TIDSTYVERI: – Når bestilling av taxi stjeler av det mest verdifulle jeg har å gi, blir jeg både fortvilt og forbannet. Min prioritering er å ha mest mulig tid med hver pasient, og ikke fungere som reisebyrå, fastslår innleggsforfatteren.

Taxi-hatten passer ikke

Publisert Sist oppdatert

Som fastlege er tiden det mest dyrebare jeg har

Stian Martinussen

SOM FASTLEGE har jeg mange hatter, og ofte er de på samtidig. Dette kan både være utfordrende og vanskelig, men ofte nødvendig. Hvem har ellers forutsetninger for å vurdere helsekrav for førerkort, være sakkyndig for Nav, eller gjennomføre en rekke andre funksjoner.

Det er imidlertid én hatt jeg ikke kan forstå at jeg skal ha: Taxihatten.

OPPDRAGET. Mitt oppdrag er å levere helsetjenester, og noen ganger å være sakkyndig. Jeg skal vurdere om en pasient har behov for tilpasset transport. I de aller fleste tilfellene bestiller man transport med taxi. Da er mitt oppdrag og ansvar ferdig.

Dette er imidlertid Pasientreiser HF ikke enig i. De mener at jeg, som fastlege, også har plikt til å bestille selve taxien til pasienten, gjennom deres selvutviklede bestillingssystem, som de også har utviklet et eget e-læringskurs for, som tar tid.

VERDITYVERI. Pasientreiser HF mener at jeg har en plikt gjennom Helsepersonelloven §6, som omhandler ressursbruk og tid. Som fastlege er tiden det mest dyrebare jeg har. Jeg forsøker å gi så mye av min tid til pasientene som mulig. Når taxibestilling stjeler av det mest verdifulle jeg har å gi, blir jeg både fortvilt og forbannet.

Når Pasientreiser HF «bestemmer» at jeg skal prioritere å bruke tid på å bestille taxi, er det ikke god ressursstyring

Jeg har ansvar og plikt til å prioritere min tid på best mulig måte, og når Pasientreiser HF «bestemmer» at jeg skal prioritere å bruke tid på å bestille taxi, er det ikke god ressursstyring.

Det var helseforetakene som i sin tid fikk oppdraget, og som opprettet Pasientreiser HF for å håndtere det. Dette oppdraget har fått samme skjebne som mye annet etter samhandlingsreformen: Det er overført til fastlegen.

Dette oppdraget har fått samme skjebne som mye annet etter samhand-lingsreformen: Det er overført til fastlegen

MIN PRIORITERING. Det er nå på overtid at Pasientreiser HF løser oppdraget sitt uten å legge det til fastlegene. Dette bør helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sørge for at de faktisk gjør.

Jeg prioriterer i alle fall bort denne oppgaven, men utstyrer pasientene med bekreftelse på sitt behov. Resten får bli opp til Pasientreiser HF å løse, det er ikke mitt ansvar eller min plikt. Min prioritering er mest mulig tid med hver pasient, og ingen tid til å være reisebyrå.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 07-utgaven.

Powered by Labrador CMS