ROBUST: Det nye ambulanseflyet er samme modell som Babcock allerede drifter på Gardermoen. – At vi nå får to jetfly i den norske flåten gir enda større robusthet med hensyn til både det tekniske og personell, sier Ronny Repvik, daglig leder i Babcock Norge.

Foto: BSAA

Babcock fikk EU-kontrakt - helt uten konkurranse

Babcock Scandinavian Air Ambulance, som allerede leverer ambulanseflytjenester i Norge, utvider stallen med et nytt jetfly som skal styrke beredskapen i hele EU. Oppdraget fikk de uten konkurranse fra andre.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Jetflyet, som er av typen Cessna C680A Latitude, skal stasjoneres i Tromsø. Bakgrunnen er oppdraget Norge har fått av EU om transport av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer.

– Vi gleder oss til å innlemme et nytt jetfly i tjenesten, og er stolte over at vi på denne måten får være med på å utvikle ambulanseflytjenesten i Norge ytterligere. I og med at flyet vil bli stasjonert i Tromsø, vil spesielt beredskapen i Nord-Norge og på Svalbard styrkes. Vi er også stolte over at vi gjennom driften av det nye flyet får bidra til å styrke EUs beredskap, sier Marius Hansen, daglig leder i Babcock Norden, i en pressemelding.

Avtalen som er inngått mellom Norge og EU innebærer at EU fullfinansierer tilbudet i perioden 2021-2026, en samlet ramme på cirka 60 millioner euro. 

Luftambulansetjenesten HF fikk oppdraget med å lede et prosjekt som skulle utrede og anbefale anskaffelsesstrategi, estimere kostnader og avklare hvordan disse skal fordeles mellom EU og de regionale helseforetakene, samt utarbeide et faglig konsept og anbefale plassering av flyet.

Avtale uten konkurranse
Luftambulansetjenesten HF valgte å inngå avtalen med Babcock Scandinavian Air Ambulance om EU-flyet - uten å kunngjøre verken en ordinær konkurranse eller en hasteanskaffelse:

– Oppdraget er å ha ambulanseflyet i drift allerede i slutten av dette året. Det har vært vurdert å gjennomføre en ordinær anbudskonkurranse, gjennomføre en hasteanskaffelse med konkurranse fra flere aktører eller å utvide avtalen med eksisterende avtalepart. Å gjennomføre en ordinær anskaffelse har vært vurdert å ta for lang tid både for å gjennomføre anskaffelsen og tiden potensielle tilbydere trenger fra kontrakt er tildelt til de skal være operative, forklarer Øyvind Juell, administrerende direktør i LAT HF, ifølge en nyhetssak på HF-ets egne nettsider. 

Siden oppdraget hastet, valgte Luftambulansetjenesten i samråd med sine eiere, å gå for å utvide dagens avtale med Babcock til også å gjelde ambulansejetfly for EU.

Å gjennomføre en ordinær anskaffelse har vært vurdert å ta for lang tid. Øyvind Juell

Dette ble kunngjort i markedet i en såkalt intensjonskunngjøring. Ingen markedsaktører hadde innsigelser til dette.

– Å ha samme leverandør av ambulanseflytjenester i hele landet er gunstig av flere årsaker. Blant annet gir det en mer robust tilgang på mannskap ved sykdom og annet fravær. Babcock er en for oss en kjent ambulanseflyleverandør som vi vet leverer kvalitet på sine tjenester og systemer, sier Juell.

Avtalen mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Norden innebærer en komplett operasjon av jetfly, bemanning, teknisk vedlikehold og trening. Dette inkluderer kontinuerlig drift; hele døgnet, hele året.

Smitteflyets skjebne usikker
Som Dagens Medisin omtalte i begynnelsen av desember, har et ombygd Widerøe-fly, med EpiShuttle-kuvøser og mannskap, kostet 45 millioner kroner siden det sto i beredskap i mars. I perioden mars til og med oktober har det bare hatt seks oppdrag.

Tillitsvalgte har reagert på ressursbruken og prislappen, samt det faktum at kuvøsene ikke får plass i et vanlig ambulansefly og at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ikke mener det er nødvendig med bruk denne typen kuvøser ved transport av koronapasienter.

Avtalen med Widerøe ble besluttet sagt opp av de fire regionale helsedirektørene før jul, men har har vært i bereskap ut oppsigelsestiden. I AD-møtet før jul ble det åpnet for at Widerøe-flyet kunne stå i beredskap inntil en permanent ressurs var på plass. 

Babcock antar at ambulansejetflyet vil være i drift i slutten av 2021.

På spørsmål fra Dagens Medisin til LAT HF om hva som nå skjer med det påkostede Widerøe-flyet, svarer kommunikasjonsrådgiver Elin Åsbakk Lind:

– Widerøe-flyets beredskap ble terminert 31.1.2021 og det er derfor ikke i beredskap nå. Om flyet kan være aktuelt framover vet vi ikke per nå.

Større robusthet
Det nye ambulanseflyet er samme modell som Babcock allerede drifter på Gardermoen.

– Vi er veldig fornøyde med ambulansejetflyet på Gardermoen. Det har fungert godt som en del av ambulanseflytjenesten i Norge siden oppstarten i juli 2019. At vi nå får to jetfly i den norske flåten gir enda større robusthet med hensyn til både det tekniske og personell, sier Ronny Repvik, daglig leder i Babcock Norge.

– Koronapandemien har vist hvor viktig EU er for Norge. Vi samarbeider tett for å håndtere pandemien, og om å bygge opp viktige beredskapsfunksjoner for fremtiden. Jeg er svært glad for at Norge kan bidra med sin ekspertise med et ambulansefly for transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer. Flyet gir økt beredskap i Norge når det ikke brukes på oppdrag i Europa og styrker ambulanseflytilbudet i Nord-Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Dette er RescEU

  • RescEU er en del av EUs ordning for sivil beredskap, og har som mål å styrke beskyttelsen av borgere mot katastrofer samt håndteringen av nye risikoer.
  • Dette inkluderer en flåte med brannslukningsfly og helikoptre, medisinske evakueringsfly, samt et lager med medisinsk utstyr og feltsykehus som kan brukes i medisinske nødsituasjoner, og ved kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske hendelser.
Powered by Labrador CMS