TIDLIGERE FYLKESLEDER: – Det er viktig å ha en ryddig prosess, der man innhenter priser fra flere, mener Ragnhild Brå Vardehaug, tidligere fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Sør-Trøndelag. Foto: Kjell Arne Bakke

Reagerer på forbundets familieoppdrag

– Eksempelets makt er viktig, og ved innkjøp bør Norsk Sykepleierforbund fremstå som et godt eksempel for sine medlemmer i kommuner og helseforetak, mener tidligere fylkesleder Ragnhild Brå Vardehaug, en av deltakerne på Sykepleierkongressen 2012.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

REAGERER: Høgskolelektor Vidar Frigstad ved Høgskolen i Oslo og Akershus reagerer på forbundets innkjøpspraksis til Sykepleierkongressen 2012. Der deltar han med en posterpresentasjon. Foto: Kjell Arne Bakke

Hun får støtte av en annen deltaker, høgskolelærer Vidar Frigstad, som også mener at Norsk Sykepleierforbund (NSF) bør gå foran med et godt eksempel når det gjelder regelverket som sykepleierne i det offentlig må følge.

Ga oppdrag til nær familie
Tirsdag avdekket Dagens Medisin at nære familiemedlemmer av prosjektledelsen i forbundets 100-årsjubileum fikk oppdrag da jobbene med jubileet skulle fordeles.

Til jubileet ble det laget en egen jubileumskaffe, en såkalt rettferdig kaffe. Dette oppdraget ble gitt til broren til prosjektlederen for NSF 100 år.

Forbundet utlyste i tillegg et anbud på jobben med å lage profileringsmateriell til kampanjen, og her ble anbudet vunnet av ektemannen til prosjektkoordinatoren i NSF 100 år.

– Bør gjøre som det offentlige
Under en pause på sykepleierkongressen møter vi Ragnhild Brå Vardehaug, med nettopp en kaffekopp i hånden, ved en av de mange standene i Oslo Spektrum. Brå Vardehaug, som er helsefaglig rådgiver i fagavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim mener at det ikke er noe drawback om forbundet arbeider på tilsvarende måte som det offentlige i slike saker.

– Det et er den ideelle måten å arbeide på i slike saker, sier hun til Dagens Medisin.

– Bør innhente priser fra flere
– Mener du at forbundet må kjøre vanlige anbudsrunder før man foretar et innkjøp?

– Til en viss grad, for det er ikke alltid verdien på oppdraget er høyt nok til det, men det er uansett viktig å ha en ryddig prosess, der man innhenter priser fra flere. Eksempelets makt er viktig, og ved innkjøp bør forbundet fremstå som et godt eksempel for sine medlemmer i kommuner og helseforetak. Ved innkjøp må jo de forholde seg til regelverket på dette området, og da bør forbundet også følge samme linje, sier Brå Vardehaug, som er tidligere fylkesleder for NSF i Sør-Trøndelag.

– Bør gå foran med et godt eksempel
På en posterpresentasjon om dyreassistert invensjon overfor barn på sykehus møter vi høgskolelektor Vidar Frigstad ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han sier dette om at nære familiemedlemmer av prosjektledelsen i Norsk Sykepleierforbunds 100-årsjubileum fikk oppdrag da jobbene med jubileet skulle fordeles.

– NSF bør gå foran med et godt eksempel når det gjelder det regelverket som vi i det offentlige skal følge. Dette handler om habilitet, og det er veldig uheldig hvis oppdrag gis til familiemedlemmer. Forbundet har jo som policy at alle skal konkurrere på lik linje i slike saker. Rent prinsipielt er det viktig å ha en åpen prosess for å få det beste tilbudet – ikke bare når det gjelder pris, men også for å få det beste produktet, sier han til Dagens Medisin.

– Må lære av denne historien
Han kjenner denne saken bare slik den er gjengitt i Dagens Medisin, men han har merket seg at forbundet nå har vedtatt en intern innkjøpspolicy nettopp for å sikre at man i så stor grad som mulig skal følge offentlige anskaffelseskrav.

– Det er viktig at forbundet lærer av denne historien med tanke på den videre praksisen i lignende situasjoner, sier Vidar Frigstad videre.

Powered by Labrador CMS