Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Nå skal legene få tak i Nav-saksbehandlerne

Legeforeningen og Akademikerne vil at Nav skal være mer tilgjengelige i forbindelse med dialogmøter, og har fått inn endringer i Navs retningslinjer.

Publisert: 2012-02-23 — 15.07 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.42)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Det har vært mye debatt om dialogmøteordningen, og legene har uttrykt misnøye med at Nav er vanskelig tilgjengelig i forbindelse med disse møtene. Nå har Legeforeningen og Akademikerne blitt enige med Nav om hvordan man kan gjøre kommunikasjonen med leger bedre og lettere ved oppfølging av sykmeldte.

Det er visepresident Trond Egil Hansen i Legeforeningen fornøyd med:

-  Både Nav og Legeforeningen har et ønske om å være mer tilgjengelige for hverandre. Nav er en  viktig samarbeidspartner som legene ofte har behov for å kontakte for å avtale møter og andre ting, sier Hansen til Dagens Medisin.

Les mer: Sender sykmeldingsskjemaene tilbake til Nav

- Så dette kom ut fra et omforent ønske om å få det til å fungere bedre. Dette har ikke hittil fungert godt nok, men det henger nok sammen med at vi alle tenker at vi er mer tilgjengelige enn vi oppleves.
 
-  Nå vil Nav sørge for bedre tilgjengelighet, og har altså laget retningslinjer på dette. Det er vi veldig fornøyd med, sier Hansen.

I Navs interne retningslinjer tas det nå inn følgende som tydeliggjør at:

 •     Nav bør ta kontakt med sykmelder i forkant av innkallingen til dialogmøte for å finne fram til egnet møtetidspunkt, sted og form
 •    Møtet kan arrangeres slik at sykmelder deltar på telefon, video eller liknende
 • Ved vurdering av gyldig grunn til forfall, skal det «legges til grunn at sykmelder skal tas med i vurderingen når møter skal berammes, og at møter kan omberammes dersom noe uforutsett skjer».

Saksbehandleren kan også nås på mobil
I nytt innkallingsbrev til dialogmøter legges det inn et obligatorisk fritekstfelt der Navs saksbehandler skal legge inn sin epostadresse og direkte telefonnummer, eventuelt mobilnummer, skriver Legeforeningen.

Dersom legen likevel ikke oppnår kontakt med saksbehandler, kan legen nå saksbehandlers kontor på telefon ved å taste innvalg 2.

Dialogmøtet skal fungere som en arena for å drøfte arbeidsplassens muligheter for tilrettelegging med utgangspunkt i den sykmeldtes medisinske situasjon.

Målet er å finne løsninger på arbeidsplassen som gjør at den sykmeldte kan komme raskt tilbake.

Arbeidsgiver har ansvar for å avholde det første dialogmøtet (dialogmøte 1), mens Nav skal innkalle til dialogmøte 2 og eventuelt dialogmøte 3 ved langtidsfravær.

Relaterte saker
Sender sykmeldingsskjemaene tilbake
Vil ikke tallfeste sykefravær

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!