AKUTTSENTERET: Innflytting til det nye akuttsenteret var i november 2021. Akuttsenteret består av akuttmottak og avklaringsenhet som har 28 senger.

Foto: Ellen Holtan Folkestad/Sykehuset i Vestfold

– Jeg kan forsikre om at ledelsen tar situasjonen på alvor

– Å løse utfordringene ved akuttsenteret er svært høyt prioritert og vi ønsker å innføre tiltak raskt, sier Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at Legeforeningen ved Sykehuset i Vestfold (SIV) den 12. januar sendte en bekymringsmelding om pasientsikkerheten i sykehusets nye akuttsenter.

Foretakstillitsvalgt ved sykehuset uttalte til Dagens Medisin at det etter deres syn ikke gis forsvarlig helsehjelp på sykehusets nye akuttsenter.

Tillitsvalgte ved sykehuset, Andreas Aass-Engstrøm, foretakstillitsvalgt Yngre legers forening, og Ellen Holtan Folkestad, foretakstillitsvalgt Overlegeforeningen, uttalte til Dagens Medisin at de er positive til forslag til tiltak for å forbedre situasjonen på akuttsenteret ved sykehuset, og snarlig gjennomføring av dem. Men de er forundret over at tillitsvalgte eller fagansvarlig overlege i akuttsenteret er blitt involvert i forslagene til tiltak.

– Å ikke bli lyttet til når vi nå varsler, styrker ikke tilliten, uttalte Folkestad.

Statsforvalteren har opprettet tilsynssak mot sykehuset og hadde fredag et første arbeidsmøte med sykehuset.

Les også: Leger om nytt akuttsenter: – Uforsvarlig

Fylkeslege om tilsynssak mot SIV: – Vi ønsker rask saksbehandling

– Tiltakene har vært på høring i organisasjonen
Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, sier til Dagens Medisin at situasjonen ved akuttsenteret er høyt prioritert.

– Å løse utfordringene ved akuttsenteret er svært høyt prioritert og vi ønsker å innføre tiltak raskt. Tiltakene som er foreslått er utarbeidet i samarbeid med akuttsenteret og har vært på høring i organisasjonen. Vi vil følge utviklingen tett og tiltakene vil bli evaluert for å se om de har ønsket effekt.

Kinserdal sier de fremdeles ønsker tett dialog med tillitsvalgte i det videre arbeidet.

– Jeg kan forsikre om at ledelsen tar situasjonen på alvor.

– Akuttsenteret er tilført flere sykepleierårsverk
Tillitsvalgte ved sykehuset uttalte onsdag at de ikke kan se at de forslåtte tiltakene er tilstrekkelige for å løse utfordringene akuttsenteret står i, og at i forslag til tiltak er kun én ekstra sykepleierressurs tilført.

Akuttsenteret består av et akuttmottak og en avklaringsenhet.

Les også: – Å ikke bli lyttet til når vi varsler, styrker ikke tilliten

– Den tilstøtende sengeposten «akuttavklaring» har blitt større enn tidligere, har fått flere senger og større bemanning som er tatt fra sykehusets øvrige sengeposter. Sykepleierbemanningen til å ta imot pasienter i selve akuttmottaket er derimot uendret, uttalte Folkestad.

Kinserdal sier det i det nye akuttsenteret er en økning når det gjelder sykepleierårsverk.

– Sammenlignet med det gamle akuttmottaket er det i det nye akuttsenteret til sammen en økning på 17,5 sykepleieårsverk, inkludert assistenter med logistikkoppgaver, tre leger og en helsesekretær. Samtidig har oppgavene økt.

De tillitsvalgte uttalte også at Legeforeningen og Sykepleierforbundet ved sykehuset gjentatte ganger har oppfordret til å kun lyse ut hele stillinger, ikke deltid.

– Det jobbes med rekruttering og de stillingene som nå er lyst ut vil kunne tilbys i 100 prosent stilling ved uønsket deltid, sier Kinserdal.

Powered by Labrador CMS