En iPad er akuttmottaket i Ålesunds nye tolk og den er alltid tilgjengelig, forklarer intensivsykepleier og prosjektleder Kjetil Bjørdal.

Foto:

App hjelper akuttmottaket å kommunisere raskt med fremmedspråklige pasienter

Det kan ta tid å skaffe tolk. Med hjelp fra en app kan helsepersonell i løpet av sekunder kommunisere på pasientens språk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helsevesenet bruker ofte tolker for å forstå fremmedspråklige pasienter som ikke klarer å kommunisere på norsk eller engelsk. Med flyktningstrømmen fra Ukraina øker behovet.

Det kan ta tid både å skaffe tolk og å flytte pasienten til rom der det er telefon og høytaler. Akuttmottaket i Ålesund har lenge ønsket å finne en sikrere og smidigere måte å ta imot disse pasientene, og samtidig redusere kostnadene knyttet til bruk av eksterne tolker.

​Nå har de tatt i bruk mobilapplikasjonen «Care To Translate» (CTT). Erfaringene så langt er gode, ifølge en nyhetsmelding fra Helse Møre og Romsdal.

– Mediantiden for å skaffe tolk ligger på 36 minutter, og det er ikke alltid at det er en som er tilgjengelig. Mediantiden for oppstart av applikasjonen er på 26 sekunder. Det sier seg selv at det er en stor forskjell, spesielt i akutte situasjoner, sier intensivsykepleier Kjetil Bjørndal, som er prosjektleder for utprøving av CTT i regionen, i meldingen.

Det gir både de som jobber på akuttmottaket og pasientene en stor trygghet å kunne kommunisere umiddelbart, forklarer han.  

Aktuelt: Fastleger brukte tolk i én av ti samtaler med innvandrerpasienter

Forhåndsinnspilt innhold
Appen gir behandlerne forhåndsinnspilte setninger, fraser og spørsmål som både de og pasienten bruker på en mobil enhet.

Den har også skreddersydde spillelister tilpasset ulike situasjoner, og gir mulighet til å lage egne spillelister basert på ulike behov. I akuttmottaket har de blant annet laget spillelister som passer til systematiske prosedyrer de følger.

Appen er også tilpasset for å gi pårørende nødvendig informasjon i møte med helsepersonell.

Ingen risiko for data på avveie
Sikkerheten ved bruk av appen er nøye gjennomgått, og den er klarert for bruk i helsevesenet.

– Applikasjonen bruker ikke tale-oversetting, som lagrer informasjon på eksterne servere. Med et bibliotek av forhåndsinnspilt innhold er det ingen risiko for data på avveie, sier Bjørdal i meldingen.

Nå har også de tre andre akuttmottakene i Møre og Romsdal fått tilgang på appen. De skal være med å evaluere den i prøveprosjektet.

St. Olavs hospital i Trondheim har tatt kontakt med akuttmottaket i Ålesund og forhørt seg om erfaringene.

Helse Sør-Øst RHF har etablert et regionalt prosjekt for å anskaffe og implementere et liknende digitalt oversettelsesverktøy. Planen er at dette skal kunne kjøpes av alle helseforetakene i landet og være klart i løpet av våren 2022.

Korrigert: I første versjon av denne saken sto det at Oslo universitetssykehus sikter på å ta i bruk «Care To Translate» i 2023. Det stemmer ikke da prosjektet ikke har valgt leverandør ennå. 

Powered by Labrador CMS