Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Et gjennombrudd i MS-behandlingen

Et helt nytt medikament ved multippel sklerose (MS) er nå godkjent i Norge. – Et stort gjennombrudd, mener norsk nevrolog.

Annons:
Nevrolog Elisabeth Gulowsen Celius
Foto: Lisbeth Nilsen

Det nye legemiddelet alemtuzumab (Lemtrada) er et såkalt monoklonalt antistoff, som påvirker immunsystemet og som har en annen virkemåte enn andre MS-legemidler.

I studier har Lemtrada vært sammenlignet med interferon b-1a.

Seksjonsoverlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus Ullevål har behandlet én pasient med Lemtrada, men har ikke deltatt i studier.

– Dette er et stort gjennombrudd. Studiene viser en stabilisering av sykdommen.  Det ser også ut til at pasientene over tid ikke bare har mindre forverring av sykdomsaktiviteten, men en bedring i sykdommen, sammenlignet med interferon. Dette har ingen andre MS-legemidler vist før, og det er helt spesielt, sier Gulowsen Celius til Dagens Medisin.

To behandlingsrunder
Legemiddelet gis intravenøst én gang i året i to år. Første året i fem påfølgende dager, og andre året i tre påfølgende dager.

To av tre studier har vist at medikamentet reduserer funksjonshemming i forhold til interferonbehandling.

Effekten varer i flere år, uten gjentatte behandling, hos åtte av ti pasienter som har deltatt i studiene.

Postiv anbefaling i USA
Legemiddelet er godkjent i Europa som førstelinjebehandling hos pasienter med relapserende remitterende MS (RRMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn.

Onsdag ga den amerikanske legemiddelmyndigheten sin rådgivende komité en anbefaling til FDA om godkjenning i USA.

Ukjente langtidsvirkninger
Det var flere infeksjoner ved det nye legemiddelet enn ved interferon. Autoimmune bivirkninger var forstyrrelser i stoffskiftet  hos 22,7 prosent og immun trombocytopeni (ITP) hos 2,8 prosent i fase II-studien, som fulgte pasienter i tre år.

Gulowsen Celius understreker at langtidsvirkningene er ukjent for  alle nyere medisiner.

– En så betydelig påvirkning av immunsystemet kan over tid gi bivirkninger, og vi vet ikke om det for eksempel er en økt kreftrisiko på langt sikt. Med 20 års erfaring fra interferon og Copaxone, vet vi at disse er trygge. Det vil derfor ta lang tid før vi vet noe mer om langtidsbivirkninger for alle de nyere medisinene. 

Femårsperspektiv
Legemiddelet er kostbart, spesielt det første året. Gulowsen Celius mener man må tenke kostnader over et femårsperspektiv:

– De totale kostnadene over fem år, vil gi en gjennomsnittlig kostnad pr. år som er betydelig lavere enn andre legemidler som for eksempel Tysabri og Gilenya, sier Gulowsen Celius.

– Hvem vil dette være aktuelt for?

– Jeg mener vi fortsatt må prøve andre legemidler som er godkjent for førstelinjebehandling, men hvis pasienter fremdeles har en svært aktiv sykdom, er Lemtrada et aktuelt alternativ, mener Gulowsen Celius. 

Også tablett som førstevalg
Nylig ble også den første MS-medisinen (Aubagio) i tablettform godkjent som førstelinjebehandling i Norge. Effekten er på linje med tilsvarende medisiner som gis som injeksjon, men med betydelig høyere kostnad.

Oppgitte interessekonflikter: Elisabeth Gulowsen Celius har mottatt honorar for forelesninger for alle selskaper som har MS-legemidler, også Genzyme/Sanofi, som markedsfører Lemtrada og Aubagio.

Relaterte saker

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   3 + 7 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
NB! Vi har problemer med kommentarfeltet vårt. Opplever du at kommentaren din har forsvunnet, er det ikke fordi vi har slettet den, men en feil med indeksen på nettsiden. Vi jobber med å reparere løsningen så fort som mulig. OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Ingunn Lothe 07.06.2016 13.40.14

  Hei ,nå lure eg på om eg med min progressive MS og kan få Aubagio ? Mvh Ingunn Lothe

 • Isabella 26.04.2016 07.23.25

  And I was just woidrenng about that too!

Nyheter fra startsiden

SYKEHUSENE INNFRIR IKKE HØIES PAKKEFORLØPS-KRAV

Færre kreftpasienter blir behandlet innen fristen1

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!