ALIS: Et av tiltakene som har blitt pekt på for å få flere leger til å bli fastleger, er avtaler som gir leger mulighet til å spesialisere seg i allmennmedisin. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

ALIS: Et av tiltakene som har blitt pekt på for å få flere leger til å bli fastleger, er avtaler som gir leger mulighet til å spesialisere seg i allmennmedisin. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Lyser ut 225 millioner kroner til ALIS

Helsedirektoratet tilbyr støtte til kommuner som vil opprette ALIS-avtaler med leger.

Publisert

Dårlig rekruttering har over tid vært et problem for fastlegeordningen. Et av tiltakene som har blitt pekt på for å få flere leger til å bli fastleger, er såkalte ALIS-avtaler. 

ALIS står for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS) og gjennom ALIS-avtaler kan leger få faste opplæringsstillinger for å bli spesialister i allmennmedisin.

Skal dele ut over 200 millioner
Nå lyser Helsedirektoratet ut 225 millioner kroner i tilskudd til kommuner som ønsker å inngå ALIS-avtaler med leger. Tilskudd skal gå til å dekke kommunenes merkostnader som følge av avtalene.

– Vi må få flere unge leger til å velge fastlegeyrket og spesialisering i allmennmedisin. Ett viktig tiltak er å styrke ALIS-ordningen, uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Kraftig økning i antall tilskudd
Tall fra Helsedirektoratet viser at antall utbetalte tilskudd til ALIS-avtale økte fra 71 i 2020 til 564 i 2021.

ALIS-ordningen en nasjonal ordning fra 1. januar i år.

– ALIS skal gi økt trygghet og økonomisk forutsigbarhet for unge leger som spesialiserer seg i allmennmedisin, og dermed gjøre mer attraktivt å starte som fastlege, sier helseministeren.

Powered by Labrador CMS