– Over 21.000 færre har fått behandling

Helsekøene blir kortere, ifølge regjeringen. Ifølge forsker Per Arne Holman fikk imidlertid over 21.000 færre pasienter behandling i 2016 sammenlignet med 2012.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Mens sykehusene selv forteller om massive problemer i form av lange interne køer og over 160.000 forsinkede pasientavtaler, melder helseminister Bent Høie og regjeringen om færre antall ventende.
– Færre fikk behandling
Dagens Medisin kjenner til at Høie skal presentere nye ventelistetall tirsdag, i forbindelse med sitt foretaksmøte med direktørene for de fire helseforetakene, som han holder etter den årlige Sykehustalen.

Nå viser beregninger som forsker og kvalitetssjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holman har gjort ut fra helsemyndighetenes egne offisielle tall – at færre har fått behandling sammenlignet med fire år tilbake, samtidig som befolkningen har økt i perioden.

Holmans beregninger viser følgende:

I 2012, andre tertial, ble 432.486 pasienter henvist til behandling, mens 47685 henvisninger ble avvist. 424927 pasienter fikk behandling.

I 2016, andre tertial ble 428.100 pasienter henvist til behandling, mens 64.719 henvisninger ble avvist. 36.3381 pasienter fikk behandling.

21.539 færre fikk altså behandling i 2016, ifølge disse tallene.

– Det er altså summen av færre henviste, og mange flere avviste henvisninger, som har gjort at færre får behandling, sier Holman til Dagens Medisin.
– Sammenlignet med 2012, så ble 17153 flere henvisninger avvist, og 4386 færre er henvist.

Samtidig peker han på at det er rundt seks prosent befolkningsvekst i perioden.

– Nær seks prosent færre fikk behandling, mens vi er blitt seks prosent flere i befolkningen, sier Holman til Dagens Medisin.

– Kan dette være forklaringen på at ventetiden går ned?, spør Holman i kronikken: Færre får behandling, er det derfor ventetidene blir kortere?

Dette har skjedd:
Dagens Medisin avdekket i mai at langt flere sykehushenviste pasienter registreres som «uavklarte» og får time for utredning. Slik kan de strykes fra den offisielle ventelisten selv om de ennå ikke har fått behandling, og samtidig unngår sykehusene fristbrudd.

Bare ved én klinikk ved Oslo universitetssykehus sto over 15.000 pasienter i intern kø – mens den offisielle ventelisten kun viste nær 2500.

I juni måtte statsminister Erna Solberg svare for ventelistepraksisen ved norske sykehus, i spørretimen.
i juli krevde Ap og helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen, at brudd på interne frister etableres som nasjonal ventetids-indikator.

I august ba helseminister Bent Høie helseforetakene om å etablere de «usynlige» køene som styringsindikator.

Tallene som Norsk pasientregister (NPR) utarbeidet for Dagens Medisin, viste også at det er en liknende endring innen psykisk helsevern for voksne. Også her blir flere satt i kø til utredning.

Foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Oslo universitetssykehus (OUS) Birgit Aanderaa, sa at fristbruddtallene blir skjult, fordi man avslutter behandlingsforløpene tidlig.

Statsråd Bent Høie har bedt Helsedirektoratet granske ventelistepraksisen. Dette arbeidet skulle vært ferdig ved slutten av året, men er utsatt, får Dagens Medisin opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Nylig skrev Dagens Medisin at det er over 160.000 forsinkede pasientavtaler ved norske sykehus.

Powered by Labrador CMS