– Nå ønsker vi å bruke mest mulig av energien vår på oppgavene som ligger foran oss, sier Karl Vestli i Direktoratet for e-helse.  Foto: Vidar Sandnes

– Nå ønsker vi å bruke mest mulig av energien vår på oppgavene som ligger foran oss, sier Karl Vestli i Direktoratet for e-helse. 

Foto: Vidar Sandnes

– Vi tar Riksrevisjonens funn på største alvor

Fungerende direktør i Direktoratet for E-helse, Karl Vestli, sier de lytter til Riksrevisjonen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Tirsdag kom Riksrevisjonen med knallhard kritikk av helsemyndighetenes håndtering av den nasjonale IKT-visjonen Én innbygger - én journal, og la også frem en egen rapport om Direktoratet for e-helses konsulentbruk.

– Vi tar Riksrevisjonen funn på største alvor og vi har ingen grunn til å ikke lytte til det de sier. Særlig beklager vi de bruddene på anskaffelsesregelverket de påpeker, sier fungerende direktør i Direktoratet for e-helse, Karl Vestli.

– Riksrevisjonen kommer med en rekke anbefalinger, anbefalinger vi er enige i og ønsker velkommen. Noen av dem jobber vi allerede med, for eksempel det å finne samarbeidsmodeller, gode styrings- og finansieringsmodeller. Det vil vi fortsette med.  Vi har også egne retningslinjer for konsulentbruk og bedre rutiner for anskaffelser. 

– Var det noe i Riksrevisjonens rapport som kom overraskende på dere?

– Vi tar bruddene på anskaffelsesreglene på alvor, men både det og de øvrige anbefalingene Riksrevisjonen kommer med, er forhold vi var klar over fra før og allerede arbeider med, blant annet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

– Så er vi glade for at Riksrevisjonen er så tydelige på hva som må gjøres, men alle som er i befatning med store e-helseprosjekter vet hvor komplisert det er. Vi opplever at Riksrevisjonens rapport er en bekreftelse på det arbeidet vi er satt til å gjøre og kompleksiteten rundt det.  For å øke digitaliseringstakten må vi finne den rette balansen mellom sentral styring og frihet hos hver enkelt av virksomhetene med beslutningsmakt. Vi må involvere bedre, slik Riksrevisjonen anbefaler, sier Vestli. 

– Hva skjer nå?

– Nå ønsker vi å bruke mest mulig av energien vår på oppgavene som ligger foran oss. Vi har jobbet knallhardt med pasientens legemiddelliste det siste året, et arbeid vi ser fruktene av nå og skal prøve ut i Bergen til høsten.

Powered by Labrador CMS