Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Flest unaturlige dødsfall på fredager

Flest uønskede hendelser som medførte død skjedde på fredager og tirsdager.

Publisert: 2013-12-06 — 09.22 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.20)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

I en analyse av meldinger om uønskede hendelser som medførte død fra sykehusene i Oslo og Akershus, kommer det frem at de fleste av disse hendelsene skjedde på fredager og tirsdager.

Helgeturnusen starter
– Fredager starter helgeturnusen, og dette kan ha betydning. Hvorfor det er en opphoping på tirsdager, har vi ingen god forklaring på, sier assisterende fylkeslege i Oslo og Akershus, Grethe Hoddevik, som har analysert tallene.

Som en del av den løpende områdeovervåkingen av spesialisthelsetjenesten har Hoddevik  systematisert og analysert meldinger om unaturlig dødsfall mellom 2008 og 2012.

Meldingsmaterialet kommer fra spesialisthelsetjenesten i Oslo og Akershus.

Les mer: Vanligste tiltak etter unaturlige dødsfall: «Ingen tiltak»

Hun gransket de totalt 434 meldingene fra sykehusene om en uønsket hendelse som medførte død.

Les også: OUS: - Vi har mer å hente når det gjelder læring

De fire vanligste årsakene til dødsfallene var kjent men sjelden komplikasjon, forsinket behandling, organisasjonsvansker og rutinesvikt.

Ingen tiltak
Inkludert i unaturlige dødsfall er dødsfall som har skjedd uventet og – eller som følge av behandling eller diagnostikk.

I nær halvparten av dødsfallene - 213 av 434 - mente man at det var unødvendig å sette i gang tiltak.

Les også: «Ingen tiltak» ved eldre-dødsfall


Funnene

 • Unaturlige dødsfall i hele spesialisthelsetjenesten i Oslo har blitt gransket. Ahus og OUS sto, som de største sykehusene, for de fleste meldingene.
 •  Det var ikke noe påfallende i kjønnsfordelingen mellom årsakene.
 • Ingen av melders årsak viste noen spesiell fordeling med hensyn til pasientens etnisitet.
 • Svikt i spesialisthelsetjenesten til eldre, pasienter over 71 år: Påført skade og oversett diagnostikk var de hyppigste årsakene til de meldte dødsfallene. Den som meldte, oppga oftest at organisering og rutinesvikt var medvirkende.
 •  I nær halvparten av dødsfallene (213 av 434) mente man det var unødvendig å iverksette tiltak.
 • I aldersgruppen over 71 år var det ved et stort antall meldinger om dødsfall – 68 av 132 – angitt at ingen tiltak ble ansett å være nødvendig.  Her var det også en påfallende overvekt av menn, 128 mot 84.
 •  Dødsfall der melder har angitt forsinket behandling som årsak, er firedoblet etter 2008. Særlig mange ble meldt i 2009.
 • Det ble meldt få korrigerende tiltak som med rimelig sannsynlighet ville forebygge gjentakelse av den uønskede hendelsen som medførte død.
 •  I 41 av 434 meldinger ble organisering angitt som medvirkende årsak til døden.
 • Flest uønskede hendelser som medførte død, skjedde på fredager og tirsdager.


Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!