DRAMMEN-SYKEHUS: I akuttmottaket på Drammen sykehus er det etablert et eget lag, «Silver team», for å ta imot de eldste pasientene som kommer inn. Foto: Vestre Viken HF

Foto:

Drammen sykehus har etablert spesialteam for de eldste pasientene

I akuttmottaket på Drammen sykehus tar spesialteamet «Silver team», bestående av to leger, hvorav en er spesialist i akuttmedisin, en sykepleier og en bioingeniør, imot pasienter som er 65 år og eldre.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

UMIDDELBART: – Nå får disse pasientene møte et team umiddelbart, og det går kortere tid til vi får avdekket forutforliggende årsaker, sier Jørn Einar Rasmussen, seksjonsoverlege og leder av akuttmottaket ved Drammen sykehus. Foto: Vestre Viken HF

Målet med «Silver team» er å gi raskere behandling og avklaring, tidligere smertelindring og at høyere kompetanse kommer inn tidligere, som igjen kan føre til økt overlevelse og mindre plager når akutt del av skade eller sykdom er over. Samt avdekke bakenforliggende årsaker til fall og traumer.

– Teamet ble etablert 1. mars i år. Det er ikke et prosjekt, vi går ikke tilbake til hvordan vi hadde det tidligere, sier Jørn Einar Rasmussen, seksjonsoverlege og leder av akuttmottaket ved sykehuset.

Rasmussen forteller at denne pasientgruppen tidligere kunne bli liggende i korridor i påvente av undersøkelse.

– Nå får disse pasientene møte et team umiddelbart, og det går kortere tid til vi får avdekket forutforliggende årsaker.

Nå skal teamet studere eget arbeid.

– Vi ønsker å gjøre mer ut av det vi nå har etablert. Vi skal nå studere og gjøre målinger av resultatene av det vi gjør, og vise forskjeller med og uten teamet.

– Viktig å undersøke eventuelle tilleggstilstander

Rasmussen forteller at noe av det de undersøker er om det lønner seg å gi medikamenter tidlig for å forhindre blødninger, og om tidlig smertelindrende behandling vil kunne forebygge delir. Ifølge Store norske leksikon kan man hos eldre med hoftebrudd se delirium i opptil 40 prosent av tilfellene, og nesten like hyppig ved hjerneslag.

– Det viktigste med dette er at eldre, med det som blir sett på som banale skademekanismer, får like god behandling som unge med andre traumatiske skader som fanges opp av våre regionale traumekriterier.

– Det er viktig å undersøke eventuelle tilleggstilstander som for eksempel hjerneblødning, infeksjon, arytmi eller annet, som kan være årsaken til fall og et eventuelt hoftebrudd eller hodeskade.

Rasmussen forteller at hodeskade har vist seg å være den hyppigste alvorlige skaden ved fall fra egen høyde, og at det også er den vanligste dødsårsaken i denne sammenheng.

– Det er også grunnen til at spesialist i akuttmedisin leder arbeidet. Akuttleger har et bredt spesialfelt som egner seg til dette arbeidet.

– Ofte er det unge og uerfarne leger som møter disse pasientene, de blir liggende i korridorene å vente på leger og skikkelig undersøkelse. De blir rett og slett stelt for dårlig med, sier Rasmussen.

Akuttlegene tok initiativet

– Hvordan kom dette på plass?

– Det var et initiativ fra oss akuttleger i akuttmottaket etter å ha lest TARN-rapporten «Major trauma in older people» fra 2017 om hvordan det står til i Storbritannia, som jeg fikk oversendt fra min sjef.

– Leser du den og årsrapporten til NKT-traume, forstår man hvor stemoderlig disse pasientene behandles.

TARN-rapporten viste at det er mindre sannsynlig for eldre mennesker med alvorlig skade å bli ført til traumesenter for spesialistbehandling sammenlignet med yngre voksne. Årsaken til det beskrives i rapporten å være vanskeligheten med å identifisere større skade hos eldre mennesker «på stedet».

Årsrapport til Norsk traumeregister (NKT-traume) kan du finne her.

– I Storbritannia gjelder dette 60 000 pasienter. Det er ikke like mange her til lands, men det er snakk om signifikante tall. Jeg ser ingen grunn til å ikke gjøre noe, sier Rasmussen.

– Ønsker at alle sykehus vurderer et slikt team

– Dette teamet og arbeidet krever svimlende lite ressurser. Det kreves en person mer enn det som frem til 1. mars tok imot denne pasientgruppen. Man trenger en akuttlege og folk som bryr seg.

– Vi er stolt over å være først med dette, men jeg ønsker at alle sykehus vurderer dette. Det er kostnadseffektivt ved at det tar kort tid og på sikt sparer man nok også ressurser.

– Etter etableringen av teamet får vi god trening på systematisk traume-behandling, og vi har mellom 2-6 team hver dag.

– Hvorfor heter det «Silver team»?

– I USA er det et navn som brukes i forbindelse med personer eller pasienter som har med seg våpen og truer de ansatte.

– Vi valgte det på grunn av hårfargen til mange av disse pasientene, sølvrevene. Men hovedsakelig på grunn av at det finnes mange team, og vi måtte ha et navn som skilte seg ut.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen uttaler til Drammens Tidende, som omtalte saken først, at hun er begeistret for «Silver team».

– Vi har en del henvendelser fra eldre og pårørende som føler at de blir nedprioritert i helsevesenet. Jeg synes det er fantastisk at Drammen sykehus tar dette på alvor, uttaler Jacobsen.

Powered by Labrador CMS