelig vet hva de utsetter pasientene for? Hvem har ansvaret når ME-pasienter blir sykere etter LP-kurs anbefalt av offentlig helsevesen?

LP-veilederne har sikret seg ved å kalle dette for trening i stedet for behandling, samtidig som deltakerne må underskrive på at de selv er ansvarlige. Deltakeren må også skrive under på at kursets innhold ikke avsløres for noen. – For ellers vil ikke prosessen virke. Ligner ikke dette på det vi kaller for hjernevask?

UFORSVARLIG? Jeg ber vennligst om at leger og ansvarlige innen hjelpeapparatet tar til seg det faktum at LP er potensielt farlig for ME-syke. Jeg ber om at de slutter å forholde seg til mirakelhistorier som bakgrunn for anbefalinger av behandling for alvorlig sykdom. Det kan da ikke være forsvarlig at Live Landmark, som er journalist, og én pasient blant mange, skal få bestemme hvordan alvorlig syke mennesker skal behandles i dette landet?

All behandling bør skje på bakgrunn av dokumenterbar forskning og erfaringskompetanse basert på store brukerundersøkelser. Mirakelhistorier i mediene kan ikke være det som setter standarden for hvordan syke behandles i et opplyst land som Norge.

Burde det ikke være unødvendig å påpeke dette i 2015?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Liv Serine Helgesen 21.05.2015 21.40.00

  Pussig at helsevesnet tillåter ikke-vitenskapelig basert tanketrening når NAV HELFO avslår medisinsk behandling av ME-syke hos spesialister som ikke har driftstilskott. Vel og merke noen år siden denne søknaden, som ble leita frem av NAV ved Viktor Østmo nylig, men regelverket er fremdeles det samme mht folketrygdloven. Her fra 'NAV avslår behandling for ME-syke hos spesialister uten driftstilskott'. Fra dokumentaren 'Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep'. DA er det jo pussig hvis Lightning Process tillates. Kognitive teknikker er både anstrengende - og ikke minst uheldige fortrengningsteknikker. https://livserine.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/

 • R.B. 20.05.2015 15.05.00

  Nina E. Steinkopf er inne på noe vesentlig her: I så og si alle debatter som omhandler ME\årsaker \behandling\LP, så finnes det debattanter, leger eller andre, som tar i bruk det jeg vil karakterisere som hersketeknikker. En av disse er å forlange at pasientene skal dokumentere sine påstander om hvordan de opplever sykdom samt behandling og virkning av denne, her LP. Det er en virkningsfull måte å prøve få motstandere til å holde munn på. Jeg spør: Hvordan dokumenterer en syk sin sykdom og\eller behandling? Kan man gjøre dette på annen måte enn å fortelle hvordan man opplever dette? Hvorfor skal en syk måtte kunne mer fagstoff om sin sykdom enn en lege? En annen hersketeknikk som også gjentar seg i disse debattene, er at man sår tvil om den forskning og dokumentasjon som faktisk blir lagt fram. Å framsnakke CBT, GET og LP og se helt bort fra relevant kritikk, er helt vanlig. -Samtidig nedsnakker man biomedisinsk forskning og nekter å forholde seg til alt som finnes av denne. Uansett argumentasjon, forskning og dokumentasjon pasientene legger fram, synes dette å ikke oppfattes av de som støtter stress\opphengte tankemønsterhypotesen for sykdommen. Hva skal til for å bli trodd?

 • Nina E. Steinkopf 20.05.2015 14.04.00

  Til dere leger som deltar i kommentarfeltet:Det er ikke riktig at pasienter skal måtte legge frem mengder med vitenskapelig dokumentasjon som bevis på at det de forteller er sant.Dersom dere er genuint interessert i problemstillingen som diskuteres her anbefales dere å delta på internasjonale ME-konferanser. Her er link til en konferanse som starter 29.mai:http://investinme.eu/

 • Helsearbeider 20.05.2015 10.52.00

  Tusen takk for et godt og viktig innlegg. Statsminister Erna Solberg sa det så godt på nrk1, 12.mai.

 • Sigmund Olafsen 20.05.2015 10.10.00

  I og med at det lenge har vært allment kjent og publisert at LP er farlig, så bør vi vel også vurdere om det er mulig å få tatt autorisasjonen fra helsepersonell som har anbefalt LP eller samarbeider med de som praktiserer LP? Det er vel ikke forenlig med offentlig autorisasjon å spille hasard med pasienters liv og helse?

 • mh 19.05.2015 23.23.00

  Siden så mange er skadet av LP, bude man ikke gått sammen og søkt erstatning? Sette f.eks.Asbøll på saken?Phil Parker tar jo royalties fra hver kursdeltaker, og LP-coachene må betale en årlig lisens, så han er ansvarlig for virksomhet i Norge.

 • Kvinne 19.05.2015 20.12.00

  Jeg har hatt ME i nærmere 20 år, men inntil for sju år siden fungerte jeg rimelig bra. Jeg jobbet 50% , men måtte hvile mye for å klare dette. På arbeidsplassen ble forholdene tilrettelagt . Etter et lite tilbakeslag bestemte jeg meg for å prøve LP. Jeg gikk inn for opplegget hundre prosent og var full av optimisme etter endt kurs. Jeg kjente jo symptomene, men gjorde øvelsene vi lærte og unngikk hvile på dagen. Etter en måned sa det pang, jeg falt om på kjøkkenet, mistet bevisstheten og det ble full utrykning. På sykehuset sto alle klar til å bidra inntil de hørte jeg hadde ME. Da ble tonen en annen, jeg ble sendt hjem samme kveld til tross for at jeg ikke kunne stå på beina. Min datter og en venninne bar meg inn i bilen. Det er en annen historie. Etter dette " anfallet" ble jeg bare sykere og sykere. I fem år lå jeg i mørket, kunne ikke stå på beina eller sitte oppreist. Klarte å ake meg ut på badet en gang i døgnet. Fullstendig pleietrengende. Etter hvert ble det rullestol og krykker , og er nå oppe og går igjen. Hviler fremdeles seksten timer i døgnet. Er blitt ufør, mannen har reist sin kos og lever nokså isolert. For meg ble altså LP en katastrofe. Har vært så syk at det er først nå jeg klarer å fortelle min historie.Kvinne

 • Cathrine Westerby 19.05.2015 20.06.00

  Jeg var i begynnelsen av sykdommen hos en psykolog (ansatt i det offentlige helsevesenet) som anbefalte meg å ta LP-kurs. Da jeg gjorde litt research fant jeg kravene for å kunne bli tatt i mot på dette kurset (og få lov til å betale 15.000,-!!), der det blant annet ble spesifisert at man måtte legge all tvil og sin "analytiske side" unna for å kunne ha utbytte av kurset, man skulle bare "ta i mot", ikke stille spørsmål. Da jeg fortalte psykologen dette og sa at jeg vanskelig kunne signere på noe slikt foreslo hun at jeg kunne lyve om dette, for jeg var vel motivert til å bli frisk? Hva skal man si til slikt? Skal helsepersonell virkelig oppfordre til løgn og fraskrivelse av analytiske evner og det å stille spørsmål som en del av å "hjelpe" folk? Jeg ble senere frarådet å ta LP-kurs av 3 leger som uavhengig av hverandre sa dette kunne være skadelig for ME-pasienter. (Ref. aktivitetsintoleranse som et av hovedsymptomene.) De var ikke koblet til hverken ME-foreningen eller skumle "pasientaktivister", men snakket av erfaring fra egen praksis. Teller det?

 • Sigmund Olafsen 19.05.2015 19.51.00

  Kanskje et lite sitat fra et fagtidsskrift kan være på sin plass også:Right after the programme ended she felt stronger mentally and better able to deal with her ME, although she wasn’t sure Lightning Process had anything to do with that. Later, however, the symptoms got worse and she started to think differently about the whole programme. Her experience was that the Lightning Process programme placed the full responsibility of her recovery on her; if she didn’t do what she was told at the seminar, it was her own fault that she didn’t experience any improvement. This was the first real treatment she had ever undergone for her ME, and her expectations for recovery were very high. When she didn’t experience any improvement, and in addition felt blamed for lack of recovery, she ended up experiencing a double burden in which she felt both angry and hurt about. She felt deceived to believe the programme had a 100% success rate, and she felt it was unfair to blame her for the lack of effect.Experiences of young people who have undergone the Lightning Process to chronic fatigue syndrome / myalgic encephalopathy – a qualitative studyBritish Journal of Health Pschychology (2012), Silje Endresen Reme, Nicola Archer, Trudie Chalder

 • Anna-Lena Grønland 19.05.2015 14.47.00

  Til overgitt 13.01.Forstår godt det her dilemmaet. Er psykolog og allerede 2000 begynte jeg å undervise pasienter i stress og hvordan det påvirker helsa både psykisk og fysisk. Pusten er kopplingen mellom bevisst og ubevisst. For å få en bedre helse er det viktig å leve så parasympatisk det er mulig, og søke seg mot det meditative tilstanden der tankene bare flyter som en båt på vannet. Hadde ikke problem med å få pasienten med i de tankene så lenge jeg tok inn hadde de hadde fysiske plager. Jeg er rystet når jeg ser hva som har skjedd med folk som blitt sykere etter LP.. Ikke alle skal heller ha gradert trening. Prøve ut sammen med pasienten er vegen. Hva prøvde du, hvordan gikk det og så videre.Bak mine uforklarte symptomer var en skjult kron periodontitt, som rasert allmenntilstanden. Sympt siden 22 år forsvant. Ga ikke utslag på bio-markører. Rent allmennt om psykisk fysiske. Jeg er ikke redd for å snakke om psykiske problemer. Det som jeg tenker er et mareritt er hvis jeg har "somatisk" sykdom, og det ikke blir tatt på alvor hos legen. Slik jeg ser ME debatten er å se den enkelte pasienten og at legen forstår det å ikke bli presset over tålegrensen. Vi må leve med forskning tar tid. Fokus her og nå må være hva som hjelper pasienten med å få mest ut av dagen, med andre ord finne balansen. Vegen dit er mangfoldig.

 • Petter 19.05.2015 14.18.00

  Jeg kan også vise til min LP-historie. Med fullstendig null-tilbud i helsevesenet, til og med betydelig økonomisk støtte fra arbeidsgiver, var det ikke noe å lure på. Resten er nedslånde og LP satte meg kraftig tilbake. Meldt til NAFKAM. Mange leger kan nok komme i skade for å anbefale et slikt kurs uten å ha kunnskap om innholdet, noe som utgjør en betydelig fare for mange. Derfor må første opplagte bud i tillegg til å kunne noe om ME, være å sette seg inn i hva LP faktisk er.Det som er så paradoksalt med LP, er at den lille klikken av lege-aktivister som mange kjenner til, ikke tar avstand fra dette. Her opptrer man ridderlig som vitenskapens voktere i enhver medisinsk sammenheng, men LP forholder man seg passiv eller positiv til overfor ME-pasienter. Det er virkelig absurd når nevnte få leger uten kunnskap om ME eller LP, alltid bruker anekdoter fra dagspressen som sannhetsbevis. Det er så man nesten ikke tror det og sier alt om dårlige holdninger. Men så lenge man fåt tilfredsstilt egene behov er tydeligvis alt tillatt? Slik skader man pasienter og man ødelegger dessverre også for sine kollegaer standen som sådan.

 • Rønnaug 19.05.2015 14.16.00

  Fabelaktig godt skrevet, og der fikk du virkelig med deg essensen i det som opprører så mange av oss syke, men fortsatt mentalt oppegående. Spot on! Håper at legene snart tar til seg det du beskriver!

 • Trude Heggelund 19.05.2015 12.38.00

  Veldig godt skrevet av Venke Midtlien.Jeg er ME-syk, og tok høsten 2008 et LP-kurs for å lære hvordan jeg kunne tenke meg frisk. Som kronikkforfatter beskriver, måtte også jeg igjennom en utsiling i forkant av kurset, og jeg skrev siste kursdag under på at jeg var frisk.Jeg greide aldri å presse meg tilbake i jobb, men gjorde det jeg kunne for å gjøre "prosessen" riktig. Etter et halvt år var jeg sykere enn noen gang.Det aller verste en ME-syk kan gjøre, er å presse tålegrensene sine. Det er ikke dermed sagt at alle skal ligge i mørke rom hele tiden, men aktivitetsnivået må til enhver tid tilpasses formen den syke er i. Faren her, ligger i at den syke vil så mye at tålegrensen sprenges, og sykdommen forverres. DET finnes det utallige eksempler på for den som vil lytte.

 • Inger 18.05.2015 23.49.00

  Jeg kan bekrefte det Midtlien skriver om LP-kurset. Vi skrev alle under på at vi ikke hadde ME, og at vi fra nå av hadde bestemt oss for å slutte å GJØRE ME.Vi måtte også ved kursslutt skrive under en kontrakt der vi forpliktet oss til å ikke avsløre kursets innhold for noen. Begrunnelsen var at da kunne folk gjøre det på egenhånd, og uten kvalifisert instruktør, ville ikke kurset virke. Dermed ville LP sitt rykte bli ødelagt. Kursinnholdet var så enkelt at det lett kunne kopieres. Men det trengtes altså en hypnoterapeut (Phil Parker kalte sine terapeuter det) for å oppnå virkning!!Dessuten skal jo P P ha royalty for hvert kurs som holdes.Det ville forundre meg om motivasjons- og stressmestringskursene som Live Landmark holder nå, blir lagt opp etter nøyaktig samme mal.Men det Midtlien og vi i kommentarfeltet beskriver, er det som alvorlig syke mennesker blir utsatt for, også barn. I tillegg blir mødrene til disse barna hetset fordi barna ikke blir friske av hjernevask.

 • Inger 18.05.2015 23.16.00

  At LP-kurs foreslås som behandling for ME er uholdbart. Helsepersonell som foreslår det, kjenner helst kurset kun av omtale. Med mindre de selv er LP- coacher, og tjener +/- 100 000 pr. kurs.Også uhørt at NAV-ansatte, uten helsefaglig utdannelse overhodet, i flere tilfeller har krevd at ME-syke må gjennomføre LP-kurs for å få den økonomiske støtten de har krav på.Midtliens sp.mål er betimelig: Hvem stilles til ansvar når pasientene blir sykere?Brukerundersøkelser har vist at de fleste blir det. Tilbyderne VET det på forhånd.Jeg er selv ME-syk, og tok kurset for flere år siden. Var da, etter mange år med aktivitetsavpasning, så bra at jeg prøvde meg litt i arbeid igjen. Tenkte at det kanskje nå bare var gamle fastlåste tankemønstre etter mange år som syk, som hindret meg i å fungere som frisk igjen. Dette trodde jeg kurset kunne hjelpe meg med. Det er en myte at ME-pas. ikke vil innse at hodet og kroppen henger sammen. Så, topp motivert, ingen kritiske innvendinger, trente ivrig, lyttet ofte til CDèn av Phil Parker, som vi fikk med hjem. Men måtte etterhvert skuffet innse at dette gikk feil vei. Fikk også en "oppfriskningskonsultasjon" etter en stund. Heldigvis koplet fornuften inn, og jeg visste at mangel på suksess ikke var min skyld. På kurset lærte jeg at det var opp til meg.

 • Liv Serine Helgesen 18.05.2015 22.55.00

  Rådgivende trygdelege avslører mangelfulle kunnskaper om ME. https://livserine.wordpress.com/2014/12/17/radgivende-overlege-eirik-haneberg-avslorer-mangelfulle-kunnskaper-om-me/ Fra dokumentaren: Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep.

 • Liv Serine Helgesen 18.05.2015 22.52.00

  Sågar diagnoseregulativene - er ukjent for NAVansatte uten medisinsk kompetanse som behandler søknad om uføretrygd for ME-syke! https://livserine.wordpress.com/2014/12/09/diagnoseregulativet-ukjent-for-inger-lise-dege-i-nav-trygd/Fra dokumentaren Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep.

 • Liv Serine Helgesen 18.05.2015 22.50.00

  NAV saksbehandlere - uten helsefaglig kompetanse behandler søknad uføretrygd for ME-syke: https://livserine.wordpress.com/2014/12/08/inger-lise-dege-uten-helsefaglig-kvalifikasjoner-i-nav-trygd/ Fra dokumentaren: Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep.

 • Liv Serine Helgesen 18.05.2015 22.47.00

  NAV HELFO avslår støtte til behandling av ME-syke hvis ikke behandlende lege har driftstilskott. Gjelder vel også Lightning Process? Les evnt dokumentar: 'Innsyn i domsprosesser - seksuelt overgrep' om NAV HELFO https://livserine.wordpress.com/2015/05/15/nav-helfo-avslar-behandling-av-me-syke-hos-spesialister-uten-driftstilskott/

 • Venke M. 18.05.2015 21.52.00

  Her er et godt og grundig innlegg om LP skrevet av lege Maria Gjerpe, fra 2011. Legges ut med tillatelse. Dette er ingen ny sak, for å si det slik.. http://mariasmetode.no/2011/05/marias-manual/

 • Sigmund Olafsen 18.05.2015 21.40.00

  @anonym her nede:Jeg skal med glede samle sammen dokumentasjon om hvor farlig LP er. Men jeg forholder meg ikke til folk som ikke tør å stå fram med fullt navn. Fram til du har stått fram, ser jeg deg bare som en brønnpisser.

 • Kjersti Holst 18.05.2015 21.02.00

  Jeg vil bare legge inn linken til et blogginnlegg skrevet om mine erfaringer med LP. Jeg håper at ansvarlige helsemyndigheter tar tak i dette snart. Det er jo i dag svært mange som har negative erfaringer med LP. De har enten ingen effekt eller mange blir sykere, noen blir veldig mye sykere. http://kjerstiholst.blogspot.no/2011/11/lightning-processhva-jeg-tenkte-da-og.html

 • Sigmund Olafsen 18.05.2015 21.01.00

  Et enkelt svar på spørsmålet i overskriften:LP kan ikke forsvares som ME-behandling. LP kan ikke forsvares i det hele tatt.Det foreligger massiv dokumentasjon på at LP er helsefarlig, det er mulig det er livsfarlig. Det vil føre for langt å legge fram alle sitater her.

 • Kjersti Holst 18.05.2015 20.49.00

  Flott at Dagens medisin tok inn dette! Venke Midtlien beskriver fenomenet LP på en glitrende måte. Jeg har selv tatt LP i håp om å bli friskere av min ME. Det virket ikke, og etter å ha gått kurs og kjenner innholdet i det, så kan jeg ikke begripe at selvsuggesjon kan gjøre noen frisk av alvorlig sykdom enten det er fysisk eller psykisk. Jeg må tilføye at vi alle måtte skrive under på av vi var friske fordi vi «gjorde» ME. Hele konseptet er slik jeg ser det humbug og farlig for de som har blitt veldig mye sykere av å prøve et treningsprogram som ikke virket. Til syvende og sist: når man skreller bort alt som handler om «tankens kraft» er det et fysisk krevende treningsprogram der man skal «lure hjernen « til å tro at man kan fysisk trene opp en kropp som er alvorlig syk. Det ble snakket mye om placebo, det ble lagt mye vekt på at ME-pasienter er en gruppe som kjenner altfor godt etter hvor de har vondt og hvor slitne de er. Så overfokusering på egen sykdom skal være bare ett av mange problemer i LP-coachenes øyne. Nå er det jo slik at er man alvorlig syk, så klarer man ikke å «overstyre» symptomene slik LP forventer at man skal. Jeg håper inderlig på vegne av alle syke at dette kurset stoppes, og at «logikken" til de som promoterer kurset, blir gjennomskuet.

 • Sigmund Olafsen 18.05.2015 20.38.00

  Glitrende, Venke!Det er en selvfølge at ingen helsepersonell bør føle seg trygge på å beholde autorisasjonen nå om de forholder seg til LP på noen som helst annen måte enn å fraråde det på det sterkeste. Du beskriver over hvordan det strider mot all medisinsk etikk. Skadevirkningene er nå så entydig og massivt dokumentert at det ikke lenger er noen grunn til å gamble med folks helse. Positive effekter av LP er aldri dokumentert. det er forbudt markedsført i forbindelse med sykdom i Storbritannia. Vi har all nødvendig kunnskap om LP, vi vet at det eneste fornuftige er å ligge langt unna.

 • Rolf Marvin Bøe Lindgren 18.05.2015 18.56.00

  «All behandling bør skje på bakgrunn av dokumenterbar forskning og erfaringskompetanse basert på store brukerundersøkelser.»Da ble det ikke mye igjen som kunne behandles.

 • Renate Sandnes 18.05.2015 18.40.00

  Bra skrevet! Jeg lurer på hvordan leddgiktspasienter hadde reagert på å bli sendt på LP-kurs for å slutte å gjøre leddgikt. Det er helt absurd. Selv var jeg så heldig å slippe unna utredning av langvarig kronisk utmattelse uten ME-diagnose. Jeg hadde godt kamuflert pernisiøs anemi som først ble avdekket på utredning av ME på strengeste kriterier. Om jeg ikke hadde krevd den strengeste utredningen, kunne jeg feilaktig sittet med ME-diagnose satt hos fastlegen. Derfor bør pasienter utredes strengt er min mening. Dessverre er ikke alle like heldige som meg. De har ME. Det ville aldri falt meg inn å påstå at alle med ME har pernisiøs anemi. Derimot vet jeg godt hvordan det er å føle seg helt døende og ha for lite energi til å føre en kortere samtale, en dusj, eller samvær med de man elsker over alt på denne jord, og Ikke minst frustrasjonen over at for første gang igjen livet, blir viljen din største og verste fiende.Like lite som man kan tenke seg frisk av pernisiøs anemi, kan man tenke seg frisk av reell ME. Jeg vil legge vekt på reell ME, fordi det ut ifra min journal og mange andres kan være ulike årsaker til kronisk utmattelse, som på ingen måte bør sidestilles med ME! ME-pasienter har min fulle sympati. Dere er så psykisk sterke i all deres fysiske svakhet.

 • R.B. 18.05.2015 18.09.00

  Takk for en etterlengtet artikkel.Jeg støtter Venke Midtliens syn hundre prosent.Mine ME-symptomer ble forverret etter kurset.Det var en smertefull belastning å skulle tvinge kropp og sjel i dette tankemønstret.I tiden etterpå fikk jeg epilepsilignende anfall. I opphavslandet England er det som kjent blitt forbudt å drive reklame for LP knyttet opp mot spesifikke diagnoser!Det er på tide at Helsemyndighetene her til lands gjør det samme!De burde også merke seg at i andre land, (ikke minst i England) har denne vekkelsen avtatt forlengst og brukes ved generell livsstil-coaching.

 • Anna-Lena Grønland 18.05.2015 16.40.00

  Det er fascinerende å gang på gang se hva det kan bli for tolkninger av når ME syke forteller om at de ikke fikk hjelp av LP eller enda verre ble sykere av det. Det som Venke Midtlien forteller om her er alvorlig, og noe vi må ta på alvor.Hva hva skjer i kommentarrekken?Den gamle diskusjonen om kognitiv terapi. Der er vi igjen. Ja har ikke sett noen være imot kognitiv terapi som hjelp til mestring. Skogli, Lillehammer er flinke på det. Å markedsføre cbt som kur er en helt annen ting.Hvis leger hadde gått ut og advart mot LP tidigt når de så folk ble sykere, hadde vi ikke hatt den her diskusjonen. Da hadde fokus vært noen sier de ble bedre, andre ikke og andre ble sykere. ME sekken inneholder mye rart, ulike sykdommer ulike behandlingsmetoder.Strand og Helland skriver i Dagens Medisin at noen studier har vist effekt med cbt, men at det ikke er noen mirakelkur. De snakker mye om mestring og å se den enkelte pasienten.og å tilpasse etter hva de tål. De sier også at det kan være nødvendig å nedregulere aktivitetene i en periode, og det synes jeg minner om å skjerme den syke for å ikke presse individen over tålegrensene. Senere kan det være bra å forsiktig øke aktivitetsnivået.Hva er det som er problemet, når ME syke sier de ikke ble friske av LP? Hva er det som er problemer med de som ble mye sykere etter LP kurs? Hvorfor så mye tolkninger om hva de nok mener?De kanskje bare mener de ble sykere av LP?

 • pst 18.05.2015 14.50.00

  Nå skal ikke jeg ta standpunkt for/mot nevnte ME-behandling, men man kan jo også gjerne spørre seg om forsvarligheten i en del av den "anerkjente behandlingen" i dag som i fortid. Også skolemedisinen har gjennom historien vært belemret med uakseptabligheter og tvilsomme aktiviteter.

 • Helene 18.05.2015 14.38.00

  Veldig saklig og fin artikkel.Ift til LP reklame trengs en stor begrepsavklaring for ordet FRISK.På kurset blir man indoktrinert med at man ER frisk, men man GJØR/tenker deg syk. Ved kurs slutt husker jeg at vi ble spurt: ER du frisk? Alle svarte ja. For at prosessen skulle få en sjanse i det hele tatt så måtte vi jo si det sånn. Ingen ville kaste 15000 kroner i do før vi i det hele tatt hadde prøvd. Ingen var derimot symptomfrie. Jeg gjorde mer etter kurset, men det endte i bråstopp og mye smeller.

 • Jill Remel 18.05.2015 13.08.00

  Takk for et godt innlegg Venke Midtlien!Det er intet mindre enn en skandale at en fullstendig udokumentert alternativ behandling som LP er, har fått et slikt fotfeste i (helse)Norge. (Det er forøvrig ikke noe annet land i verden hvor LP-metoden har fått en slik oppslutning som her i Norge. Selv ikke i opphavslandet. Dette gjelder også antall instruktører. Norge er også her i en særstilling. I hele USA er det bare en LP-instruktør - hun er norsk (ref. Dag og Tid 2.11.12 - http://old.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=2413) Ganske spesielt er det ikke? At noen leger og annet helsepersonell kan gå god for en slik udokumentert metode er uforståelig. Som Midtlien poengterer - hvordan kan helsepersonell plutselig velge å se bort i fra evidensbasert medisin og anbefale og støtte en helt udokumentert behandling av alvorlig syke mennesker? Vi vet med sikkerhet - også Live Landmark - at mange ME-syke har blitt mye dårligere etter å ha tatt LP. Det viser bla. innrapporteringer til NAFKAM, Helsedirektoratet og Helsetilsynet. Like fullt får dette fortsette og INGEN tar ansvar for disse menneskene. Har til dags dato enda til gode å se at Landmark viser noen som helst forståelse, ydmykhet, omsorg eller ansvar for ME-syke som har blitt dårligere etter LP-deltakelse. Det er skammelig.Jeg er forøvrig også ME-syk, har tatt LP og opplevde ingen tilfriskning.

 • Benedikte Indrebø 18.05.2015 12.56.00

  Takk for veldig godt skrevet artikkel!

 • Hilde 18.05.2015 12.51.00

  Jeg har vært på LP-kurs og kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen av kurset. Vi måtte ikke skrive under på noe som helst etter endt kurs. Mange har blitt friske/bedre men de ser vi ikke i debatten, da de naturlig nok har andre ting å bruke tiden sin på enn å debattere ME.

 • Kristin 18.05.2015 12.48.00

  Jeg har selv ikke prøvd LP og ville heller aldri gjort det, ene og alene fordi jeg ikke kommer til å signere på at jeg ønsker å utsette meg selv for hjernevask og aldri kommer til å skrive under på noe som tilsier at jeg må legge fra meg all evne til kritisk tenking hjemme. Hvor mange nordmenn ønsker egentlig det når det kommer til stykket? Som Descartes sier: jeg tenker, derfor er jeg. Omskrevet: Jeg tenker, derfor lever jeg (fortsatt). Ikke be meg om å slutte med det.

 • jeanette sagelv 18.05.2015 12.43.00

  Tusen takk skal du ha. Jeg er glad for at flere tar til motmæle.

 • Line 18.05.2015 12.20.00

  Helt enig! Bra skrevet! :) Takk for at du engasjerer deg! Selv er jeg for ME syk til å orke å skrive lange innlegg. Glad for at vi har noen som støtter oss <3!!

 • Kari Grønvold 18.05.2015 12.11.00

  Skremmende at helsepersonell og andre institusjoner du møter som syk anbefaler og oppfordrer til noe som kan være så skadelig. Selv mistet jeg det jeg hadde av restarbeidsevne etter et slikt kurs, og er i dag ufør. Før kurset arbeidet jeg 40 % og selv om jeg var syk, følte jeg ihvertfall at jeg bidro med noe. Nå består hverdagen av valg jeg aldri hadde tenkt jeg måtte ta. Som om jeg kan dusje samme dag som det er foreldremøte, eller om en vennine kan komme innom samme dag som jeg må handle inn mat. Energiøkonomisering som det heter.

 • S.Hov 18.05.2015 12.05.00

  Veldig godt skrevet! Takk skal du ha!

 • mette 18.05.2015 12.02.00

  Flott skrevet, helt enig.Ja det skulle bare mangle, norsk helsevesen plerier jo ikke akkurat å omfavne alternative og helt udokumenterte "behandlinger"

 • ME-pasient 18.05.2015 11.49.00

  Bra skrevet. Jeg har ikke tatt kurset selv, men var nesten på vei. Jeg hørte for første gang om LP via nyhetene og mirakelkuren, den gang lovet de faktisk 100% friske, som er nedjustert til 90%senere ( etter noen stilte kritikk) Dengang var det en person som ville betale kurset for meg og en til, jeg valgte å vente, den ene grunnen var at jeg tenkte vi ville ha best mulighet til å lykkes hvis vi ikke dro sammen, og livet har lært meg at hvis noe høres ut til å være for godt til å være sant, så er det som regel det. Den andre personen dro først, kom hjem og sa h*n var bra. Men jeg kunne faktisk ikke se det, litt kvikkere ja, men frisk, nei. Vedkommende ville ikke si så mye, men jeg syntes det h*n sa ikke stemte med det jeg så. Etter to mnd begynte kvikkheten å slå sprekker, og etter et år så fikk jeg rapporten, om at nei h*n måtte innrømme at h*n ikke var frisk, og måtte gå tilbake til avpassingen som før, først da begynte vedkommende sakte men sikkert å få en bedring, og 3 år etter det begynte i jobb igjen. Så jeg valgte å ikke ta kurset for jeg så at det som ble sagt og det jeg så stemte ikke over ens. Selv er jeg kommet meg i jobb etter aktivitetsavpassing, men tilbake på sykemelding fordi jeg trodde jeg var "frisk", og dermed ikke tok nok hensyn til meg selv og endte dårlig igjen. Jeg visste vel at jeg ikke var helt frisk, men nektet å se det. Så siden jeg hadde så store trua, så burde jeg vel heller ikke blitt syk igjen, nå er jeg i en ny runde med aktivitetsavpassing.

 • Trine Heiberg 18.05.2015 11.28.00

  Takk Venke - flott artikkel

 • Linn 18.05.2015 11.19.00

  Veldig godt forklart. Takk for fin artikkel.

 • Cathrine Westerby 18.05.2015 11.18.00

  Flott at du forteller om din (og andres) erfaringer med dette kurset!

 • Hanne 18.05.2015 11.01.00

  Tusen takk Venke. Ja, burde ikke det være unødvendlig å påpeke dette i 2015! Heldigvis så møter vi nå fler og fler kloke leger som kan stadig mer om ME. Fastlegen min reiser på ME- konferanse Invest in ME i London, han vil vite mere om det han tydelig ser kan være en immunologisk sykdom. Om noen få år vil det være direkte pinlig for en lege å ikke forholde seg med kunnskap og respekt i møte med så alvorlig syke mennesker. Det skal ikke ligge alvorlig syke uten hjelp til mat og annet nødvendig i Norge i 2015, men det gjør det faktisk. Vi står foran ett medisinsk gjennombrudd på denne og tilsvarende sykdommer, som kan ha med tarm- hjerne å gjøre. I mellomtiden trenger vi trenger gode engasjerte leger, som kan hjelpe oss å få på plass gode BPA- ordninger og andre praktiske ting som trengs for at vi skal få bremset og stablisert sykdommen vår. Fokuset må ligge der nå.

 • Merethe 18.05.2015 11.00.00

  Dette var bra lesning. Igjen et innlegg som taler imot Live Landmark sin aggresive og kyniske (skjulte) markedsføring for LP. Det er trist at Live Landmark skal få så stor plass i media, hvor hele hennes inntekt ligger i å tjene penger på tilstanden ME. For det er denne pasientgruppen hun skriver sine kronikker om, gang etter gang etter gang.Ingen kan i pr i dag skille de forskjellige ME tilstandene fra hverandre, men et er helt sikkert, og det er at en stor gruppe alvorlig syke pasienter får en radikal forverring av fysisk aktivitet. Dette forskes det på, og det har kommet mange årsaker som forklarer denne forverrelsen. Dette nevner aldri LL med et ord, rått og brutalt insinuerer hun at mødre selv har ansvar for tilstanden til sine ME syke barn - det er så hjerteskjærende at jeg kan nesten ikke kan tro at en slik uttalelse skal få se dagens lys i 2015. Før forskningen kan gi oss en biomarkør som kan skille ME fra alle de ulike utmattelsestilstandene, bør de sykeste få lov å bli skjermet fra aggresive alternatvibehandlere som Live Landmark. Følg forskningen som tross alt har vist mange små gjennombrudd rundt denne sykdommen, og lytt, respekter og ta vare på de aller sykeste vi har i dette landet. Mine varmeste tanker går til foreldre av ME syke barn, som skal måtte tåle at en journalist med kurs i mental trening og som baserer alle sine kronikker på at hun selv "har vært ME syk" - skal få lov til å sjikanere i all offentlighet, slik hun gjør i dag.

 • Vigdis Sveen 18.05.2015 10.40.00

  Tusen takk, Venke Midtlien, for dette velbalanserte innlegget! Dette skal printes ut, og brukes! Folk slenger ut dette med LP stadig vekk....og har man ikke prøvd, vil man ikke bli frisk???? Det er på tide med folkeopplysning! Takk!

 • Hilde Engen 18.05.2015 09.56.00

  Det burde være en selvfølge at helsepersonell følger dokumentert forskning og ikke lar seg villede av avisoppslag.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!