ILLUSTRASJONSBILDE: Dette bildet er av en av Leger Uten Grensers røntgenlaboratorieassistenter, som holder opp et røntgenbilde av en pasients lunger ved behandlingssenteret for legemiddelresistent tuberkulose (DR-TB) i Zhytomyr Oblast i Ukraina i oktober 2018.

Antallet tilfeller tuberkulose i Norge økte i 2022

Antallet meldte tilfeller med tuberkulosesykdom økte fra 155 tilfeller i 2021 til 174 i 2022.

Publisert

– Utviklingen må ses i lys av økt trafikk over landegrensen etter opphør av restriksjoner under koronaviruspandemien, samt økning i antall flyktninger til landet, skriver Folkehelseinstituttet.

De aller fleste som blir syke av tuberkulose, er født i land med høy forekomst av sykdommen. Antallet norskfødte gikk ned i 2022, i denne gruppen var det 17 meldte tilfeller i 2022.

De to siste årene er det registrert en økning i antall tilfeller med multiresistent tuberkulose både i Norge og internasjonalt.

– I kombinasjon med et stort etterslep i tuberkulosediagnostikk og behandling i en rekke land som følge av pandemien, og økende dødelighet globalt sett gir dette grunn til bekymring for utviklingen fremover, skriver FHI.

De aller fleste som behandles for tuberkulose, blir friske. I 2021 hadde 89 prosent vellykket resultat av behandlingen.

Powered by Labrador CMS