POSITIV: – Vi trenger å gjøre dette grundig og innspillet fra Psykologforeningen er veldig godt. Vi har mye kunnskap, men vi trenger å systematisere dette. En NOU-prosess, eller et utvalg, kan gjøre en slik jobb, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

– Vi kommer til å starte arbeidet fra dag én

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er positive til en ny utredning innen psykisk helse-feltet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

SIER NEI: – Jeg er enig i at man må sette seg rundt det samme bordet, men jeg mener det ikke er behov for en ny utredning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke
  • 18.30: Saken er oppdatert med en kommentar fra Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk psykologforening. 

ARENDAL (Dagens Medisin): «Som å gi en halv antibiotikakur» – slik beskriver presidenten i Norsk psykologforening frustrasjonen blant egne medlemmer når de opplever å måtte stoppe eller ikke få gitt behandling ofte nok. Overfor Dagens Medisin tar Håkon Skard til orde for nye virkemidler for å sørge for at psykisk helse prioriteres innen helsetjenesten.

Med henvisning til blant annet Kjøs-rapporten og Riksrevisjonens siste granskning av psykisk helse, mener han at tiden er kommet for å sette inn strukturelle tiltak slik at både kommuner og spesialisthelsetjenesten endrer sine prioriteringer.

Psykolog-lederen trekker frem ett grep han mener vil bøte på situasjonen: en utredning hvor både sykehusene, kommunene og ansatte deltar.

– Og utredningen må settes i gang så snart den nye regjeringen er på plass, sier Skard.

Får ja fra Ap og Sp

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine helsepolitiske talspersoner støtter forslaget om en utredning. Begge partiene tar til orde for en kvalitetsreform innen helsetjenesten.

– Vi har nå så mange ulike rapporter, samtidig som vi har flere henvisninger. Vi må få en helhetlig utredning som kan si hvilke tiltak som er nødvendige, sier Kjersti Toppe (Sp) til Dagens Medisin.

Stortingsrepresentanten viser til at hun tidligere har ønsket en stortingsmelding om psykisk helsevern.

– Det er så mange løse tråder. Dette må sees i sammenheng.

– Til og med Bent Høie innrømmer jo at en har gått i åtte år og at tiltakene ikke fungerer – da må vi ta en fot i bakken. Vi skal ikke hvile, vi skal fortsette med å styrke kommunene, men samtidig trenger vi en utredning.

Ingvild Kjerkol er også positiv til innspillet til Håkon Skard.

– Vi trenger å gjøre dette grundig og innspillet fra Psykologforeningen er veldig godt. Vi har mye kunnskap, men vi trenger å systematisere dette. En NOU-prosess, eller et utvalg, kan gjøre en slik jobb, sier Kjerkol.

– Jeg har ikke sett akkurat hvordan Skard har sett dette for seg, så jeg kan ikke love at det blir likt – men det er et godt innspill.

– Har ikke tid til å vente

– Jeg er enig i at tjenesten nå er under et veldig press. Fagfolkene våre jobber nå veldig mye for å hjelpe flest mulig og gi folk et best mulig tilbud, men det oppleves som veldig vanskelig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Den sittende helseministeren vil likevel ikke gå inn for løsningen psykologlederen skisserer.

– Jeg er enig i at man må sette seg rundt det samme bordet, men jeg mener det ikke er behov for en ny utredning. Utredninger tar tid og vi har ikke tid til å vente.

Høie mener at sykehus og kommuner kan lære av egen pandemihåndteringen, og viser til regjeringens nyskapning «helsefellesskap».

– Mitt ønske er at vi bruker helsefellesskapene og gjør det vi var enige om før pandemien og nettopp sette seg rundt felles bord og finner løsninger. Det ligger det nå til rette for.  

Fra «dag én»

Aps Ingvild Kjerkol kan ikke garantere når et utvalg vil være klart, men hun kan garantere psykologleder Håkon Skard at saken vil prioriteres:

– Vi kommer til å starte arbeidet fra dag én.

Godt fornøyd

– Det er positivt at samtlige partier sier seg interessert i å se på styringsverktøyene innen psykisk helse, det være seg i en utredning eller gjennom dialog, kommenterer Skard. 

– Det viktigste for oss er at det munner ut i verktøy som medfører at sykehus og kommuner bygger ut tilbudet innen psykisk helse, fastslår han. 

Powered by Labrador CMS