"TILFELDIG": – Budsjettforliket i er preget av tilfeldigheter og tiltak som ikke er utredet, mener Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen. Han får støtte av Kjersti Toppe (Sp) som kaller apotekavansen en salderingskrukke. Foto:

Kutter apotekavansen med 41,5 millioner

Betalingen til apotekene kuttes med 41,5 millioner kroner. Dette utgjør en trussel mot folks helse, mener Apotekforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Administrerende direktør Per T. Lund mener regjeringspartienes og Krfs kutt i realiteten er kutt i helsetilbudet til norske pasienter.

– Preget av tilfeldigheter
– Feil bruk av legemidler er en formidabel helseutfordring i Norge. Apotekenes viktigste oppgave er å gi råd og veiledning til pasientene slik at de kan bruke legemidlene riktig. Apotekene bruker store ressurser på å sikre at folk blir friskere og ikke sykere av medisinene sine. Nå sender regjeringspartiene og Krf et tydelig signal om at dette arbeidet skal reduseres. De setter en strek over titusenvis av rådgivningstimer i apotekene, sier Lund til Dagens Medisin.

Det er uholdbart og useriøst Kjersti Toppe (Sp)

– Det er et stort tankekors at alle politikere snakker om at vi må mobilisere alle de hodene og hendene vi kan i helsetjenesten fremover, samtidig som de nå kutter i tilbudet i apotekene.

– Jeg tror ikke finanspolitikerne forstår hva de er i ferd med å gjøre, sier Lund.

Han mener budsjettforliket er preget av tilfeldigheter og tiltak som ikke er utredet, og der konsekvensene ikke er kjent for politikerne.

Lund får støtte av helse- og omrsogskomiteend nestleder Kjersti Toppe (Sp)

– Apotekavansen ser ut til å bli en salderingskrukke for regjeringen og KrF.  Det er uholdbart og useriøst, og skaper uforutsigbarhet for apotek, sier Toppe.

«Innfall»
Lund sier det er umulig å drive en god og forsvarlig helsetjeneste i apotekene «basert på slike innfall».

– 41 millioner kroner dekker personalkostnadene til mer enn 50 apotekansatte, som tilsvarer driften i 7-8 apotek. Det tilsvarer betalingen for apotekenes arbeid med å ekspedere nesten en million reseptpakninger.

– Det er for tidlig å si hva de praktiske konsekvensene blir i apotek, men et så stort bortfall av inntekter må selvsagt få konsekvenser for apotekdriften. Det er nå apotekene legger budsjettene for 2019. Også apotekene må finne inndekning når inntektene faller, sier Lund.  

Powered by Labrador CMS