Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Lanserte ny nasjonal kreftstrategi

I dag, tirsdag, lanserte Jonas Gahr Støre den nye nasjonale kreftstrategien. - Norge skal satse på raskere kreftbehandling uten forsinkelser, sa Støre.

Publisert: 2013-06-04 — 11.20

Støre lanserte strategien sammen med Kreftforeningen.

- Norge skal satse målrettet på raskere kreftbehandling uten forsinkelser. Vi styrker fagmiljøene ved å samle dem i et partnerskap og gir pasientene en mer aktiv rolle i behandlingen, sa Støre.

Det er et viktig mål at 80 prosent av kreftpasienter skal starte behandling innen 20 dager etter at henvisningen er mottatt. Kreftkoordinatorer på sykehusene kan bidra til å nå målet, ifølge strategien.

Skal bruke egne erfaringer
Et annet mål er at kreftpasienter til enhver tid skal vite hvem de kan henvende seg til om sykdommen, her skal kreftpasienters egne erfaringer brukes. Det skal legges til rette for at likemenn i større grad kan delta i kreftomsorgen.

Strategien sier også at økningen i antall krefttilfeller skal møtes med nødvendig kompetanse og kapasitet. Norske pasienter skal ha tilgang til ny, sikker, virkningsfull og kostnadseffektiv legemiddelbehandling.

Fem hovedmål
Kreftstrategien har fem hovedmål. 

Kreftomsorgen skal bli mer brukerorientert, Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp, et foregangsland innen kreftforebygging, flere skal overleve og leve lenger med kreft, og livskvaliteten for kreftpasienter og pårørende skal bli best mulig.

Strategien skal møte de framtidige utfordringene på kreftområdet.

Partnerskap mot kreft
Samtidig ble Partnerskap mot kreft lansert. Det består av Kreftforeningen, KS, de fire regionale helseforetakene, pasientorganisasjoner på kreftområdet, Kreftregisteret og Helsedirektoratet. I samarbeid skal de styrke arbeidet mot kreft. Helsedirektoratet skal lede partnerskapet.

Her finner du strategien.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!