Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Regelverket er ikke hinderet

Dersom det til syvende og sist skulle vise seg at styringen i helseforetakene hemmes av krav i økonomiregelverket, må vi selvsagt ta tak i det.

Publisert: 2014-09-01 — 11.55

Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for Økonomistyring

I DAGENS MEDISIN (13/2014) gjentar Christian Grimsgaard, tillitsvalgt og overlege ved OUS, sin kritikk av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), økonomiregelverket og mål- og resultatstyring.

Sett fra mitt ståsted kan saken oppsummeres slik: Grimsgaard mener mye er galt i styringen av helseforetakene, og han trekker frem konkrete eksempler som skal underbygge hans syn. Han mener øyensynlig at rot-årsaken ligger i økonomiregelverkets krav til mål- og resultatstyring

FEIL DIAGNOSE. Jeg mener dette er feil diagnose. Ingen av de konkrete eksemplene er konsekvenser av regelverkets krav, men av valg gjort i styringen av og i helsesektoren. Styringen kunne ha vært utformet helt annerledes og fortsatt ha vært i tråd med regelverket. Rundt om i staten ser vi et mangfold av styrings- og finansieringsformer innenfor økonomiregelverkets rammer.

Hvis jeg fulgte Grimsgaards anbefaling om feltstudium, kan det i prinsippet tenkes at jeg ville være helt enig med Grimsgaards kritikk av den konkrete styringen på hans arbeidsplass. Kanskje vi til og med kunne ha kommet frem til gode, alternative forslag til hvordan helseforetak kunne styres til beste for pasientene og samfunnet.

IKKE REGLENES SKYLD. Mitt hovedpoeng er at jeg er helt sikker på at våre forbedringsforslag ville være fullt mulig å gjennomføre innenfor kravene som stilles i økonomiregelverket - enten helseforetakene er omfattet av dette regelverket eller ikke. Det er ikke økonomiregelverket som fører til de forholdene som Grimsgaard kritiserer.

Mener man helseforetakene styres feil, bør man konsentrere seg om hvordan helseforetakene styres, hva som er feil - og hvordan man kan gjøre det bedre. Er målet bedre styring av, og i helseforetakene, er jeg sikker på at dette ville ha gitt bedre resultater fremfor å gjøre dette til kritikk av økonomiregelverket.

UNNTAK. Skulle det til syvende og sist vise seg at styringen i helseforetakene hemmes av krav i økonomiregelverket, må vi selvsagt ta tak i det.

Som forvalter av økonomiregelverket har DFØ også adgang til å gi unntak der det er fornuftig, eller til å foreslå regelverksendringer for Finansdepartementet. Men da kreves det en sannsynliggjøring av sammenheng mellom kritikk og regelverk - og en tydeliggjøring av hva man ønsker i stedet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 14/2014

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!