Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

VIL ØKE KAPASITETEN: - Det tar minst 10 år fra en LIS starter på sitt spesialiseringsløp til hen kjenner seg trygg på å være alene på vakt på lokalsykehus eller helikopterbase, skriver 11 ledere ved anestesiavdelinger i Nord-Norge, blant andre Rolf Arne Iversen ved UNN Harstad.

Foto: Øivind Arvola

Krever økt anestesi-kapasitet i nord

Det må utdannes flere anestesiologer i nord, mener ledere for anestesiavdelinger på sykehus i hele regionen.

Publisert: 2021-03-26 — 08.57

Rolf Arne Iversen, avdelingsoverlege ved anestesi- og operasjonsavdelingen UNN Harstad og ti legekolleger fra sykehusene i hele Nord-Norge, krever økt anestesilege-kapasitet.

–  Hastigheten på etablering går raskere enn vår mulighet til å rekruttere lokalt. Vi savner reell medvirkning og overordnede strategier for hvordan vi skal lykkes med å etablere en bærekraftig og robust anestesilegestand i Helse Nord, skriver de i et saksfremlegg til Helse Nord-styret. 

–  Det er en kjensgjerning at det viktigste virkemidlet for å bygge stabile fagmiljøer i Nord-Norge er gjennom utdanning og spesialisering av leger, skriver de.

Videre peker legene på at etter utdanningsreformen for leger i spesialisering (LIS), så ligger ansvaret for spesialistutdanningen til RHF-et:

– Det innebærer etter vårt syn ikke bare å sørge for at utdanningen kan tilbys i regionen, men også å sørge for at utdanningstakten henger sammen med framskrevet behov.

De anbefaler nå at utdanningskapasiteten for leger i spesialisering i anestesiologi i Helse Nord økes med minimum 20 stillinger.

Å tilføre nye stillinger til universitetssykehus og lokalsykehus vil både øke utdanningstakten, og gi bedre rekruttering av faste overleger til lokalsykehus. Dette vil også bygge et stabilt og sterkt fagmiljø for anestesiologi, akuttmedisin og beredskap i regionen, mener de.

De 11 lege-lederne framholder i brevet at den akuttmedisinske beredskapen for befolkningen i Nord-Norge er bygget ut i høyt tempo i form av nye helikopterbaser.

–  Fagmiljøet savner å bli invitert til en diskusjon om prioritering og ressursbruk som utbyggingen medfører. Dessuten mangler det en bærekraftig plan for rekruttering av anestesileger. Det tar minst 10 år fra en LIS starter på sitt spesialiseringsløp til hen kjenner seg trygg på å være alene på vakt på lokalsykehus eller helikopterbase, skriver de.

På spørsmål til Helse Nord-direktør Cecilie Daae, om hvordan hun stiller seg til anbefalingen fra fagfolkene, svarer  fagdirektør Geir Tollåli at saken ble drøftet i fagsjefmøtet i Helse Nord 7. januar i år:

–  Helse Nord er oppmerksom på utfordringen med rekruttering av spesialister til flere vaktlinjer innen akuttmedisin. Den store satsingen på prehospitale spesialisthelsetjenester må balanseres opp mot behov for spesialister inne i sykehusene. Saken skal settes inni en større regional budsjettsammenheng i forbindelse med arbeidet med økonomisk langtidsplan 2021–2024, sier Tollåli.

Økonomisk langtidsplan legges fram for styret i Helse Nord RHF i juni.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!