KRITISK TIL SAMARBEID: — Vi er bekymret for at det ikke er uavhengig og nøytral informasjon som blir gitt til pasientene som gjennomfører disse samtalene, sier NFA-leder Marte Kvittum Tangen. 

Foto: Vidar Sandnes

Fastlegene klager inn migrenesamarbeid mellom Novartis og Apotek 1

– Når et legemiddelfirma betaler for informasjonsmateriell til apotekansatte, mener vi det er en risiko for at det vil påvirke den informasjon og valg som apotekansatte gir i møte med pasienten, sier Marte Kvittum Tangen i NFA.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har sendt inn en klage om migrenesamtale-samarbeidet mellom Apotek 1 og Novartis til Den norske legeforening (Dnlf) og til Legemiddelindustriens (LMI) Råd for legemiddelinformasjon.

– Hovedgrunnen til at vi har sendt inn denne klagen, er at når et legemiddelfirma betaler for informasjonsmateriell til apotekansatte, mener vi det er en risiko for at det vil påvirke den informasjon og valg som apotekansatte gir i møte med pasienten. Når Novartis, som har et av de nyeste og dyreste migrenelegemidlene på refusjon, bidrar til opplæring av apotekansatte, mener vi det kan sammenlignes med kritikken som har kommet mot legers forskrivingspraksis tidligere, da leger hadde tettere samarbeid med legemiddelindustrien, sier Kvittum Tangen til Dagens Medisin.

Fag- og kvalitetsdirektør Ellen Karine Ous i Apotek 1 uttaler at formålet med samarbeidet med Novartis er kompetanseheving i apotek om migrene og hodepine.

– Vi vet at rundt 900.000 nordmenn er rammet av migrene, og motivasjonen for dette samarbeidet er å gi råd og veiledning rundt riktig bruk av legemidler brukt mot disse plagene, sier hun. Les hele tilsvaret her.

Omdiskutert samarbeid
Dagens Medisin Pharma har i flere artikler i høst omtalt hvordan legemiddelselskapet Novartis har betalt for gjennomføringen av et prøveprosjekt med såkalte migrenesamtaler i utvalgte Apotek 1-apotek. Frem til 12. november kunne migrenepasienter som hentet ut reseptbelagte migrenelegemidler, ha en samtale med farmasøyt om bruken av disse legemidlene.

Samarbeidet har skapt reaksjoner, og overlege Sigurd Hortemo ved Statens Legemiddelverk (SLV) uttalte at legemiddelmyndigheten skal se nærmere på samarbeidet.

– Apotekkunder skal være sikre på at de får uhildet informasjon om legemidler. Når legemiddelfirmaet Novartis betaler for at apotek skal gjennomføre denne migrenesamtalen, må vi se nærmere på det. Vi vil derfor vurdere denne tjenesten på bakgrunn av gjeldende regelverk, uttalte Hortemo til DM Pharma 30. oktober.

Vi er bekymret for at det ikke er uavhengig og nøytral informasjon som blir gitt til pasientene som gjennomfører disse samtalene. Marte Kvittum Tangen, leder NFA

Stiller spørsmål om faglig integritet
Samme dag sendte NFA inn en skriftlig klage om samarbeidet til Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon. I klagen viser NFA til Legemiddelindustriens bransjeregler for 2020, der det blant annet står skrevet følgende: «Med reklame for legemidler forstås enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskriving, utlevering, salg eller bruk av legemidler til mennesker og dyr».

«NFA mener samarbeidet mellom Apotek 1 og Novartis er brudd på formålsbeskrivelsen i avtalen. NFA mener at farmasøytene som mottar betaling fra Novartis for å utføre samtaler med pasienter om migrenelegemidler ikke er uavhengige og vi stiller spørsmål ved deres faglige integritet i veiledning. Apotek 1 skriver at det er Novartis som har gitt farmasøytene opplæringen», skriver NFA i klagebrevet.

– Har dere dokumentasjon på at farmasøyter blir direkte betalt av Novartis for å gjennomføre disse samtalene?

– Vi har ikke fått se innholdet i avtalen mellom partene. Vi vet ikke om avtalen innebærer direkte betaling til apotekene, og vi burde kanskje ha formulert den setningen annerledes. Vi burde ha skrevet apotekene, ikke farmasøytene. Det vi vet, er at Apotek 1 som kjede får betalt for å gjennomføre prosjektet. Nettopp derfor ønsker vi at Rådet for legemiddelinformasjon skal undersøke detaljene i avtalen nærmere, sier Kvittum Tangen i NFA.

Uavhengig og nøytral informasjon
Videre påpeker NFA i klagen at Novartis bidrar med økonomiske midler inn i apotek for å drive en kampanje med informasjonsvirksomhet innenfor et segment hvor de selv er produsent og kan ha markedsføringsfordeler, og at de derfor må vurderes etter avtalens regulering av reklameadgang både mot apotekansatte og pasienter.

«NFA er også prinsipielt imot at legemiddelprodusenter involverer seg direkte økonomisk mot apotekbransjen».

–Vi er bekymret for at det ikke er uavhengig og nøytral informasjon som blir gitt til pasientene som gjennomfører disse samtalene. Vi har ikke noe grunnlag for å si at det har skjedd. Vi generaliserer i forhold til det vi vet om forskrivingspraksis og samarbeid med legemiddelindustrien tidligere. Vi mener dette også er overførbart til farmasøyter og andre apotekansatte.

– Forskjellen er at leger kan forskrive legemidler, det kan ikke farmasøyter. Er det da sammenlignbart?

– Ja, vi mener det er sammenlignbart. Pasientene kan gjennom samtalene påvirkes til å ønske seg andre medikamenter fra sin lege.

Ønsker mer informasjon om avtale
NFA skriver i klagebrevet at de mener at prosjektet med migrenesamtaler i apotek – i regi av Apotek 1 og Novartis om antakelig også har et betydelig økonomisk element, gir grunnlag for å tvile på farmasøytens uavhengighet, integritet og faglige vurderinger.

«NFA håper Rådet for legemiddelinformasjon kan innhente ytterligere opplysninger om avtalen mellom Apotek 1 og Novartis om migrenesamtaler, og behandle deres klage ut fra Rådets kjennskap til regelverket. NFA har ikke fullstendig oversikt over hvilke avtaler som er førende», skriver de avslutningsvis i klagen.

Powered by Labrador CMS