Fra Helsekonferansen KS 2023 26.1.2023
TREKKER FREM FORSLAG OM ENDRINGER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol trekker spesifikt frem et av forslagene til Apoteklovutvalget i svaret sitt om apoteksøksmålet.

Norsk nettapotek går til sak for å få fortsette praksisen – i Sverige vurderes innstramming

I et svar på spørsmål om nettapoteket Farmasiets søksmål mot staten, viser helseministeren til at svenskene vurderer innstramminger.

Publisert

Nettapoteket Farmasiet har varslet at det går rettens vei med mål om å få lov å fortsette å levere ut legemidler på samme måte som de har gjort i flere år.

Bakgrunnen er en konflikt med Statens legemiddelverk om hvorvidt det er lovlig at apoteket leverer reseptfrie legemidler i ulåste postkasser. Legemiddelverket mener dette ikke er lovlig og har krevd at praksisen oppfører.

Nettapoteket har stoppet praksisen, men samtidig gått til sak mot staten for å få prøvd spørsmålet rettslig.

I forrige uke brakte Bård Hoksrud saken inn på Stortinget. Stortingsrepresentanten ville vite om regjeringen vil «rydde all tvil av veien» når det gjelder om nettapoteket har brutt loven eller ei.

Det fikk han ikke svar på, men i sitt svar opplyser helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at hun er informert om stevningen.

Svenskene vurderer å stramme inn

Statsrådens svar nyanserer bildet FrP-eren tegnet opp i sitt spørsmål på flere punkter.

Hoksrud viste i sitt spørsmål til at levering av reseptfrie legemidler via post har vært vanlig i Sverige i lang tid. Men i svaret fra Kjerkol viser hun til at svenskene vurderer å stramme inn ordningen.

Kjerkol skriver at hun er kjent med at svenske myndigheter høsten 2022 sendte forslag til ny forskrift om «distanshandel» på høring og at det i forslaget «blant annet er foreslått å stille krav om at apoteket må sørge for at mottakerens identitet kontrolleres før utlevering av legemidlet».

Forslaget som statsråden viser til, ble sendt ut på høring før jul i fjor og møtte kraftige protester fra bransjen, ifølge en artikkel i svenske Dagens Nyheter i januar i år.

– Det tragiske er at det er et slag mot landsbygden og folk som er syke og eldre, sier Pär Svärdson, gründer av nettapoteket Apotea, i et sitat som er gjengitt i svenske Dagens Medisin.

LUA-ordningen

  • Det er lov til å selge utvalgte reseptfrie legemidler utenfor apotek. Det vil si i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner.
  • Målet med LUA-ordningen er å bedre tilgjengeligheten til velkjente reseptfrie legemidler og gi priskonkurranse mellom apotek og andre utsalgsteder, ifølge SLV.
  • Dette er listen over legemidler som selges gjennom LUA-ordningen.
  • Enkelte legemidler tillates solgt gjennom selvvalg. Dette skjer etter en risikobasert vurdering.
  • Kilde: SLV

Et kjernespørsmål i diskusjonen er om nettapotekenes utleveringspraksis kan føre til at legemidler kan komme på avveier.

Svärdson påpeker overfor avisen at det svenske legemiddelverket kun baserer seg på historier om bortkomne legemidler og ikke faktiske tall på hvor ofte det forekommer.

Legemiddelverket i Sverige svarer på sin side at hvert tilfelle hvor en kunde ikke får sine bestilte legemidler er alvorlig.

Et fåtall legemidler kunder kan plukke selv

Bård Hoksrud viste også i sitt spørsmål til at flertallet av reseptfrie legemidler kan kjøpes gjennom LUA-ordningen og derfor er tilgjengelig i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Og at flere av legemidlene, etter at det er foretatt en risikovurdering, kan stå fremme til selvvalg.

«I praksis aksepterer helsemyndighetene større risiko for feilutlevering i dagligvare eller fysisk apotek, enn det gjøres ved nettsalg», hevdet politikeren.

Helseministeren har en annen forståelse av virkeligheten:

«Et mindre antall reseptfrie legemidler er tillatt solgt utenom apotek (LUA-ordningen), og et fåtall av disse er igjen tillatt å plassere i selvvalg», skriver hun i sitt svar.

Kjerkol skriver at det for eksempel ikke er slik at smertestillende legemidler, nesespray mot tett nese ved forkjølelse og angrepiller kan plasseres i selvvalg. Hun viser også til at det er strenge krav til legemidlene som kunder selv kan plukke med seg. De skal ikke være tilgjengelige for mindreårige og plasseres derfor minimum 1,40 meter opp fra gulvet og skal i størst mulig grad være plassert under oppsyn av betjeningen.

Skuffet over svaret

– Vi kunne ønsket oss et tydeligere svar fra statsråden, sier administrerende direktør Elisabeth Haug i Farmasiet til Dagens Medisin.

Elisabeth Haug i Farmasiet
Elisabeth Haug i Farmasiet

Hun mener at helseministeren burde ha benyttet sjansen til å utdype om det eksisterende regelverket. Nettapoteket mener at deres praksis ligger innenfor rammene for dagens regler ettersom det foreligger rutiner for å dokumentere levering til det stedet kunden selv har oppgitt.

Ved starten av året mottok helse- og omsorgsministeren en offentlig utredning om apotekenes fremtid. Apoteklovutvalget ble ledet av Tore Bråthen, professor ved Handelshøyskolen BI, og kom blant annet med en rekke forslag for å legge bedre til rette for nettapotek. Høringsfristen gikk ut mandag.

Ingvild Kjerkol trekker spesifikt frem et av forslagene til utvalget i svaret sitt til FrP-eren.

I dag gjøres det ikke forskjell på ulike legemidler når det vurderes hva som er forsvarlig forsendelse og utlevering.

Et flertall i utvalget mener at det bør åpnes for konkrete risikovurderinger for hvert enkelt legemiddel basert på legemidlets bruksområde, og at forsvarlighetskravet ikke bør innebære en nullaksept for risiko.

«Utvalgets forslag vil følges opp på egnet måte i tiden fremover», avslutter Kjerkol kort i sitt svar.

– Utydelig og svakt

Elisabeth Haug i Farmasiet er positiv til at forslaget fra Apoteklovutvalget løftes frem av statsråden, men mener at det er dagens regler som er relevante for uenigheten mellom firmaet, SLV og Apotekklagenemnda.

– Vi synes det er utydelig og svakt at det vises til mulig fremtidig regelverk. Her har ministeren en mulighet til å påvirke sektoren uten at det krever regelverksendringer, sier apoteklederen.

– Forslaget om differensiering handler om flere ting enn LUA-utvalget, som risiko knyttet til forsendelse, temperatur og potensiale for feilbruk. For LUA-utvalget er det allerede tatt stilling til risiko.

Farmasiet mener at nettapoteket er forskjellsbehandlet sammenlignet med for eksempel dagligvarebutikker.

– Hvis du kan ha fluortabletter stående i hylla på butikken, men ikke sende dem i til kundens postkasse, så trenger jeg en bedre forklaring på hvorfor.

Helseministeren viser kun til det ene forslaget fra Apoteklovutvalget i sitt svar. Er det et hint om hva ministeren akter å gjøre med apotekene i det videre?

Det tror ikke administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen, hvor Farmasiet er medlem.

– Jeg oppfatter ikke dette som annet enn en henvisning til at dette er et av flere forslag som ligger på bordet. Dette ligger det til Legemiddelverket å vurdere.

Lund opplyser videre at han ikke har noen kommentar til selve søksmålet.

Powered by Labrador CMS