Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MIDLERTIDIG LØSNING: Kuvøsene som ble kjøpt inn av Helse Nord passer ikke inn i ambulanseflyene. Derfor måtte man bygge om et Widerøe-fly som har stått i beredskap siden mars. Nå er kontrakten sagt opp, men flyet kan bli en midlertidig løsning på EUs behov for smittetransport. 

Foto: Luftambulanseavdelingen/Universitetssykehuset Nord-Norge

Nytt håp for omstridt smittefly

Norge fikk oppdraget fra EU om å etablere et ambulansefly for transport av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer. Det kan bety at det mye omtalte «smitteflyet» fra Widerøe får bli i beredskap inntil ny løsning er på plass.  

Publisert: 2021-01-07 — 11.19
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Som Dagens Medisin skrev i juni, har EU forsterket og styrket sin katastrofeberedskap, blant annet gjennom prosjektet «rescEU», som har som mål å i større grad kunne beskytte innbyggerne mot katastrofer, samt håndtere nye risikoer.

LES OGSÅ
Norge skal levere smittefly til EU

Norge fikk oppdraget fra EU og avtalen som er inngått innebærer at EU fullfinansierer tilbudet i perioden 2021-2026, en samlet ramme på cirka 60 millioner euro.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt de fire regionale helseforetakene (RHF) i oppdrag å etablere et permanent jetfly i tråd med spesifikasjoner i avtalen mellom Helsedirektoratet og EU.

Ledet av Luftambulansetjenesten
I møtet mellom de fire administrerende direktørene i helseregionene før jul, ble Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) gitt i oppdrag å lede et prosjekt, med bidrag fra ambulanseflymiljøene i alle de regionale helseforetakene, CBRNE-senteret ved Oslo univeritetssykehus (OUS) og Helsedirektoratet.

Prosjektgruppen skal blant annet utrede og anbefale anskaffelsesstrategi, estimere kostnader og avklare hvordan disse skal fordeles mellom EU og RHF-ene, samt utarbeide et faglig konsept og anbefale plassering av flyet, fremgår det av møtereferatet. 

Midlertidig løsning
Som Dagens Medisin omtalte i begynnelsen av desember, har det ombygde Widerøe-flyet, med EpiShuttle-kuvøser og mannskap, kostet 45 millioner kroner siden det sto i beredskap i mars. I perioden mars til og med oktober hadde det seks oppdrag.

LES OGSÅ
Smitteflyet har kostet 44, 7 millioner kroner. Er brukt seks ganger på åtte måneder

I nevnte AD-møte ble det bestemt at kontrakten om at leie av et ombygd Dash-8 fly til transport av covid-19-pasienter skal sies opp.

– Vi anser at vi har tilfredsstillende kapasitet til slik transport i den aktuelle situasjonen», utdypet Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge til Dagens Medisin. 

Men i listen over hva prosjektgruppen skal utrede for rescEU-ressursen, fremgår det også at det også skal vurderes en eventuell midlertidig bruk av dagens innleide fly fra Widerøe for smittevern i EU-programmet frem til ny ressurs er på plass.

Må dekkes av EU
Det er bevilget fem millioner euro fra EU for første år av avtalen til å dekke forberedelser, trening, utgifter til anskaffelse av fly og medisinsk teknisk utstyr og lignende.

De administrerende direktørene forutsetter at kostnadene ved prosjektet dekkes av disse midlene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!