UTSETTER: – På grunn av forsinkelser med anbudsprosessen og mottatte begjæringer, har vi sendt melding til dagens avtaleleverandører om å forlenge avtalene frem til nye avtaler har trådt i kraft, opplyser Sykehusinnkjøps direktør Bente Hayes til Dagens Medisin. Arkivbilde: Vidar Sandnes

Foto:

Sykehusinnkjøp: Deler av onkologianbudet utsettes

Sykehusinnkjøp HF har gitt dagens avtaleleverandører av kreftlegemidler beskjed om å forlenge nåværende avtaler for sammenligningsgrupper der MSDs begjæring hindrer ny tildelingsavtale.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

Legemiddelindustrien (LMI) og NHO anklaget i mars Sykehusinnkjøp HF og samarbeidspartnere for at å ha offentliggjort hemmelige legemiddelpriser flere ganger. Sykehusinnkjøp la seg den gangen flate og beklaget hendelsene.Etter at Sykehusinnkjøp gjennomførte onkologianbudet for 2022, klaget legemiddelselskapet MSD i etterkant Sykehusinnkjøp HF inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Bakgrunnen for klagen var gjennomføringen av anbudet til tross for at enhetspris for MSDs legemiddel pembrolizumab (Keytruda) ble offentlig kjent.KOFA konkluderte den 22. september med at «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å gjennomføre en konkurranse i strid med prinsippet om likebehandling og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4. Bruddet medfører avlysningsplikt.»11. oktober offentliggjorde Sykehusinnkjøps direktør Bente Hayes og Helse Vest RHF-direktør Inger Cathrine Bryne at de går mot KOFAs avgjørelse og tildeler onkologianbudet.Få dager etter offentliggjorde MSD at de går til rettslige skritt og begjærer midlertidig forføyning for å stoppe Sykehusinnkjøps avgjørelse om å tildele anbudet.

Legemiddelselskapet MSD begjærte i forrige uke midlertidig forføyning for å stanse Sykehusinnkjøps tildeling av årets anbud på kreftlegemidler. Det skjedde etter at Sykehusinnkjøp HF valgte å se bort fra en uttalelse fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) som konkluderte med at helseforetaket har brutt regelverket for offentlige anskaffelser, og at bruddet medfører plikt til å avlyse anbudet.

Begjæring gir utsettelse

Dagens Medisin stilte forrige torsdag ettermiddag flere spørsmål til administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, Bente Hayes, etter at Sykehusinnkjøp hadde mottatt begjæringen.

– Nå er det rettslig prosess. Vi må lese gjennom begjæringen, og så skal den svares ut, svarte Bente Hayes torsdag ettermiddag.

Nå er det bestemt at deler av onkologianbudet utsettes. Det skriver Hayes i en e-post til Dagens Medisin tirsdag.

– Kontrakter innenfor sammenligningsgruppene som er omfattet av begjæringene vil ikke bli signert i påvente av behandling i domstolen, skriver Hayes. 

Foreløpig utsatt til desember

Hun opplyser at nåværende avtaler som i utgangspunktet varte til 30. september er forlenget til 1. desember 2022.

– På grunn av forsinkelser med anbudsprosessen og mottatte begjæringer, har vi sendt melding til dagens avtaleleverandører om å forlenge avtalene frem til nye avtaler har trådt i kraft.

MSDs begjæring for midlertidig forføyning gjelder ikke hele onkologianbudet, kun de ti sammenligningsgruppene der pembrolizumab (Keytruda) er inkludert.

– Er hele anbudet utsatt eller gjelder dette deler av anbudet? I så fall hvilke deler?

– Det er kun i sammenligningsgruppene som er omfattet av begjæringene at kontrakter ikke blir signert.

Hayes opplyser det ikke er berammet når saken skal behandles for domstolen.  

Uten saker i KOFA og begjæring om midlertidig forføyning ville tildeling av onkologianbudet funnet sted 8. august og oppstart ville vært 1. desember.

Powered by Labrador CMS