DIGITALT: I ren desperasjon, startet vi en webinarserie om digital legemiddelhåndtering og inviterte til virtuell kaffe annenhver fredags morgen høsten 2020, skriver innleggsforfatterne.

Tre år med digital kunnskapsdeling om legemiddelhåndtering

Vil vi tilbake til papirresepter og journaler på foldeark? Neppe! Men vi har behov for å snakke sammen om hvordan vi kan få til de beste løsningene.

Publisert
Anne Gerd Granås er professor og arbeider ved Nasjonalt senter for e-helseforskning og Universitetet i Oslo.

HELSETJENESTEN DIGITALISERER STADIG flere systemer for til enhver tid å vite hvilke medisiner pasienten skal ha. Det følger mange utfordringer med digitaliseringen, samt behov for å dele erfaringer og kunnskap. I tre år har Nasjonalt senter for e-helseforskning vært vertskap for en digital møteplass hvor folk får snakke sammen om både gleder og utfordringer med digital legemiddelhåndtering.

Spørsmålet om hvilke legemidler du bruker er så viktig for behandlingen din at det er det første som møter deg ved innleggelse. Rett legemiddel i rett dose og styrke til rett pasient på rett tid er målet vi strekker oss etter. Men hvem har ansvar for at legemidlene på listen faktisk stemmer?

Selv om e-resepter for lengst er allemannseie, og det er innført strekkoder på legemiddelpakninger, skjer det likevel mange feil og avvik i legemiddelhåndteringskjeden. De digitale systemene for bestilling, forskrivning, håndtering, utlevering og dokumentasjon av legemidler skal lette hverdagen for alle. Samtidig vet vi at journalsystemene ikke snakker sammen og at legemiddellister ikke er samstemte. Dette gjelder både innenfor samme institusjon og på tvers av nivå, regioner og systemer. Det skjer også feil og avvik, som i verste fall skader pasienten.

Fellesnevneren er et brennende ønske om å lære mer om digital legemiddelhåndtering.

TIDSTYVER. De nye systemene for digital legemiddelhåndtering skal være sikrere og mer effektive enn de papirbaserte. Helsepersonell advarer likevel om at systemene stjeler tid og ikke er tilpasset hverdagen; verken arbeidsprosessene eller i samhandling med andre. Listen over ting som skurrer er mange.

Vil vi tilbake til papirresepter og journaler på foldeark? Neppe! Men vi har behov for å snakke sammen om hvordan vi kan få til de beste løsningene.

HJEMMEKONTOR. I ren desperasjon, startet vi en webinarserie om digital legemiddelhåndtering og inviterte til virtuell kaffe annenhver fredagsmorgen høsten 2020. Redaksjonsgruppen består av medlemmer fra praksisfeltet og forskning.

Fellesnevneren er et brennende ønske om å lære mer om digital legemiddelhåndtering. Hvem vil dele suksesshistorier? Hvem vil dele løsninger som fremmer sikrere legemiddelhåndtering? Hvem kjører seg fast i en blindvei?

Deling og promotering gir gode resultater. Per i dag teller vi 50 webinarer hvor sykepleiere, forskere, leger, farmasøyter og andre har delt kunnskap og erfaringer. Til sammen har det vært 12 500 påmeldinger. Imponerende, ikke sant?

MØTEPLASS. Man kan jo spørre seg hvorfor vi fortsetter å bruke tid på å arrangere gratis webinarer, uten sponsing og publiseringspoeng, også etter at pandemien tok slutt?

Eksperter stiller opp for å dele erfaringer og kunnskap om hvordan digitalisering kan bidra til en tryggere og bedre hverdag for pasienter, helsepersonell og industrien. De deler hovedsakelig lokale og nasjonale historier, og noen ganger ser vi til utlandet for inspirasjon.

Vi følger utviklingen av pasientens legemiddelliste og elektroniske kurvesystemer. Bivirkninger og riktig dose er jevnlig i søkelyset. Apper, oppslagsverk, verktøy for beslutningsstøtte og fysiske maskiner – vi ser på alt sammen!

Webinarene er en gratis møteplass på nøytral grunn for faglig påfyll og utveksling av ideer, suksesshistorier og frustrasjoner. Nerden i oss tar helt av når foredragsholderne går inn i detaljene om legemiddelhåndtering. Følelsen vi har når vi lærer noe nyttig, noe vi umiddelbart kan bruke videre på egen arbeidsplass og i egen praksis, er uvurderlig!

HELE LANDET. Blant tilhørerne finner vi den ferske masterstudenten, små innovasjonsfirmaer, leverandører, klinikere og ledere i helseforvaltningen. Helse Sør-Øst møter Helse Vest. Nord møter Sør. Mange bor i distriktene. Mange av deltakerne ville aldri møtt hverandre på seminarer eller konferanser. Diskusjonene går på tvers av fag og sektor. Alle deltar for å få bedre innsikt i hva det er brukerne av de digitale systemene for legemiddelhåndtering sliter med. Og hva de lykkes med. Det er lov å skryte!

Så lenge du fortsetter å melde deg på, og fremdeles vil dele erfaringer om digital legemiddelhåndtering, inviterer vi til foredrag og diskusjon hver tredje fredag i måneden.

Anne Gerd Granås, professor, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Universitetet i Oslo
Unn Sollid Manskow, seniorforsker, Nasjonalt senter for e-helseforskning
Astrid Johnsen, fagutvikler, Sykehusapotekene HF
Thomas Bäckstrøm, sykehusapoteker, Sykehusapoteket Østfold, Kalnes
Stine Slørdal, seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF
Monika Johansen, avdelingsleder, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Powered by Labrador CMS