BEKYMRET: Om vi skal bruke 22 milliarder kroner på Akson, må vi ha svarene opp på bordet, sier Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune. 

Foto: Vidar Sandnes

Oslo-byråd om Akson-frist: – Jeg er veldig bekymret

«Foregangskommunene» Oslo, Stavanger og Bodø ba om utsatt frist og flere svar før de ville signere intensjonserklæring om Akson. Stavanger signerte likevel, Bodø sitter på gjerdet, mens Oslo ennå er svært bekymret for hele prosjektet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune, er fortsatt «veldig bekymret»:

– Siden 27. februar har Oslo stilt flere spørsmål om Akson som ennå ikke er besvart. Når vi er bedt om å signere en intensjonsavtale innen 1. juli uten at spørsmålene er besvart og avklaringer gitt. Jeg er veldig bekymret og føler et ansvar for å si ifra, sier han i en kommentar til Dagens Medisin.

– Om vi ikke har tilfredsstillende svar på spørsmålene vi har stilt før fristen som er satt, så må fristen utsettes helt til svarene foreligger, legger han til. 

Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson er samlet her.

Akson er tenkt som et spleiselag mellom staten og kommunene; derav intensjonserklæringen: For at staten skal finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et tilstrekkelige antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk. 

– Om vi skal bruke 22 milliarder kroner på Akson, må vi ha svarene opp på bordet. Et godt samarbeid forutsetter tillit, og det bygges med god informasjonsdeling. Gode avklaringer og svar på spørsmålene våre, må på plass før vi signerer. Ballen ligger hos helseministeren.

– Direkte uansvarlig
Også Steens partikollega og leder i Oslo Ap går hardt ut mot Akson:

– Når vi ser tilbake på de siste statlige IT-gigantprosjektene i samme størrelse, vil det være direkte uansvarlig å signere nå uten at sentrale fakta ligger på bordet, skriver Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti og leder for finansutvalget i Oslo bystyre, i Kommunal Rapport onsdag.

Jacobsen etterlyser svar på spørsmål som flere kommuner har stilt om Akson, og skriver:

–  Når spørsmålene kommune har stilt siden februar om Akson som må på bordet før signering 1. juli, ennå ikke er besvart, er det lett å miste troen på ordene som møter bekymringene våre om at dette vil bli nok en mislykket gigant.

–  Det er mange formål som trenger 22 milliarder kroner fra fellesskapet. For at Akson skal vokse til virkelighet, må begrunnelsen for å bruke gullkortet på nye systemer være sterkere enn tvilen ubesvarte spørsmål gir. Når vil Høie svare, spør Jacobsen i innlegget i Kommunal Rapport.

Ministeren ga uttrykk for at det ikke kunne gis lengre utsettelse enn midten av juli. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap)

Stavanger: Ba om utsettelse, men signerte likevel
Stavanger kommune har vedtatt å signere intensjonserklæringen om Akson. Det gjør de bare dager etter at de sammen med Bodø og Oslo kommuner sendte et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie om å få utsatt fristen.

Å be om en utsettelse ble også vedtatt av formannskapet i Stavanger kommune 28. mai. Der ble også ballen spilt videre til kommunestyret 15. mai.

– Formannskapet i Stavanger ba om utsettelse til etter at KS2 (ekstern kvalitetssikringsrapport, red.anm.) var ferdigstilt. Vi måtte få svar før kommunestyremøtet den 15.06.20. Ministeren ga uttrykk for at det ikke kunne gis lengre utsettelse enn midten av juli. Vi har formannskapsmodell og det er kommunestyret som må fatte beslutningen. Neste møtet er ikke før til høsten. Derfor inngikk vi intensjonsavtalen på mandag, men med klare forbehold om organisering og finansiering. Vi besluttet også at Stavanger kommune skal ha en aktiv rolle i det videre arbeidet med Akson, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til Dagens Medisin.

Forslaget ble vedtatt mot sju stemmer fra Rødt og SV.

Bodø: Kan bli ekstraordinært formannskapsmøte
Bodø kommune fikk innvilget en utsettelse etter å ha vært i møte med Høie tirsdag denne uken. Utsettelsen er på en uke. Ordfører Ida Pinnerød (Ap) sier til Dagens Medisin at hun i møte med HOD tok opp spørsmålene de tidligere har stilt om Akson.

– Men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til organisering, samhandling og finansiering, påpeker hun.

Torsdag har Bodø kommune siste formannskapsmøte før sommerferien, og her vil det bli drøftet hvordan saken skal håndteres fram til fristen.

– Mest sannsynlig vil det kalles inn til et ekstraordinært formannskapsmøte før utsatt frist utgår, opplyser hun videre.

Nannestad kommune derimot, har nå endelig vedtatt å ikke signere intensjonserklæringen. I kommunestyremøtet 16. juni ble dette vedtatt med 22 stemmer og mot 9 stemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet.

35 av 291
Ifølge KSs oversikt har nå 35 av 291 kommuner signert intensjonserklæringen. Det er 6,63 prosent av innbyggerne utenfor Midt-Norge. For at staten skal gå videre med Akson, må minst halvparten av kommunene, målt i innbyggertall, signere.

Oversikten er ikke oppdatert med Tromsø og Stavanger, som begge har vedtatt å signere.

Powered by Labrador CMS