FREMTIDSVISJON: Vi ser frem til en fremtid der forebyggende verktøy kan forenkle arbeidet for helsearbeidere, pasienter og pårørende, og gir oss håp om en bedre helsetjeneste for alle, skriver kronikkforfatterne.
FREMTIDSVISJON: Vi ser frem til en fremtid der forebyggende verktøy kan forenkle arbeidet for helsearbeidere, pasienter og pårørende, og gir oss håp om en bedre helsetjeneste for alle, skriver kronikkforfatterne.

Teknologisk revolusjon for en forebyggende helsetjeneste

Kunstig intelligens (KI) preger i dag flere aspekter av vår moderne eksistens. Men hva med helsetjenesten? Kan teknologien bidra til å forebygge eller oppdage sykdom tidlig og være en hjelpende hånd for helsearbeidere?

Publisert Sist oppdatert

Kronikk.

Alexandra Makhlysheva
Alexandra Makhlysheva

SVARET ER et rungende ja! En av de mest spennende teknologiene som er årets store snakkis er ChatGPT, en avansert KI-basert språkmodell. ChatGPT kan utføre ulike språkoppgaver, og den er spesielt godt egnet for naturlig språkprosessering (NLP), et fagområde som fokuserer på å lære datamaskiner å forstå og behandle menneskelig språk.

TEKNOLOGIER SOM analyserer tekst i pasientjournaler kan ha en enorm innvirkning på helsevesenet. ChatGPT kan potensielt være fremtidens hverdagsassistent for helsearbeidere når det gjelder forebygging og tidlig oppdagelse av sykdommer. Men hvor langt unna virkeligheten er denne nye teknologien når det gjelder tjenestehverdagen?

Anne Torill Nordsletta
Anne Torill Nordsletta

MENS VI som jobber med kunstig intelligens i helsetjenesten deler begeistrede visjoner om hvordan teknologien kan forbedre helsetjenesten, kan dette virke fjernt fra sykepleiernes hverdag. De forteller historier om å skrive notater på hånden eller tørkepapir, og det er langt fra ideen om å bruke avanserte teknologiske løsninger. For at sykepleiere skal dra nytte av KI-baserte verktøy i sykdomsforebygging, er det avgjørende at myndighetene investerer i kunnskapsheving og iverksetter tiltak for å sikre vellykket implementering av teknologi i helsevesenet.

LA OSS ta postoperativt delirium som et eksempel. Dette er en komplikasjon som kan svekke pasientens bevissthet og forlenge sykehusoppholdet. I mange tilfeller oppdages dette alt for sent, og kan ende med tragiske konsekvenser. Men hva om vi kunne bruke teknologi til å identifisere risikopasienter allerede før kirurgiske inngrep? Ved å analysere tekst i pasientjournaler kan beslutningsverktøy varsle legen om pasientens risiko for å utvikle postoperativt delirium og prioritere forebyggende tiltak. Teknologi kan hjelpe til med å gi informasjon til helsepersonell, både for forebygging og til å effektivisere arbeidet. Belastningen for sykepleiere, annet personell, pårørende og selve pasienten kunne vært redusert hvis verktøyet eksisterte.

Når vi oppnår en balanse mellom personvern og tilgang til data, kan vi bidra til å skape en bærekraftig helsetjeneste for fremtiden

HVORDAN KAN slik teknologi understøtte fremtidens helsetjeneste? Pasientjournaler inneholder mye data. En stor del av disse er i tekstform. Det er fysisk umulig for helsepersonell å gå gjennom all informasjon i pasientjournalen for å skaffe seg bedre forståelse om en pasient sin tilstand og i tillegg sammenligne med dataene fra likeartede pasienter. KI klarer å lese tekst fra store mengder pasientjournaler, lære fra alle tilgjengelige data og oppdage mønstre i tilstandsutvikling i sammenheng med pasientkarakteristikker for å tilby beslutningsstøtte som kan forbedre pasientbehandlingen, og i noen tilfeller redde liv.

FOR Å kunne gi nøyaktige behandlingsprognoser og beslutningsstøtte, er det essensielt å ha tilgang til store mengder data som representerer pasientgruppen. Det innebærer at vi må kunne hente pasientdata fra ulike helseinstitusjoner, til tider også på tvers av landegrenser, for eksempel gjennom et kommende europeisk helsedataområde. Men vi må være bevisste på at helsedata er sensitive personopplysninger, og personvernet må ivaretas. Dette kan gjøres ved hjelp av personvernbevarende teknikker, som f.eks. dataanonymisering og føderert læring som tillater å gjennomføre dataanalyser uten at de sensitive dataene forlater helseinstitusjoner. Når vi oppnår en balanse mellom personvern og tilgang til data, kan vi bidra til å skape en bærekraftig helsetjeneste for fremtiden.

DEN PÅGÅENDE teknologiske revolusjonen har potensial til å forvandle helsetjenesten, men for å oppnå suksess må vi ta noen viktige skritt. En nøkkelfaktor er å sikre at de teknologiske løsningene fungerer optimalt for pasientene de er ment å hjelpe, dvs. løsningene må valideres før de brukes i praksisen. Dessverre kan denne prosessen være komplisert og uklar for mange helseinstitusjoner. Derfor trenger vi en nasjonal IKT-infrastruktur og en veiledning for validering av KI-løsninger innenfor helse på nasjonalt nivå.

Vi trenger en nasjonal IKT-infrastruktur og en veiledning for validering av KI-løsninger innenfor helse på nasjonalt nivå

NÅR VI spør ChatGPT om den kan være redningen for fremtidens helsetjeneste, får vi et interessant svar. «Kunstig intelligens kan være til stor hjelp i helsetjenesten når det gjelder pasientovervåkning, diagnostisering, prognoser for sykdomsutvikling og optimalisering av behandlingsplaner». Samtidig understreker ChatGPT at «teknologien ikke skal erstatte ekte helsepersonell. Medisinsk ekspertise og menneskelig omsorg er fremdeles nødvendig». Vi er helt enige!

VI SER frem til en fremtid der forebyggende verktøy kan forenkle arbeidet for helsearbeidere, pasienter og pårørende, og gir oss håp om en bedre helsetjeneste for alle.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS