Sp: Vil ha fastlegeløft – og trekker bevilgning til journalprosjekt

I sitt forslag til alternativ til statsbudsjett for neste år, vil Senterpartiet (Sp) gjøre ALIS-ordningen nasjonal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Faste opplæringsstillinger for fastleger som vil bli spesialister i allmennmedisin, såkalte ALIS, er innført flere steder i landet.
I sitt forslag til alternativt statsbudsjett for 2021 vil Sp gjøre ordningen nasjonal, og legger til rette for 400 nye stillinger neste år.

–  At 35 legevaktsleger var i streik skapte fare for liv og helse  i Norge. Det viser hvor skjørt helseberedskapen i kommunene i dag er. Sp foreslår et kraftig løft for fastlegeordningen og legevaktsordningen, heter det fra Sp.  

– Vi foreslår også å gjeninnføre tilskuddsordningen til kommuner som har store legevaktsutfordringer, og foreslår 50 millioner til dette. I tillegg foreslår vi 30 millioner  til kommuner i rekrutteringstiltak for fastlegeordningen, som for eksempel kan være å gi leger tilbud om fastlønn.

Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet (Sp).

      
        Foto: Skjermdump stortinget.no/video
Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet (Sp). Foto: Skjermdump stortinget.no/video

Sp kutter også bevilgningen til Akson journal slik både Frp og Ap har gjort, sistnevnte kutter ikke hele bevilgningen. Som kjent er også Sp mot nedleggelsen av Ullevål sykehus i Oslo, og i det alternative budsjettet avslås lånebevilgningen til Nye Oslo universitetssykehus.

Videre vil Sp, blant annet:

Øremerke 700 millioner til å styrke landets akuttberedskap.

Styrke sykehusbudsjettene til offentlige sykehus med 1100 millioner kroner mer enn regjeringens forslag.

300 millioner til styrking av psykisk helsevern og rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Styrke helsehjelp i fengsel med 40 millioner.

Øremerke midler til helsekartlegging i barnevernet. Vil styrke psykisk helsevern, DPS og BUP med 250 millioner i 2021.

Powered by Labrador CMS