MÅ LÆRE: - Vi har blitt stående så lenge med munnhuggeri rundt hvordan situasjonen faktisk er i sykehusene, det må vi ta lærdom av, mener Christian Grimsgaard. Foto:

Ventelistene: – Har holdt på for lenge med munnhuggeri

– Det har tatt lang tid for helsemyndighetene å erkjenne svakhetene i dagens system, mener Christian Grimsgaard, som er positiv til at man nå revurderer ventliste-regelverket.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin skriver torsdag, ber Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet om å vurdere hvordan regelverket for ventetid-registrering kan endres.

Overlege Christian Grimsgaard, tidligere OUS-tilitsvalgt og  nå konserntillitsvalgt for Helse Sør-Øst, har i lang tid engasjert seg i denne saken.

Les mer: – Pasienter føres bak lyset

Han understreker at han synes det er bra at man «omsider får gjort noe».

– Jeg håper – og forventer – at skillet mellom rett til «utredning» og rett til «behandling» fjernes, sier forsker Per Arne Holman. Foto: Arkvifoto.

– Og det er først og fremst bra at man kommer i gang med å jobbe for at pasientene blir ivaretatt på en bedre måte enn det dagens system har ført til. Og det er bra at de ser for seg en ordentlig gjennomgang av regelverket og alternative modeller og en drøfting om fordeler og ulemper med de ulike modellene.

– Tungt å få fram en erkjennelse
– Så irriterer jeg meg litt over at det har tatt så lang tid og at det skal være så tungt å få en erkjennelse av de svakhetene dagen system har.

 – Hvorfor har det tatt så lang tid, etter din mening?

– Det er problemet med organiseringen i sykehusene i dag: At man underkommuniserer svakhetene og er veldig opptatt av å å levere på de målene som er satt. Vi har ikke noe godt system for dialog mellom departementet og sykehusene, sier Grimsgaard, og utdyper:
– Ender opp med «alarmer»
– Det handler om hvordan en bekymring skal komme fra sykehuset og opp til HOD: Sykehusledelsen rapporterer til styret, og styret tar det videre til RHF-nivået, som tar det opp til departementet via styret. I realiteten er dette enveiskommuniasjon, og man mister styringsinformasjon.

– Det er altså ikke lagt opp til et system hvor informasjon fra sykehuset på en enkel måte når departementet og Stortinget. Det er en svakhet i hele organiseringen, sier han.

– Da ender man opp med at disse «alarmene» kommer fra tillitsvalgte og pasientorganisasjonene og ombud på en egentlig feil måte.
– Blant andre sykeshudirektører og leger har i årevis advart om ventelistepraksisen, kunne helsemyndighetene «våknet» før?

– En del pasienter er veldig dårlig ivaretatt med dagens regelverk. Videre gis det et feilaktig bilde av utviklingen i sykehusene slik at departementet og Stortinget ikke får den styringsinformasjonen de trenger.

– Munnhuggeri
– Så at det har tatt så lang tid å komme i gang med å gjennomgå dette på nytt, er uheldig, Vi har blitt stående så lenge med munnhuggeri rundt hvordan situasjonen faktisk er i sykehusene, det må vi ta lærdom av.

 Innen neste sommer
Grimsgaard mener Helsedirektoratet fint vil komme i havn med jobben innen neste sommer, som er fristen.

– De har jo ganske mye erfaring nå, med fordeler og ulemper ved ulike ordninger. Det er viktig at de personene som har pekt på svakhetene i dag og underveis, som for eksempel ved Lovisenberg sykehus blir involvert, samt å snakke med dem som jobber med dette på sykehusene, slik at for eksempel legesekretærer kan fortelle om hvordan de påvirkes av ytre press.

 Forsker: – Må fjerne skillet mellom utredning og behandling

Kvalitetssjef og forsker Per Arne Holman ved Lovisenberg sykehus i Oslo, har lenge hevdet at dagens ventelisterapportering skjuler den faktiske ventetiden, og at dette er en bivirkning av det helsepolitiske presset om å redusere ventelistene.

Nå er også han positiv til en eventuell regelendring:

– Det er positivt at man gir seg tid til å planlegge dette, slik at vi får et regelverk og et system som forhåpentligvis gir bedre overblikk over hele henvisningsforløpet.

– Og jeg håper – og forventer – at skillet mellom rett til «utredning» og rett til «behandling» fjernes, sier han til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS