Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

190 kommentarer til HelseOmsorg21

Delrapportene får blant annet kritikk for å være «luftig» og «uten kritisk refleksjon».

Publisert: 2014-01-28 — 08.51 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.12)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

I midten av desember ble utkastene til de fem delrapportene i arbeidet med en ny forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundret lagt ut på nett for kommentarer.

Da fristen gikk ut for å sende inn kommentarer 17. januar, hadde 190 kommentarer kommet inn, både fra privatpersoner og organisasjoner.

Delrapportene om kommunesektoren, næringsutvikling og forskningskvalitet og internasjonalisering har fått flest kommentarer.

I rapporten om forskningskvalitet er det flere som etterlyser en kritisk refleksjon om kva som er god forskningskvalitet.

– Utilstrekkelig
«Jeg oppfatter utkastet til rapporten om Forskningskvalitet og Internasjonalisering som en hyperpragmatisk og følgelig tilnærmet uakademisk tekst. Den lener seg på tradisjonelle og utilstrekkelige måter å forstå medisinsk forskningskvalitet på», skriver Anna Luise Kirkengen, professor i allmennmedisin ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun kritiserer rapporten for å gi «numerisk baserte kriterier forrang foran andre mulige uten at det reflekteres over følgene for argumentasjon og tolkning».

Også fastlege og leder av Nordisk Føderasjon i Allmennpraksis, Gisle Roksund, savner en grundig og kritisk analyse av hva slags kunnskap det er behov for i medisinen. Han viser til at vestlig medisin i dag er preget av overdiagnostikk og overbehandling.

Får språklig refs
Legeforeningen påpeker at delrapporten om næringsutvikling er vanskelig skrevet og preget av «luftige» formuleringer. «Begrepsbruken kan virke svært fremmed for våre fagmiljø», ifølge Legeforeningen.

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH) mener arbeidsgruppene har for stort fokus på medisinsk forskning, og for lite på teknologisk innovasjon.

– Brukersvakhet
Sykepleierforbundet etterlyser behovet for brukermedvirkning i forskning.

«Med få unntak er brukerperspektivet utelatt fra rapportene, noe som etter vår mening er en stor svakhet», skriver Eli Gunhild By, leder i Sykepleierforbund.

Glad for engasjement
Vi er setter pris på det høye antallet innsendte kommentarer. Det viser bredt engasjement for hele prosessen, sier leder for strategigruppen, John-Arne Røttingen.

Kommentarene skal nå ses på av hver enkelt arbeidsgruppe i forbindelse med det videre arbeidet. I februar skal arbeidsgruppene sluttføre sine rapporter.

Strategigruppen syr deretter sammen arbeidet og utarbeider en endelig og overordnet strategi som legges frem for Helse- og omsorgsdepartementet juni 2014.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!