Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt å legge ned Ullevål og bygge to nye sykehus

Styret i Helse Sør-Øst vedtok i dag å bygge nye lokalsykehus på Aker og Gaustad, og å legge ned driften på Ullevål. 

Publisert

Dermed gjenstår det bare den statlige tomtereguleringen før byggearbeidet kan settes i gang. 

– Jeg har en betydelig mengde sommerfugler i magen, innrømmet direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt i møtet.

Men også denne gangen er styret splittet. De ansattvalgte la frem et alternativt forslag til vedtak.

– Dette er ikke lett. Vi har satt oss i en posisjon som er vanskelig, sa Kirsten Brubakk, konserntillitsvalgt i Unio, og la fram et forslag om å avvente den statlige tomtereguleringen før man går videre i prosjektet.

Stort prosjekt – betydelig risiko

Det er et enormt prosjekt Kommunal- og distriktsdepartementet skal si et endelig ja eller nei til på nyåret, og kan i størrelse sammenlignes med den nylig åpnede Follobanen, eller bygging av nytt regjeringskvartal.

– Det er åpenbart en betydelig risiko i det, men vi skal følge tett opp. Vi trenger nye bygg for å ta vare på befolkningen. Gjør vi en utsettelse av dette vil vi få store utfordringer med kapasitet, sa Rootwelt.

Selv om det ble et flertall i styret for bygge nye sykehus og flytte fra Ullevål, stemte de ansatte og tillitsvalgte samlet imot forslaget. Den vedvarende motstanden fra ansatte bekymrer direktøren.  

– Det er uheldig med vedvarende motstand fra tillitsvalgte og ansattrepresentanter Selv om vi har hatt inkluderingsmøter, så har vi ikke lykkes. Her har vi åpenbart en jobb å gjøre, sa Rootwelt.

– Det er problematisk at vi konkluderer så forskjellig med utgangspunkt i samme saksgrunnlag, mener Einar Lunde, som er en av dem i styret som støtter planene om nybygg.

– Ja, det er risiko i et så stort prosjekt, men kan vi ikke leve med den risikoen, så er vi handlingslammet, mener Lunde.

– Uforsvarlig

Også en annen av eiernes representanter, Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen, påpekte at den økonomiske risikoen i prosjektet er undervurdert, men mener risikoen er større i andre alternativer.

Tillitsvalgt for legene, Christian Grimsgaard, er helt uenig i at risikoen er til å leve med og mener det er uforsvarlig å gå videre med planene.

– Med de forutsetningene vi har er dette prosjektet selvsagt helt umulig. Vedtas dette er det med visshet om at det kommer til å gå rett i grøfta, sa Grimsgaard før voteringen.

Men ifølge Rootwelt fins det ikke alternativer som er billigere og like bra.

– Dette er eneste løsning som ivaretar behovet for kapasitet og for å erstatte gamle bygg, sa Rootwelt.

Den sterke motstanden mot planene fra ansatte og tillitsvalgte bekymrer, men styreleder Svein Gjedrem er trygg på at partene skal klare samarbeide for å gjøre prosjektet best mulig.

– Til tross for uenighet opplever jeg vi overordnet er enige om at vi vil tilby best mulig pasientbehandling til innbyggerne. Vi har en modell i Norge der partene samarbeider tett i slike prosjekter, og jeg er trygg på at alle vil bidra til at dette blir best mulig, sa Gjedrem.

Truer med søksmål

Selv om Helse Sør-Øst har sagt ja til planene om å bygge nye lokalsykehus i Oslo er diskusjonene neppe over med det første.

Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus, som hadde møtt mannsterkt opp i styremøtet på Hamar, varsler at de vil gå til søksmål mot staten.

– Det har ikke vært utredet noen alternativer til denne planen i det hele tatt, heller ingen miljøvurdering. Vi ønsker derfor å stoppe disse planene i sin helhet og ønsker å beholde sykehusdrift på Ullevål, sier aksjonens leder Lene Haug.

Powered by Labrador CMS