AVLYSTE OPERASJONER: – Ikke engang vikarbyråene greier å hjelpe oss ut av knipa, forteller Kirsten Kjelstrup, avdelingsleder ved anestesiavdelingen ved UNN i Tromsø.

Foto: OPIN/UNN

Har avlyst 32 operasjonsdager på seks uker på grunn av mangel på anestesileger

– At operasjonskapasiteten er begrenset av anestesilegekapasitet, har vi aldri opplevd tidligere.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette sier Kirsten Kjelstrup, anestesioverlege og avdelingsleder ved Anestesilegeavdelingen UNN Tromsø. De siste seks ukene har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) måttet avlyse 32 operasjonsdager fordi de ikke har nok anestesileger.

(Dagens Medisin skrev først at det var 25 operasjonsdager, men etter en ny gjennomgang forteller Kjelstrup søndag kveld at det altså dreier seg om 32 avlyste operasjonsdager)

Det blir ikke mange tellekanter i skapet den dagen vi får tilsyn fra Fylkeslegen, for å si det sånn Kirsten Kjelstrup

Dette utgjør anslagsvis et sted opp mot 100 operasjoner, ifølge Kjelstrup.

Dagens Medisin skrev fredag at 11 ledere ved anestesiavdelinger ved sykehus i hele Helse Nord har varslet det regionale helseforetaket om anestesilege-mangelen de nå opplever.

På spørsmål til Helse Nord om hvordan de stiller seg til dette, sa fagdirektør Geir Tollåli at de er «oppmerksom på utfordringen med rekruttering av spesialister til flere vaktlinjer innen akuttmedisin», og videre:

– Den store satsingen på prehospitale spesialisthelsetjenester må balanseres opp mot behov for spesialister inne i sykehusene, viste Tollåli til, og sa også at saken er drøftet på et fagsjefmøte i Helse Nord 7. januar i år.

Men dette svaret er Kirsten Kjelstrup ikke spesielt fornøyd med. Hun var blant de 11 anestesilederne som varslet Helse Nord.

– Det er gledelig at Helse Nord har satt denne saken på dagsordenen, og fagdirektør Tollåli har helt rett når han sier at behov for spesialister prehospitalt må ses i sammenheng med behovet for anestesileger intrahospitalt.

– Problemet er at man ikke foretok denne avveiingen da den prehospitale utbyggingen ble besluttet, sier Kjelstrup.

Helikopterbaser rekrutterer
Hun viser til at helikopterbasene naturlig nok rekrutterer flere erfarne spesialister fra lokalsykehusene i regionen.

– Inkludert ved UNN Tromsø, noe vi er stolte av - men jeg legger ikke skjul på at vi strever med å tette hullene i arbeidsstokken.

– I løpet av de siste seks ukene har vi måttet trekke ned elektiv operasjonskapasitet med totalt 32 operasjonsdager på grunn av anestesilegemangel. Det at operasjonskapasiteten er begrenset av anestesilegekapasitet har vi aldri opplevd tidligere, sier Kjelstrup.

Heller ikke under den første covid-bølgen så de tilsvarende, ifølge Kjelstrup.

– Og da er naturligvis alle oppgaver som kan skyves på satt til side, altså fagutvikling og forskning. Jeg ser med bekymring på at leger i spesialisering (LIS) ikke får de fordypningsdagene de har krav på, og at spesialistene våre strekker seg langt for å få gitt pasientene forsvarlig intensivbehandling, smertebehandling og anestesi.

– Prisen for å utsette vedlikeholdsoppgavene for lenge, kan bli svært høy: Det blir ikke mange tellekanter i skapet den dagen vi får tilsyn fra Fylkeslegen, for å si det sånn, fortsetter Kjelstrup.

Helse Nord-fagdirektør Tollåli viste også til at saken skal settes inn i en større regional budsjettsammenheng i forbindelse med arbeidet med økonomisk langtidsplan 2021–2024.

Men Kjelstrup beroliges ikke av dette, sier hun:

– Vi trenger en korttidsplan. Den største utfordringen vår nå er at det ikke finnes nok anestesiologer til å bemanne drift- og beredskapsoppgavene våre. Ikke engang vikarbyråene greier å hjelpe oss ut av knipa.

Hun forteller at kolleger melder om at det ikke er bærekraftig å jobbe slik de nå arbeider, og forteller at dette er meldinger fra kolleger i hele regionen.

–  Dette var tilbakemeldingene da jeg snakket med dem i forbindelse med forberedelsene til fagsjefmøtet. Helse Nord må skjønne at det er et samstemt anestesilegekollegium, prehospitalt og intrahospitalt, som varsler om en kritisk mangel på spesialister i Nord-Norge – ikke om flere år, men nå, avslutter Kjelstrup.

Powered by Labrador CMS