Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen svarer SV-representanten Nicholas Wilkinson i Stortinget.

Foto: Vidar Sandnes

Lovet å ta tak i forskjellsbehandling av psykisk syke – ingenting skjedde

Psykisk syke og rusavhengige får redusert uføretrygd om de blir innlagt mer enn fire måneder for å få behandling. Det skjer ikke med dem som har fysiske sykdommer, og som blir innlagt på et vanlig sykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

 Denne forskjellsbehandlingen har opprørt politikere, fagfolk og organisasjoner.
For to år siden lovet Arbeids- og sosialdepartementet, og daværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) å ta tak i saken. Men ingen ting skjedde.
Dette kommer frem av svaret som arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gir i Stortinget, etter at Nicholas Wilkinson, medlem i helse- og omsorgskomiteen og helsepolitisk talsperson for SV, ville vite hva som helt konkret er blitt gjort i saken de siste to årene.
SV fremmet forrige uke et representantforslag der de ber om lovendringer for å få slutt på denne praksisen.

Psykisk syke og rusavhengige får redusert uføretrygden dersom de blir innlagt til langvarig behandling på en statlig institusjon. Dette skjer ikke med dem som er innlagt på et somatisk sykehus.

Regelen gjelder forøvrig også for innsatte i fengsel. Flere reagerer på at psykisk syke og rusavhengige sidestilles med kriminelle.
Psykologforeningens leder sier til Dagens Medisin at praksisen er direkte skadelig for behandlingsutfallet. 


Det var i mars 2019 at Hauglie sa at hun ville «komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering». Da Dagens Medisin omtalte saken, ble praksisen blant annet omtalt som et «gufs fra en annen tid».

Dagens Medisin ba forrige uke Røe Isaksen svare på hva han har gjort i saken. Da svarte statssekretær Saida Roshni Begum (H) at de er «enige i at forskjellsbehandlingen mellom somatiske og psykiatriske pasienter er vanskelig, og det virker urimelig».

– Det er jo helt utrolig at dette ikke er ordnet opp i for lenge siden, kommenterte generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove  Gundersen, til Dagens Medisin. Hun kaller denne praksisen en skam.

Av svaret fra Røe Isaksen kommer det ikke frem noe som tyder på at noe er gjort i denne saken.

I sitt svar til stortingsrepresentant Wilkinson svarer Røe Isaksen tirsdag at han vil «komme tilbake til saken» når representantforslaget fra SV skal behandles i Stortinget:

Røe Isaksen skriver:

– Mange folketrygdytelser har regler om reduksjon ved langvarige opphold på institusjon. Disse er i dag noe ulike avhengig av hvilken ytelse man har og av hva slags institusjon man har opphold i. Jeg mener at endringer med sikte på likebehandling bør vurderes, og at et slikt arbeid bør skje samlet og ikke separat for den enkelte ytelse. Departementet har startet vurderingen av om folketrygdloven bør endres, blant annet gjennom innhenting av informasjon. Jeg viser til at stortingsrepresentantene Wilkinson, Faret Sakariassen og Andersen har fremmet representantforslag om samme problemstilling (Dokument 8:274 S (2020–2021)). Jeg vil gi komme tilbake til saken ved behandling av Dokument 8-forslaget.

Powered by Labrador CMS