ALIS: Et av tiltakene som har blitt pekt på for å få flere leger til å bli fastleger, er avtaler som gir leger mulighet til å spesialisere seg i allmennmedisin. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Lyser ut 225 millioner kroner til ALIS

Helsedirektoratet tilbyr støtte til kommuner som vil opprette ALIS-avtaler med leger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dårlig rekruttering har over tid vært et problem for fastlegeordningen. Et av tiltakene som har blitt pekt på for å få flere leger til å bli fastleger, er såkalte ALIS-avtaler. 

ALIS står for leger i spesialisering i allmennmedisin (ALIS) og gjennom ALIS-avtaler kan leger få faste opplæringsstillinger for å bli spesialister i allmennmedisin.

Skal dele ut over 200 millioner
Nå lyser Helsedirektoratet ut 225 millioner kroner i tilskudd til kommuner som ønsker å inngå ALIS-avtaler med leger. Tilskudd skal gå til å dekke kommunenes merkostnader som følge av avtalene.

– Vi må få flere unge leger til å velge fastlegeyrket og spesialisering i allmennmedisin. Ett viktig tiltak er å styrke ALIS-ordningen, uttaler helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Kraftig økning i antall tilskudd
Tall fra Helsedirektoratet viser at antall utbetalte tilskudd til ALIS-avtale økte fra 71 i 2020 til 564 i 2021.

ALIS-ordningen en nasjonal ordning fra 1. januar i år.

– ALIS skal gi økt trygghet og økonomisk forutsigbarhet for unge leger som spesialiserer seg i allmennmedisin, og dermed gjøre mer attraktivt å starte som fastlege, sier helseministeren.

Powered by Labrador CMS