KLIMA: Rapporten viser at med tanke på undervisning om klima og naturødeleggelser i et bærekraftsperspektiv, henger Norge etter sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner internasjonalt, særlig amerikanske og britiske læresteder.  Foto: Getty Images

KLIMA: Rapporten viser at med tanke på undervisning om klima og naturødeleggelser i et bærekraftsperspektiv, henger Norge etter sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner internasjonalt, særlig amerikanske og britiske læresteder. 

Foto: Getty Images

Vil integrere klima og bærekraft i helseutdanningene

En arbeidsgruppe med medlemmer fra alle medisinske fakulteter i Norge har levert en rapport med seks konkrete tiltak for hvordan klima- og bærekrafttemaet kan inkluderes i landets helseutdanninger. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

 Leger har en viktig rolle i samfunnsdebatten, og et ansvar for å forstå og formidle hvordan klimaendringer og naturødeleggelser påvirker helse. Da er det naturlig at disse temaene er en del av utdanningen, sier medisinstudent Ritika Sharma. 

Sharma er studentrepresentant i SHE, som har koordinert arbeidet og representerer UiO i prosjektgruppen. SHE har koordinert arbeidet.

– Nå er det på tide
Legenes klimaaksjon oppfordret i januar 2021 med støtte fra Den norske legeforening, Norsk medisinstudentforening og Norsk samfunnsmedisinsk forening landets medisinske og helsevitenskapelige fakulteter om å ta et større ansvar for å undervise om klimaendringer, helse og bærekraft.

En arbeidsgruppe med medlemmer fra alle medisinske fakulteter i Norge har levert en rapport med seks konkrete tiltak for hvordan klima- og bærekrafttemaet kan inkluderes i landets helseutdanninger.

Blant annet at «undervisningen i klima og naturødeleggelser bør gis en innledende overordnet ramme tidlig i studieløpet og deretter deretter inkluderes som et naturlig element i eksisterende undervisning og videre i studieløpet.»

Videre heter det i rapporten at studenter bør ta et aktivt grep for å motivere lærestedene til å inkludere undervisning i klima og naturødeleggelser. 

Som del av arbeidet er dagens undervisning ved de fire nasjonale medisinske fakulteter kartlagt. Resultatene viser at selv om enkelte emner har definert læringsutbytte som tar for seg bærekraftperspektivet, er det i liten grad noen systematisk undervisning når det gjelder klima og bærekraft i helsefagutdanningene i dag.

Ifølge rapporten er det «påfallende hvor langt etter våre studieprogram er i undervisning om klima og naturødeleggelser i et bærekraftsperspektiv sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner internasjonalt, særlig amerikanske og britiske læresteder. Arbeidsgruppen er derfor av den oppfatning at det er viktig å snarest mulig integrere undervisning om klima- og naturødeleggelser i de medisinske fakultetenes studieprogram

Rapporten viser til at en styrking av folkehelsearbeidet kan ha stor betydning fordi det er stort samsvar mellom klimavennlig og helsevennlig samfunnsutvikling. Rapporten er godkjent i et nasjonale dekanmøte i og lanseres med arrangementer våren 2022.

Sharma trekker frem at land som Norge ofte sammenlignes med allerede deltar i initiativer som for eksempel Global Consortium on Climate and Health Education (GCCHE) med medlemmer fra over 40 land og Planetary Health Alliance (PHA) som har medlemmer fra 225 universiteter med helsefaglige utdanninger fra hele verden.

– Nå er det på tide at medisinske fakultet i Norge slutter seg til, sier hun.

Powered by Labrador CMS