– En stor andel av disse apotekene vil ikke kunne tilby rekvirering av influensavaksine i hele eller deler av åpningstiden dersom det fastsettes begrensninger i rekvireringsretten, skriver Apotekforeningen, her ved administrerende direktør Per T. Lund, i sitt høringssvar. Foto: Dagens Medisin/Anette Andresen

Foto:

– Farmasøyter med eierskap til apotek bør kunne rekvirere influensavaksine

– Når det gjelder vaksinering generelt og influensavaksinering spesielt, har koblingen mellom eierskap og rekvirering ingen negative konsekvenser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det skriver foreningen i sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) forslag om å åpne for å gi farmasøyter rekvireringsrett for influensavaksine.

Les også: FHI ut mot HODs vaksineforslag

Apotekforeningen opplyser i sitt høringssvar at det ligger en egen bransjestandard til grunn for all influensavaksinering i apotek, som regulerer alt fra teoretisk til praktisk opplæring i vaksinering til håndtering av uforutsette allergiske reaksjoner.

«Apotekforeningen vil nå utarbeide en tilsvarende bransjestandard for rekvirering», skriver de.

– Praktiske konsekvenser
Samtidig påpeker foreningen at HOD, som Dagens Medisin har skrevet om tidligere, valgte å gå imot anbefalingene fra Helsedirektoratet om å gi farmasøyter i apotek ordineringsrett etter nasjonal prosedyre. Apotekforeningen hadde den gangen ingen merknader til Helsedirektoratets forslag, og påpeker i høringssvaret at rekvireringsrett vil ha noen praktiske konsekvenser.

Les også: Bekymret for alvorlige bivirkninger i apotek

«Dersom rekvirering og vaksinering etableres som en samlet vaksinetjeneste, vil apotekfarmasøyters rekvirering skille seg fra andre helsepersonellgruppers rekvirering ved at apotekfarmasøyten dokumenterer rekvireringen/vaksineekspedisjonen direkte i apoteksystemet uten først å utstede hverken papir- eller e-resept», skriver Apotekforeningen.

Av den grunn mener foreningen at det vil være unødvendig med særskilt registrering av farmasøyter med rekvireringsrett i Helsepersonellregisteret (HPR).

«Alminnelige regler for resepter utløser behov for kontroll av resept, herunder kontroll av rekvireringsrett som normalt forutsetter at farmasøyter med rekvireringsrett er registrert særskilt i HPR. Slik innmelding til HPR er etter Apotekforeningens vurdering en uønsket løsning»

– Vil være et hinder
Videre understrekes det i høringssvaret at forskriften ikke bør begrense rekvireringsretten til kun vaksiner mot sesonginfluensa.

Les også: Forenklet tilgang vil bidra til økt vaksinedekning

«At det står mot sesonginfluensa i forskriften vil være et hinder mot raskt å kunne etablere rekvireringsrett for ytterligere vaksiner, f.eks. mot Covid-19 dersom det skulle bli aktuelt. Det er mer fleksibelt, og det bør være tilstrekkelig, at Helsedirektoratet fastsetter en liste over de vaksiner som apotekfarmasøytene kan rekvirere. Vi viser også til at direktoratet forslo en fleksibel ordning som lett kunne utvides til andre vaksiner enn sesonginfluensa».

Vil ha rekvireringsrett for alle apotekfarmasøyter
Apotekforeningen mener også at farmasøyter med eierskap til apotek bør kunne rekvirere influensavaksine. Dette er det nemlig ikke åpnet i HODs forslag, med bakgrunn i at det kan være uheldig dersom rekvirenter har et økonomisk insentiv for rekvireringen.

«Når det gjelder vaksinering generelt og influensavaksinering spesielt, har koblingen mellom eierskap og rekvirering ingen negative konsekvenser. Myndighetene har en uttalt målsetning om å øke vaksinasjonsdekningen, og det er viktig at risikogrupper og befolkningen generelt gis enklere tilgang på vaksiner», skriver Apotekforeningen.

Eierskapsbegrensninger vil ifølge foreningen være en utfordring for små apotek, der farmasøyt som jobber i apotek har helt eller delvis eierskap.

«Apotekforeningen har ikke informasjon om antallet farmasøyter som har eierandeler i apotek på mer enn 10 prosent, men dette kan gjelde om lag 100 apotek i Norge. En stor andel av disse apotekene vil ikke kunne tilby rekvirering av influensavaksine i hele eller deler av åpningstiden dersom det fastsettes begrensninger i rekvireringsretten. Dette vil medføre ulikheter i apotekenes vaksineringstilbud til befolkningen, og vil etter Apotekforeningens vurdering være en uønsket situasjon.

– Redusere risikoen for dobbeltinfeksjon
Apotekforeningen ber avslutningsvis departementet om å prioritere arbeidet med å fastsette nytt regelverk, slik at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa kommer på plass før årets influensasesong.

«I år er vaksinering mot influensa særlig viktig bl.a. for å redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19 og hindre at influensaepidemien ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være belastet av covid-19».

Powered by Labrador CMS